De vaste predikant, ds. Rienk Lanooy, heeft allereerst taken in de Kloosterkerk. Sinds het vertrek van zijn collega ds. Margreet Klokke in februari 2018 was  ds. Jessa van der Vaart tijdelijk haar vervanger. Begin januari 2019 is helaas afscheid genomen van ds. van der Vaart.

In deze vacaturetijd kan het daarom voorkomen dat hij wat minder gelegenheid heeft om op je verzoek in te gaan. Maar voor zover er ruimte is stelt hij zich ook graag beschikbaar voor niet-leden. Wanneer je een levensvraag hebt, kun je bij ds Rienk Lanooy terecht. Dat geldt ook voor rituelen als huwelijk, doop en uitvaart.

Bovendien kan hij lezingen houden op het gebied van kerk en cultuur.  Zie daarvoor deze pagina.

Financiële bijdrage

Voor de inzet van de predikant doneer je een gift, in onderling overleg overeen te komen, die ten gunste komt van de Stichting Kloosterkerk.

Telefonisch contact of e-mail

Ds. Rienk Lanooy
Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 9.30 uur tel. 070-3244779
lanooy@kloosterkerk.nl

Achtergronden

Ds. Rienk Lanooy

foto: Gerhard van Roon

Ds. Rienk Lanooy (Oud-Beijerland, 20 mei 1964) studeerde, na zijn de middelbare school in Rotterdam-Zuid te hebben doorlopen, theologie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Oude Testament, Kerkgeschiedenis/Oecumene en Judaica. Na zijn doctoraalexamen (1988) studeerde hij een semester aan het Ecumenical Institute Bossey (Graduate School of Ecumenical Studies) van de Wereldraad van Kerken in Geneve, waarna hij de predikantsopleiding in Leiden volgde en afrondde. Na een aanstelling als Assistent in Opleiding aan het IIMO (Centrum voor Interculturele Theologie, Interreligieuze Dialoog, Missiologie en Oecumenica) in Utrecht, was hij van 1997-2004 predikant in Parijs (Eglise Réformée Néerlandaise) voor de Nederlandstalige gemeenschap en van 2005-2009 in Chaam voor de Protestantse gemeente te Chaam c.a.
Vanaf 20 september 2009 is hij als predikant voor bijzondere werkzaamheden aan de Kloosterkerk verbonden. In 2013 promoveerde hij aan de VU op een proefschrift over oecumene getiteld: Ecumenism and Salvation: A Critical Appraisal of the Concept of Salvation in Bilateral Ecumenical Dialogues (1970-2000).

Ds Lanooy is gehuwd en heeft drie kinderen.