Van het jeugdwerk

Bible basics

Maak gebruik van Bible Basics (https://www.debijbel.nl/bijbelbasics). Bible Basics is een nieuwe kinder(neven)dienst methode, die wordt verzorgd door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Hier vind je het verhaal van:

week 14Wie is die man? 

week 15: Jezus leeft!

week 16: De uitzending van de leerlingen Deel 1 & Deel 2

week 18: David en Goliath Deel 1 & Deel 2

week 20: David & Abigaïl Deel 1 en Deel 2

week 22: Anders leven door de heilige Geest Deel 1 en Deel 2

week 24: De arbeiders in de wijngaard Deel 1 en Deel 2

Maak een stilteplek

Reserveer in huis een tafeltje dat je inricht als een stilteplek of huisaltaar waar je bijvoorbeeld op zondag aandacht kunt besteden aan een verhaal uit de (kinder)bijbel of gewoon een kaarsje aan kunt steken.

Jongeren in de Kloosterkerk

Zit je op de middelbare school en wil je graag aanhaken? Stuur dan een berichtje naar jeugdwerk@kloosterkerk.nl.