Voor de ANBI-gegevens van de Stichting Diaconie Kloosterkerk, klik hier.

De Stichting Kloosterkerk is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens.

Naam:
Stichting Kloosterkerk

Fiscaal nummer:
002869561  onder dossiernummer 6733

Contactgegevens:
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
tel 070 3461576 (di t/m vr 09:00-14:00 uur)
e-mail: kerk.bureau@kloosterkerk.nl

Bestuurssamenstelling:
Een overzicht van de bestuursleden van de Kloosterkerk vind u onderaan deze pagina.

Beleidsplannen:
Voor het Beleidsplan 2011-2016 klik hier.

Voor het Beleidsplan Kloosterkerk 2016-2021 klik hier.

Voor het Beleidsplan Kerkmuziek Kloosterkerk klik hier.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Salariëring predikanten, kosters en overig in de kerk werkzaam personeel c.f. de arbeidsvoorwaarden Protestante kerken in Nederland ( zie website www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden).

Doelstelling:
Protestant- christelijk kerkgenootschap

Activiteiten:
Voor het jaarverslag van 2016 klik hier: jaarverslag 2016

Financiën:
Voor de jaarrekening 2016 klik hier: jaarrekening 2016

Voor de voorlopige jaarrekening 2016 van de Stichting Onderhoudsfonds Kloosterkerk klik hier: jaarrekening 2016

Voor de begroting van 2018 klik hier: begroting 2018

Rapportage april 2017 inclusief begroting klik hier: rapportage april 2017

Algemeen bestuur

Sanne ten Bokkel Huinink

voorzitter Algemeen Bestuur (AB)

College van Kerkrentmeesters

Dirk Dotinga

Penningmeester

Joep van Boxtel

secretaris

Roland van Haersma Buma

Voorzitter

Consistorie

Marchien Holtrop

Jeugdouderling

André Meijster

Ouderling Kerkmuziek, secretaris

Astrid Poot

Lid, secretatis AB

Gilbert Laurens

Jeugdouderling

Arjan van Nijnatten

Voorzitter

Maria Haslinger

Ouderling

Diaconie

Hans Steenbrink

Veronica de Lange

Voorzitter, vice-voorzitter Algemeen Bestuur

Herman Fledderus

penningmeester

Godert van der Feltz

secretaris