Voor de ANBI-gegevens van de Stichting Diaconie Kloosterkerk, klik hier.

Voor de ANBI-gegevens van de Stichting Monument Kloosterkerk, klik hier.

De Stichting Kloosterkerk is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens.

Naam:
Stichting Kloosterkerk

Fiscaal nummer:
002869561  onder dossiernummer 6733

Contactgegevens:
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
tel 070 3461576 (di t/m vr 10:00-14:00 uur)
e-mail: kerk.bureau@kloosterkerk.nl

Bestuurssamenstelling:
Een overzicht van de bestuursleden van de Kloosterkerk vindt u onderaan deze pagina.

Beleidsplannen:

Voor het Beleidsplan “Huis van bezinning”  klik hier.

Voor het Beleidsplan Kloosterkerk 2016-2021 klik hier.

Voor het Vrijwilligersbeleid Kloosterkerk klik hier.

Voor het Beleidsplan Kerkmuziek Kloosterkerk klik hier.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Salariëring predikanten, kosters en overig in de kerk werkzaam personeel c.f. de arbeidsvoorwaarden Protestante kerken in Nederland ( zie website www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden).

Doelstelling:
Protestant- christelijk kerkgenootschap

Activiteiten:

Voor het jaarverslag van 2020 klik hier: Staat van baten en lasten

Financiën:
Voor de begroting 2021 en een korte toelichting klik hier: begroting 2021

Oudere gegevens:
De jaarrekening en toelichting 2020 treft u hier aan: jaarrekening 2020
Voor de begroting van 2020 klik hier: begroting 2020|
Voor de toelichting begroting van 2020 klik hier: toelichting begroting 2020

Privacy:
Voor informatie over ons privacybeleid klikt u hier: privacybeleid Kloosterkerk

Algemeen bestuur

Sanne ten Bokkel Huinink

voorzitter Algemeen Bestuur (AB)

George Melse

Secretaris (AB)

College van Kerkrentmeesters

André Suurmond

Voorzitter

Irma Neleman

Penningmeester

Yorick Aler

secretaris CvK

Joep Grooten

Kerkrentmeester gebouw

Gerda Hoekstra

Personeelszaken

Consistorie

Marchien Holtrop

Voorzitter

André Meijster

Ouderling Kerkmuziek, secretaris

Yna Visser

Ouderling Pastoraat

Astrid Poot

Jeugdouderling

Gilbert Laurens

Jeugdouderling

Hijme Stoffels

Ouderling Open Kerk

Diaconie

Veronica de Lange

Voorzitter, vice-voorzitter Algemeen Bestuur

Godert van der Feltz

secretaris

Herman Fledderus

penningmeester

Hans Steenbrink