Hoe geloven en leven wij in de Kloosterkerk? Een karakteristiek in tien trefwoorden.

Protestants en open
De Kloosterkerk is geworteld in de protestants-christelijke traditie. Tegelijk blijkt ze een geestelijk dak te kunnen zijn voor mensen van heel verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Deze ruimte is er, doordat we in de Kloosterkerk de verhouding tussen God en mensen niet in vastomlijnde zekerheden willen vangen. Wij zien geloven meer als een vertrouwensvolle levenshouding, die kan groeien in het gesprek tussen de traditie en ervaringen uit het leven van alledag. De waarde van de Kloosterkerk komt tot uitdrukking in tal van ontmoetingen: in diensten en in de aandacht en de zorg voor mensen dichtbij en ver weg, in de wereld en in samenkomsten en gesprekken.

Eigen en verscheiden
De Kloosterkerk is verbonden met de Protestantse Gemeente in Den Haag. Binnen deze gemeente neemt ze een (financieel) onafhankelijke plaats in en kiest zij een eigen koers. Juist daardoor kan de Kloosterkerk aantrekkelijk zijn voor mensen met een geschiedenis van geloven en voor mensen die in geestelijk opzicht op zoek zijn. De Kloosterkerk koestert de diversiteit van haar bezoekers. We maken geen onderscheid tussen leden en niet-leden, vaste kerkgangers en passanten. We zijn allen gasten in het huis van de Heer.

Eerbiedig en levendig
De zondagse kerkdiensten vormen het kloppende hart van de Kloosterkerk. Ze kenmerken zich door een klassieke, verzorgde liturgie. In hun preken houden de voorgangers het leven van alledag tegen het licht van de bijbelse verhalen. Beroepsmusici zorgen voor muziek van hoge kwaliteit. Exposerende beeldend kunstenaars houden het gesprek met de cultuur op gang. Niet alleen op zondag is er leven in de Kloosterkerk. Er gebeurt elke dag wel iets. De diensten en de doordeweekse activiteiten zijn gericht op ontmoeting, inspiratie en de reflectie op levensvragen.

Vormend en dragend
De Kloosterkerk is een kerk voor alle generaties. Onder haar eeuwenoude dak is elke bezoeker op eigen wijze betrokken bij het ontdekken van het geheim van God. Jong en oud leren van elkaars ontvankelijkheid en ervaring. Alle leeftijdsgroepen hebben de gelegenheid zich te ontwikkelen. In groepen en cursussen leren mensen elkaar vaak goed kennen. Soms groeit ook de behoefte zich in te zetten voor de Kloosterkerk. Ruim driehonderd vrijwilligers dragen het leven in en om de Kloosterkerk.

Inspirerend en verbindend
Wie voor het eerst in de Kloosterkerk komt, mag zich welkom voelen. ‘Hier kan ik tot mezelf komen’ of ‘Hier ontmoet ik mensen met wie ik wil optrekken’ – beide indrukken kan dit huis bij mensen achterlaten. Of de behoefte nu individueel gericht is of sociaal, de Kloosterkerk biedt ruimte voor bezinning en ontmoeting. Binnen deze ruimte kan een ieder initiatief nemen de diensten bij te wonen, met de predikanten te spreken over levens- of geloofsvragen en/of zich te verbinden aan cursussen en groepen, aan muziek en cultuur en aan activiteiten voor jeugd en jongeren.

Lid worden van de gemeente van de Kloosterkerk

Spreekt het bovenstaande je aan, voel je je verbonden met de identiteit van de Kloosterkerk en wil je je verantwoordelijk maken voor de continuïteit van de activiteiten van de Kloosterkerk, word dan lid van de gemeente van de Kloosterkerk.
Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar op de informatietafel, te vinden op zondag in de wandelruimte. u kunt ook  een mail sturen naar leden@kloosterkerk.nl. Dit is tevens het adres om verhuizing of andere wijzigingen van persoonlijke gegevens door te geven.
Als je (nog) geen lid wil worden, wil je de kerk misschien wel steunen.

Voor vragen kunt u ook bellen met het kerkelijk bureau tel: 070-3461576 (di t/m vr van 10:00 tot 12:00 uur). Het mailadres is kerk.bureau@kloosterkerk.nl.