Voor de ANBI-gegevens van de Stichting Diaconie Kloosterkerk, klik hier.

De Stichting Kloosterkerk is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens.

Naam:
Stichting Kloosterkerk

Fiscaal nummer:
002869561  onder dossiernummer 6733

Contactgegevens:
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
tel 070 3461576 (di t/m vr 10:00-14:00 uur)
e-mail: kerk.bureau@kloosterkerk.nl

Bestuurssamenstelling:
Een overzicht van de bestuursleden van de Kloosterkerk vind u onderaan deze pagina.

Beleidsplannen:
Voor het Beleidsplan 2011-2016 klik hier.

Voor het Beleidsplan Kloosterkerk 2016-2021 klik hier.

Voor het Vrijwilligersbeleid Kloosterkerk klik hier.

Voor het Beleidsplan Kerkmuziek Kloosterkerk klik hier.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Salariëring predikanten, kosters en overig in de kerk werkzaam personeel c.f. de arbeidsvoorwaarden Protestante kerken in Nederland ( zie website www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden).

Doelstelling:
Protestant- christelijk kerkgenootschap

Activiteiten:

Voor het jaarverslag van 2018 klik hier: jaarverslag 2018


Voor het jaarverslag van 2017 klik hier: jaarverslag 2017

Financiën:

De jaarrekening 2018 treft u hier aan: jaarrekening 2018

Voor de jaarrekening 2017 klik hier: jaarrekening 2017

De jaarrekening van de Stichting Diaconie Kloosterkerk 2018 treft u hier aan: Jaarrekening Diaconie 2018

Voor het jaarrekening van de Diaconie van 2017 klik hier: jaarverslag 2017

Voor de jaarrekening 2016 klik hier: jaarrekening 2016

Voor de voorlopige jaarrekening 2016 van de Stichting Onderhoudsfonds Kloosterkerk klik hier: jaarrekening 2016

Voor de begroting van 2019 klik hier: begroting 2019

Rapportage april 2017 inclusief begroting klik hier: rapportage april 2017

Privacy:
Voor informatie over ons privacybeleid klikt u hier: privacybeleid Kloosterkerk

Algemeen bestuur

Sanne ten Bokkel Huinink

voorzitter Algemeen Bestuur (AB)

College van Kerkrentmeesters

André Suurmond

Voorzitter

Dirk Dotinga

Penningmeester

Yorick Aler

secretaris CvK

Joep Grooten

Kerkrentmeester gebouw

Gerda Hoekstra

Personeelszaken

Consistorie

Marchien Holtrop

Interim-voorzitter, Jeugdouderling

André Meijster

Ouderling Kerkmuziek, secretaris

Yna Visser

Ouderling Open Kerk

Astrid Poot

Lid, secretaris AB

Gilbert Laurens

Jeugdouderling

Diaconie

Veronica de Lange

Voorzitter, vice-voorzitter Algemeen Bestuur

Godert van der Feltz

secretaris

Herman Fledderus

penningmeester

Hans Steenbrink