Velen voelen zich aangesproken door de identiteit van de Kloosterkerk en willen zich verbinden aan hoe er in de Kloosterkerk wordt geloofd en geleefd. Stichting Kloosterkerk heeft als doel deze kerk in stand te houden en te laten bloeien. Met ‘kerk’ wordt hier niet alleen het prachtige monument aan het Lange Voorhout bedoeld, maar ook de gehele gemeente, de gemeenschap; ook de cantatediensten en vele andere bijzondere activiteiten. Stichting Kloosterkerk draagt alle kosten voor onderhoud, voor de traktementen en salarissen van predikanten, musici en ander personeel. Deze kosten stijgen ieder jaar. De Kloosterkerk ontvangt geen financiële ondersteuning van de Protestantse Kerk in Nederland en in zeer beperkte mate subsidies voor het onderhoud. De Kloosterkerk heeft een begroting van ca €650.000, waarvan ca €350.000 en meer door de leden bij elkaar wordt gebracht. Om de continuïteit van de Kloosterkerk te waarborgen is uw steun nodig. We beseffen dat een dergelijk bedrag voor de één veel makkelijker te missen is dan voor de ander; elke bijdrage, hoe klein ook, is meer dan welkom, als blijk van uw verbondenheid; het helpt door de bijdragen over het jaar te spreiden met automatische (maandelijkse) overboekingen via online banking; we vertrouwen er ook op dat sommige schouders meer zullen dragen dan andere. Samen zorgen we voor continuïteit en financiële gezondheid.

Wil je de Kloosterkerk steunen? Kies uit de mogelijkheden:

 1. Lid worden van st Kloosterkerk: hiermee wordt u verbonden met de identiteit van de Kloosterkerk en medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de gemeente met haar activiteiten en het monument. Zie Lid Worden. Nieuwe leden krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst. Elke wijk heeft een contactpersoon die contact op neemt met de nieuwe leden, wonende in zijn/haar wijk. De leden ontvangen de nieuwsbrief.
  Aan het lidmaatschap is geen contributie verbonden; leden worden geacht naar vermogen bij te dragen; leden nemen hun financiële situatie in acht en bepalen zelf hoeveel zij bijdragen. Leden ontvangen (half)jaarlijks een brief waarin het bestuur van de Stichting Kloosterkerk hen informeert. U kunt gebruik maken van automatische (maandelijkse) overboekingen met online banking.
  Het algemene bankrekeningnummer van de Kloosterkerk is NL29 INGB 0000 0585 71.
 2. Periodieke schenking: omdat de Kloosterkerk door de Belastingdienst als ANBI is aangemerkt, kunt u laten vastleggen dat u tenminste vijf jaar een zeker bedrag schenkt; deze schenkingen zijn dan geheel fiscaal aftrekbaar. Er zijn twee modelovereenkomsten voor u beschikbaar. Die kunt u opsturen of op het Kerkelijk Bureau afgeven t.a.v. ‘Penningmeester Kloosterkerk’, respectievelijk een van de andere hieronder genoemde stichtingen. U krijgt het ondertekende exemplaar dan retour voor uw belastingaangifte. Meer informatie kun je vinden op de website van de Belastingdienst. U kunt ook contact opnemen met de Kerkrentmeester Penningmeester (penningmeester@kloosterkerk.nl). Deze helpt u graag verder!
  klik hier voor de modelovereenkomst periodieke gift Kloosterkerk
  klik hier voor de modelovereenkomst periodieke gift Monument Kloosterkerk
 3. Nalatenschap of legaat: omdat de Kloosterkerk door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI hoeft de Kloosterkerk geen successie- of schenkingsrecht te betalen over nalatenschappen en legaten.
 4. Donaties/Schenkingen/Giften door eenmalig of periodieke stortingen op één van volgende rekeningen of via onderstaande betaalmogelijkheid.
  Scan onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon (kan vaak via de camera-app, of anders via een speciale QR-code lezer, ga naar de website die de QR-code aangeeft en geef daar aan een van de doelen via iDeal.
 5. Doneer nu via Scipio

Stichting Kloosterkerk  – gemeente en onderhoud

Vriendelijk verzoek bij bancaire transactie, het doel aan te geven:
a) “collecte” of “gift” – dan gaat 60% naar de gemeente en 40% naar het reguliere onderhoud;
dit betreft de gemiddelde kosten van respectievelijk de gemeente en regulier onderhoud.
b) collecte of gift “gemeente” – dan gaat 100% naar de gemeente
c)collecte of gift “onderhoud” – dan gaat 100% naar regulier onderhoud.

NL29 INGB 0000 0585 71
Stichting Monument Kloosterkerk – Culturele ANBI voor fondsenwerving voor het behoud van het Monument Kloosterkerk met grote onderhoud- en restauratieprojecten NL41 ABNA 0519 8730 68
Stichting Kloosterkerk – papieren nieuwsbrief NL90 INGB 0005 7364 35
Stichting Diaconie Kloosterkerk – diaconie Den Haag e.o NL89 INGB 0002 8471 14
Stichting Cantatediensten Kloosterkerk NL60 INGB 0001 9913 20