De vaste predikant, ds. Rienk Lanooy, heeft allereerst taken in de Kloosterkerk. Sinds het vertrek van zijn collega ds. Margreet Klokke in februari 2018 is er tijdelijke en beperkte vervanging door ds. Jessa van der Vaart. In deze vacaturetijd kan het daarom voorkomen dat zij wat minder gelegenheid hebben om op je verzoek in te gaan. Maar voor zover er ruimte is stellen zij zich ook graag beschikbaar voor niet-leden. Wanneer je een levensvraag hebt, kun je bij hen terecht. Dat geldt ook voor rituelen als huwelijk, doop en uitvaart.

Bovendien kunnen zij lezingen houden op het gebied van kerk en cultuur. Daarbij hebben zij elk hun eigen specialisaties. Zie daarvoor deze pagina.

Financiële bijdrage

Voor de inzet van één van de predikanten of de jeugdpastor doneer je een gift, in onderling overleg overeen te komen, die ten gunste komt van de Stichting Kloosterkerk.

Telefonisch contact of e-mail

Ds. Jessa van der Vaart
Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 9.30 uur; telefoon: 06-290 78 578
Vaste werkdag in de Kloosterkerk: woensdag
jjvandervaart@xs4all.nl

Ds. Rienk Lanooy
Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 9.30 uur tel. 070-3244779
lanooy@kloosterkerk.nl

Achtergronden

Ds. Rienk Lanooy

foto: Gerhard van Roon

Ds. Rienk Lanooy (Oud-Beijerland, 20 mei 1964) studeerde, na zijn de middelbare school in Rotterdam-Zuid te hebben doorlopen, theologie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Oude Testament, Kerkgeschiedenis/Oecumene en Judaica. Na zijn doctoraalexamen (1988) studeerde hij een semester aan het Ecumenical Institute Bossey (Graduate School of Ecumenical Studies) van de Wereldraad van Kerken in Geneve, waarna hij de predikantsopleiding in Leiden volgde en afrondde. Na een aanstelling als Assistent in Opleiding aan het IIMO (Centrum voor Interculturele Theologie, Interreligieuze Dialoog, Missiologie en Oecumenica) in Utrecht, was hij van 1997-2004 predikant in Parijs (Eglise Réformée Néerlandaise) voor de Nederlandstalige gemeenschap en van 2005-2009 in Chaam voor de Protestantse gemeente te Chaam c.a.
Vanaf 20 september 2009 is hij als predikant voor bijzondere werkzaamheden aan de Kloosterkerk verbonden. In 2013 promoveerde hij aan de VU op een proefschrift over oecumene getiteld: Ecumenism and Salvation: A Critical Appraisal of the Concept of Salvation in Bilateral Ecumenical Dialogues (1970-2000).

Ds Lanooy is gehuwd en heeft drie kinderen

Ds. Jessa van der Vaart

foto: Gerhard van Roon

In de vacaturetijd is ds. Jessa van der Vaart uit Amsterdam beschikbaar voor de wijken die tot voor kort onder ds. Margreet Klokke vielen. Zij werkt één dag per week (de woensdag) in de Kloosterkerk.

Ds. Jessa van der Vaart studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en was van 2005 tot 2008 als vicaris werkzaam in de Kloosterkerk. In 2008 werd zij bevestigd als predikant van Vrijburg, een gemeente van Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten en van 2013-2017 was zij daarnaast studentenpredikant. Sinds september 2016 is zij als predikant werkzaam in de Oude Kerk in Amsterdam.