De nieuwsbrief is een uitgave van de Communicatiecommissie van de Kloosterkerk. Hoewel de redactie aan deze uitgave de uiterste zorg heeft besteed, kan de stichting Kloosterkerk niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van fouten of vergissingen hierin. Wilt u zich aanmelden voor ontvangst van Kloosterkerknieuws? Stuur dan een e-mail naar redactie@kloosterkerk.nl Dit adres kunt u uiteraard ook gebruiken als u zich hiervoor wilt afmelden. Kent u iemand die wellicht geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief maar zich (nog) niet heeft geabonneerd, stuur dit bestand dan gerust door ! Op de website vindt u meer informatie over de communicatie, eigen media en centrale redactie van de Kloosterkerk.