Nieuws uit de laatse weekbrief

Godly Play in de Stille Week

Voor kinderen, ouders en geïnteresseerden van alle leeftijden. We willen jullie als Godly Play vertellers in de Stille Week helpen je nog meer voor te bereiden op het geheimenis van Pasen. Een paar Godly Play vertellers hebben het initiatief genomen om Godly Play verhalen via de website van de kerk te vertellen.

  • Peter van der Beek ( nog welbekend) en Angeliek Knol van de Haarlemse kerkgemeenschap
  • Marjon de With, verteller in de kinderwinkel van Stek en in de Marcuskerk in Moerwijk en leerkracht op een basisschool in die buurt. Zij versterkt van tijd tot tijd ook het team van de Kloosterkerk.
  • Yna Visser, verteller in de Kloosterkerk en in de Kinderwinkel van Stek.

Wij hebben een aantal verhalen opgenomen voor de Stille Week en Pasen. Die gaan wij vanaf maandag 6 april dagelijks op onze websites zetten, zodat jullie op deze manier betrokken worden bij het leven van Jezus, bij zijn sterven en zijn opstanding. Net als bij het ‘live’ vertellen, horen er ook verwonderingsvragen bij die je samen met je ouders, broertjes en zusjes kunt bespreken. Voor de verwerking hebben we een alternatief bedacht, dat we steeds na het verhaal zullen toelichten. We hopen natuurlijk dat het hele gezin mee kijkt, zodat er thuis kan worden nagepraat en meegeholpen aan de hand van de vragen. Diep in ons hart hopen we dat ook jongeren en volwassenen  een  kijkje willen nemen op de website van de Kloosterkerk. Dan kunt u meebeleven hoe er achter de witte muren op de zondagmorgen in normale omstandigheden met behulp van Godly Play wordt verteld. Het heeft mijn inzicht in de betekenis van de Bijbelse verhalen verdiept en verrijkt. Ik zou daar heel graag eens met u over in gesprek willen gaan. Maar voor nu wensen wij als vertellers U en jullie Gezegende Paasdagen.

De gezichten van Christus: Deel 1

De gezichten van Christus: Deel 2

De gezichten van Christus: Deel 3

De gezichten van Christus: Deel 4

De gezichten van Christus: Deel 5

Het geheimenis van Pasen

De legende van de Paaseieren

 

Het is stil buiten en op straat

Er is bijna geen verkeer te horen en er zijn nauwelijks mensen te zien. Onze kinderen kunnen niet naar hun kinderdagverblijf, niet naar hun school, niet naar hun sportclub, niet naar hun vereniging en op zondag niet naar hun kerk. Verjaardagsfeestjes worden uitgesteld of in beperkte kring gevierd. Zij missen hun vriendjes en vriendinnetjes, hun juffen en meesters, hun opa’s en oma’s. Echter zo stil als het momenteel buiten en op straat is, zo druk is het nu bij ons thuis. Ons huis verandert op doordeweekse dagen in een kinderdagverblijf, school, sportclub en vereniging tegelijk. Op zondag proberen we dan ook nog een beetje kerk te zijn. De keuze voor de woorden “..dan ook nog..” is een bewuste. Want zo voelt het soms na zo’n drukke week. We leven in een merkwaardige tijd. We zijn allemaal tegen wil en dank in de ban geraakt van het Coronavirus en alle geboden en verboden die dat met zich meebrengt. Zo ook de Kloosterkerk. De vanzelfsprekendheid waarmee ouders op zondag de hele machinerie in werking zetten om, op zijn minst voor aanvang van het orgelspel, met het gehele gezin in de kerkbank te zitten, is er niet meer. De vanzelfsprekendheid waarmee de kleinste kinderen in de ochtend hartelijk worden ontvangen door vrijwilligers van de crèche is er niet meer. De vanzelfsprekendheid waarmee de kinderen, na het loflied, de kinderkaars en het zondagskind volgen naar hun eigen ruimtes is er niet meer. De vanzelfsprekendheid waarmee onze tieners en jongeren elkaar ontmoeten bij hun maandelijkse activiteiten is er niet meer. De vanzelfsprekendheid van de Kloosterkerk als plek om andere ouders, kinderen, tieners of jongeren te ontmoeten is er niet meer.

Dus dan maar bij de pakken neerzitten? En het allemaal zonder slag of stoot ondergaan? Zeker niet.

