Voor de ANBI-gegevens van de Stichting Diaconie Kloosterkerk, klik hier.

Voor de ANBI-gegevens van de Stichting Monument Kloosterkerk, klik hier.

De Stichting Kloosterkerk is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens.

Naam:
Stichting Kloosterkerk

Fiscaal nummer:
002869561  onder dossiernummer 6733

Contactgegevens:
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
tel 070 3461576 (di t/m vr 10:00-14:00 uur)
e-mail: kerk.bureau@kloosterkerk.nl

Bestuurssamenstelling:
Een overzicht van de bestuursleden van de Kloosterkerk vindt u onderaan deze pagina.

Voor contact met het bestuur kunt u mailen naar bestuur@kloosterkerk.nl. Een bericht aan de voorzitter kunt u sturen aan voorzitter@kloosterkerk.nl 

Beleidsplannen:

Voor het Beleidsplan Kloosterkerk 2023 – 2026 klik hier.

Voor het Beleidsplan “Huis van bezinning”  klik hier.

Voor het Beleidsplan Kloosterkerk 2016-2021 klik hier.

Voor het Vrijwilligersbeleid Kloosterkerk klik hier.

Voor het Beleidsplan Kerkmuziek Kloosterkerk klik hier.

Voor het Beleidsplan Stichting Diaconie Kloosterkerk klik hier.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Salariëring predikanten, kosters en overig in de kerk werkzaam personeel c.f. de arbeidsvoorwaarden Protestante kerken in Nederland (zie website www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden).

Doelstelling:
Protestant-christelijk kerkgenootschap

Activiteiten:

Voor het jaarverslag van 2021 klik hier: jaarverslag 2021

Financiën:
Voor het jaarplan en de begroting 2022 : begroting 2022

De jaarrekening van de Stichting Diaconie Kloosterkerk: jaarrekening 2022

De begroting van de Stichting Diaconie Kloosterkerk: begroting 2022

Oudere gegevens:
De jaarrekening 2020 treft u hier aan: jaarrekening 2020

Privacy:
Voor informatie over ons privacybeleid klikt u hier: privacybeleid Kloosterkerk

Bestuur Kloosterkerk: