De vaste predikanten, ds. Rienk Lanooy en ds. Marja Flipse hebben allereerst taken in de Kloosterkerk. Naast deze taken is er ruimte in te gaan op verzoeken van leden en niet-leden. Wanneer je een levensvraag hebt, kun je bij ds Rienk Lanooy en ds. Marja Flipse terecht. Dat geldt ook voor rituelen als huwelijk, doop en uitvaart.

Bovendien kunnen zij lezingen houden op het gebied van kerk en cultuur.  Zie daarvoor deze pagina.

Financiële bijdrage

Voor de inzet van de predikant doneer je een gift, in onderling overleg overeen te komen, die ten gunste komt van de Stichting Kloosterkerk.

Telefonisch contact of e-mail

Ds. Rienk Lanooy
Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 9.30 uur tel. 070-3244779
lanooy@kloosterkerk.nl

Ds. Marja Flipse
Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 10.00 uur tel. 06-48650217
flipse@kloosterkerk.nl

Achtergronden

Ds. Rienk Lanooy

foto: Gerhard van Roon

Ds. Rienk Lanooy (Oud-Beijerland, 20 mei 1964) studeerde, na zijn de middelbare school in Rotterdam-Zuid te hebben doorlopen, theologie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Oude Testament, Kerkgeschiedenis/Oecumene en Judaica. Na zijn doctoraalexamen (1988) studeerde hij een semester aan het Ecumenical Institute Bossey (Graduate School of Ecumenical Studies) van de Wereldraad van Kerken in Geneve, waarna hij de predikantsopleiding in Leiden volgde en afrondde. Na een aanstelling als Assistent in Opleiding aan het IIMO (Centrum voor Interculturele Theologie, Interreligieuze Dialoog, Missiologie en Oecumenica) in Utrecht, was hij van 1997-2004 predikant in Parijs (Eglise Réformée Néerlandaise) voor de Nederlandstalige gemeenschap en van 2005-2009 in Chaam voor de Protestantse gemeente te Chaam c.a.
Vanaf 20 september 2009 is hij als predikant voor bijzondere werkzaamheden aan de Kloosterkerk verbonden. In 2013 promoveerde hij aan de VU op een proefschrift over oecumene getiteld: Ecumenism and Salvation: A Critical Appraisal of the Concept of Salvation in Bilateral Ecumenical Dialogues (1970-2000). Ds Lanooy is gehuwd en                                                            heeft drie kinderen.

 

 

 

Ds. Marja Flipse

foto: Gerhard van Roon

Ds. Marja Flipse (Goes, 26 september 1982) studeerde godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, met als specialisaties Godsdienstwijsbegeerte en Liturgiek. Na het afronden van haar Master in 2005 vertrok ze naar Groot-Brittannië en deed belijdenis in de Church of England. Ze volgde de opleiding tot Anglicaans priester in Cambridge (Westcott House) en Cardiff (St Michael’s College, Llandaff) alvorens in 2008 tot diaken en in 2009 tot priester te worden gewijd. In 2012 behaalde ze met een thesis over de muzikale praktijk van kerkelijke gemeentes haar Master of Philosophy aan Cardiff University. Van 2008 tot 2020 was ze predikant in de Church in Wales, achtereenvolgens in de binnenstadsgemeente van Roath in Cardiff, in de kustplaats Porthcawl, en in All Saints’ Llandaff North in een buitenwijk van Cardiff. Sinds 2020 is Ds. Flipse als predikant voor bijzondere werkzaamheden aan de Kloosterkerk verbonden. Ze is getrouwd met Gareth, een Welshman.