We leven in een bijzondere tijd! We leven in een tijd, waarin het ons gegeven wordt tijd door te brengen met ons gezin en elkaar opnieuw te ontmoeten! We leven in een tijd waarin het ons gegeven wordt om achter een scherm plaats te nemen en met aandacht te luisteren naar het verhaal van vriendjes en vriendinnetjes, juffen en meesters, opa’s en oma’s! We leven in een tijd, waarin het ons gegeven wordt de betrokkenheid van anderen te ervaren! We leven in een tijd waarin het ons gegeven wordt om pas op de plaats te maken en ons te bezinnen op wat echt waardevol is in ons leven! Kinderen, tieners en jongeren beheersen het als geen ander. Het meebuigen, het zien van voordelen waar anderen slechts nadelen zien, het leven te nemen zoals het komt en de dag van morgen te laten waar die hoort.

Ja, het is waar: we leven in een bijzondere tijd.

De tiener- en jongerengroepen van de Kloosterkerk zijn ook getroffen. Waar het al een uitdaging is de agenda’s van onze jongeren bij elkaar te krijgen, is het er nu niet makkelijker op geworden. Of misschien toch wel? Is ons nu een kans geboden om samen nieuwe vormen van ontmoeten te ontdekken? Natuurlijk is het fysiek samenzijn niet te vervangen, maar kan het ook anders? In ieder geval voor deze periode, waarin we niet bijeen kunnen komen, zijn nieuwe vormen van ontmoeting misschien wel een aanvulling op en ondersteuning van de reguliere bijeenkomsten. We leven immers ook in een tijd, waarin we zoveel instrumenten om te communiceren tot onze beschikking hebben. We gaan met de jongeren vooral kijken wat kan, wat leuk is en wat ons toch dat gevoel van samen-kerk-zijn kan geven. Het is een kwestie van tijd nemen om te zoeken, te ontdekken en de dingen waar we zo op gesteld zijn en die ons inspireren en ons helpen groeien, mee te nemen in een vernieuwde (of misschien hernieuwde) setting. Wacht…..is dat niet waar deze periode van 40 dagen om draait…..?!

We weten nog niet hoe, maar we hopen u en elkaar snel weer te treffen!

Namens alle vrijwilligers van het jeugdwerk,

Marchien, Gilbert en Arjan

Aandacht voor kinderen in het ochtendgebed

Iedere zondagochtend is het ochtendgebed te beluisteren via de kerkomroep. Met Palmpasen (5 april 10.00 uur) en Paaszondag (12 april 10.00 uur) is er in het ochtendgebed speciaal aandacht voor de kinderen.

Palmpasen

Inmiddels zijn al veel kinderen aan de slag met een Paasstok thuis. Maak er een foto van en stuur hem naar ons. Dan nemen we die op in de volgende Nieuwsbrief! En weet je al wat je ermee gaat doen als hij af is? Zet je hem voor je raam (naast de beer)? Of breng je hem naar iemand, die wel wat aandacht kan gebruiken? We zijn benieuwd: schrijf je verhalen aan ons, dan doen we verslag in de volgende Nieuwsbrief: jeugdwerk@kloosterkerk.nl.

Bible basics

Maak gebruik van Bible Basics (https://www.debijbel.nl/bijbelbasics). Bible Basics is een nieuwe kinder(neven)dienst methode, die wordt verzorgd door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Hier vind je het verhaal van:

week 14Wie is die man? 

week 15: Jezus leeft!

week 16: De uitzending van de leerlingen Deel 1 & Deel 2

week 18: David en Goliath Deel 1 & Deel 2

week 20: David & Abigaïl Deel 1 en Deel 2

week 22: Anders leven door de heilige Geest Deel 1 en Deel 2

Berenjacht bij de Kloosterkerk

Ben je al op berenjacht geweest? Wat is het een mooi gezicht, al die beren en hartjes voor de ramen! De Kloosterkerk doet graag mee! Stuur je mooiste tekening of kleurplaat van een beer of hart naar het Kerkelijk Bureau, dan hangen wij de ramen van de Ministeriekamer en Bestuurskamer ermee vol en kan iedereen ervan genieten.

Maak een stilteplek

Reserveer in huis een tafeltje dat je inricht als een stilteplek of huisaltaar waar je bijvoorbeeld op zondag aandacht kunt besteden aan een verhaal uit de (kinder)bijbel of gewoon een kaarsje aan kunt steken.

Voor onze jongeren

Onze jongeren hebben natuurlijk zo hun eigen wegen om met elkaar ‘kerk te zijn’. Ze appen in hun eigen appgroep. En ‘zoomen’ kunnen ze natuurlijk ook.

Zit je op de middelbare school en wil je graag aanhaken? Stuur dan een berichtje naar jeugdwerk@kloosterkerk.nl.