Kerkelijk Bureau 

Kloosterkerk
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag

Klik hier voor de route naar de Kloosterkerk.

Het Kerkelijk bureau is het beste bereikbaar via email kerk.bureau@kloosterkerk.nl

Klik hier voor een contactformulier en de mailadressen van het bestuur.

Telefonische bereikbaarheid:

Kerkelijk Bureau en kosterij: di t/m vr 10:00 tot 12:00 uur (maandag gesloten)

T: 070-3461576

Nieuwsbrief en Website:

redactie@kloosterkerk.nl

Lid worden

Wie lid wil worden kan zich aanmelden bij leden@kloosterkerk.nl – voor een inschrijfformulier en andere informatie kunt u terecht op de pagina Lid worden.

Medewerkers

Bureaucoördinator: Ilja de Weerd

Koster: Bas Pijffers

Koster (part time): John Groot

Koster (op afroep inzetbaar):  André Vlaanderen

Predikanten

Ds. Lanooy is ook te volgen op Twitter.

Ds. Jan Tom Schneider

Ds. Rienk Lanooy

foto: Gerhard van Roon

Ds. Rienk Lanooy (Oud-Beijerland, 20 mei 1964) studeerde, na de middelbare school in Rotterdam-Zuid te hebben doorlopen, theologie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Oude Testament, Kerkgeschiedenis/Oecumene en Judaica. Na zijn doctoraalexamen (1988) studeerde hij een semester aan het Ecumenical Institute Bossey (Graduate School of Ecumenical Studies) van de Wereldraad van Kerken in Geneve, waarna hij de predikantsopleiding in Leiden volgde en afrondde. Na een aanstelling als Assistent in Opleiding aan het IIMO (Centrum voor Interculturele Theologie, Interreligieuze Dialoog, Missiologie en Oecumenica) in Utrecht, was hij van 1997-2004 predikant in Parijs voor de Nederlandstalige gemeenschap (Eglise Réformée Néerlandaise) en van 2005-2009 in Chaam voor de Protestantse gemeente te Chaam c.a.
Sinds 2009 is hij als predikant voor bijzondere werkzaamheden aan de Kloosterkerk verbonden. In 2013 promoveerde hij aan de VU op een proefschrift over oecumene getiteld: Ecumenism and Salvation: A Critical Appraisal of the Concept of Salvation in Bilateral Ecumenical Dialogues (1970-2000). Ds Lanooy is gehuwd en heeft drie kinderen.

Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 09.30 uur. Vaste vrije dagen: maandag en zaterdag.

Telefoon: 070-3244779

E-mail: lanooy@kloosterkerk.nl

Ds. Jan Tom Schneider

foto: Gerhard van Roon

Ds. Jan Tom Schneider (Wamena, Nieuw-Guinea, 22 juni 1961) bezocht het Sorghvliet-gymnasium in Den Haag en studeerde daarna theologie aan de Rijks Universiteit Leiden. Zijn doctoraalvakken waren godsdienstpsychologie, kerkgeschiedenis en praktische theologie. In 1986 studeerde hij een semester aan Westminster college in Cambridge en bracht drie maanden door in Argentinië, participerend in het werk van meerdere predikanten van de Iglesia Metodista Argentina, in een uitwisseling opgezet vanuit de Kloosterkerk. Vanaf 1987 werkte hij in de Kloosterkerk als vicaris voor jeugd en jongeren, en werd aldaar bevestigd tot vlootpredikant bij de marine, in 1991. Gedurende de bijna dertig jaar als geestelijk verzorger voor militairen en hun thuisfront, was hij veel op zee, werkte enkele jaren op Curaçao, diende ook de luchtmacht en de zorg voor veteranen. Tijdens deze jaren verdiepte hij zich in de psychosynthese en vanaf 2019, na zijn leeftijdsontslag bij defensie, besteedt hij een deel van de week aan Latijns-Amerika studies.  Gedurende de eerste helft van 2022 bracht hij zes maanden door in dat continent, als onderdeel van deze studie. De focus bij deze studie ligt voor hem op de betekenis van populaire liederen voor jongeren tijdens de laatste dictatuur in Argentinië, als een manier om zich uit te drukken. Daarnaast trad hij toe tot de poule van ambulant predikanten van de PKN, allereerst in dienst van de gereformeerde kerk in Rhoon, en vanaf 1 september 2022, voor een jaar, in de Kloosterkerk. Jan Tom is getrouwd en vader van een zoon en een dochter.

Telefonisch spreekuur: mandag van 09.00 tot 10.00 uur.

Telefoon: 06-20617602

E-mail: schneider@kloosterkerk.nl

Jeugdpastoraat

De Kloosterkerk heeft uitgebreide programma’s en activiteiten voor jong en niet zo heel oud, om de jeugd op gepaste wijze kennis te laten maken met en verdieping te vinden in het geloof.

E-mail: jeugdwerk@kloosterkerk.nl