Donatie

De Kloosterkerk is voor vele mensen belangrijk. Velen voelen zich aangesproken door de identiteit van de Kloosterkerk en willen zich verbinden aan hoe er in de Kloosterkerk wordt geloofd en geleefd. Daarom wil de Stichting Kloosterkerk deze kerk in stand houden en laten bloeien. Met ‘kerk’ wordt hier niet alleen het prachtige gebouw aan het Lange Voorhout bedoeld, maar de gehele gemeenschap. Ook de cantatediensten en vele andere bijzondere activiteiten worden ertoe gerekend. De stichting draagt dus alle kosten voor onderhoud, voor de salarissen van predikanten, musici en ander personeel. Deze kosten stijgen ieder jaar.

De Kloosterkerk ontvangt geen financiële ondersteuning van de Protestantse Kerk in Nederland en ook niet van overheden. De leden van de Kloosterkerk brengen gezamenlijk het grootste deel van de nodige financiële middelen bijeen, maar om de continuïteit van de Kloosterkerk te waarborgen is elke steun meer dan welkom.

Wil je de Kloosterkerk steunen? Kies uit de mogelijkheden:

  1. Lid worden: voel je je verbonden met de identiteit van de Kloosterkerk en wil je je mede verantwoordelijk maken voor de continuïteit van de huishouding en de activiteiten van de Kloosterkerk, word dan lid van de gemeente van de Kloosterkerk. U kunt daarvoor gebruik maken van de gegevens op de pagina Lid Worden. Nieuwe leden krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst. Elke wijk heeft een contactpersoon die contact op neemt met de nieuwe leden, wonende in zijn/haar wijk. De leden ontvangen de nieuwsbrief. Deelname aan alle activiteiten is kosteloos. Daar staat tegenover dat leden een financiële bijdrage leveren die vergelijkbaar is met een lidmaatschap van een sportvereniging. De leden ontvangen jaarlijks een brief, waarin het bestuur van de Stichting Kloosterkerk, hen informeert over de begroting. De leden bepalen zelf hoeveel zij financieel bijdragen.
  2. Periodieke schenking: omdat de Kloosterkerk door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI kun je vast laten leggen dat je minstens vijf jaar een bedrag schenkt. Deze schenkingen zijn dan fiscaal aftrekbaar. De ingevulde modelovereenkomst kun je opsturen of op het Kerkelijk Bureau afgeven t.a.v. ‘Penningmeester Kloosterkerk’. Je krijgt het ondertekende exemplaar dan retour voor je belastingaangifte. Meer informatie kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Je kunt ook contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@kloosterkerk.nl). Hij helpt je graag verder!
  3. Nalatenschap of legaat: omdat de Kloosterkerk door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI hoeft de Kloosterkerk geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen of legaten.
  4. Eenmalige donatie door een bijdrage aan één van de commissies van de Kloosterkerk:
Stichting Kloosterkerk NL29INGB0000058571
Stichting Diaconie Kloosterkerk NL89INGB0002847114
Werkgroepen Kloosterkerk NL92INGB0000618000
Penningmeester Bloemenfonds Kloosterkerk NL86INGB0000534300
Kloosterkerk Wereldwijd NL37INGB0000195100
Stichting Cantatediensten Kloosterkerk NL60INGB0001991320
Kloosterkerk Nieuwsbrief ontvangen per post NL90INGB0005736435

Bovenstaande informatie over een donatie, schenking of nalatenschap aan de Kloosterkerk is ook in de folder (PDF, 680Kb) te vinden.