De predikanten, ds. Margreet Klokke en ds. Rienk Lanooy, hebben allereerst taken in de Kloosterkerk.Voor zover daarvoor ruimte is stellen de predikanten zich echter ook graag beschikbaar voor niet-leden. Wanneer je een levensvraag hebt, kun je bij hen terecht. Dat geldt ook voor rituelen als huwelijk, doop en uitvaart.

Bovendien kunnen zij lezingen houden op het gebied van kerk en cultuur. Daarbij hebben zij elk hun eigen specialisaties. Zie daarvoor ds. Margreet Klokke en Ds. Rienk Lanooy.

Financiële bijdrage

Voor de inzet van één van de predikanten of de jeugdpastor doneer je een gift, in onderling overleg overeen te komen, die ten gunste komt van de Stichting Kloosterkerk.

Telefonisch contact of e-mail

Ds. Margreet Klokke
Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 9.30 uur tel 070-3238882
Klokke@kloosterkerk.nl

Ds. Rienk Lanooy
Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 9.30 uur tel. 070-3244779
Lanooy@kloosterkerk.nl

Jeugdpastor: momenteel vacant, Jeugdouderling te bereiken via
mail  jeugdwerk@kloosterkerk.nl

Achtergronden

Ds. Margreet Klokke

Ds. MargNaamloos-1reet Klokke werd op 29 september 1960 geboren in Berkel-Rodenrijs. Na op verschillende plaatsen in Nederland en daarbuiten gewoond te hebben, ging zij in 1979 theologie studeren in Leiden. Zij specialiseerde zich in de uitleg van het Nieuwe Testament, godsdienstfilosofie en didactiek. Haar eerste banen had zij in het onderwijs. Zij gaf achtereenvolgens les op een openbare basisschool (godsdienst), aan studenten van de MO opleiding theologie en van de universiteit (uitleg van het Nieuwe Testament).

Daarna is ze gaan werken als gemeentepredikant, achtereenvolgens in Den Haag, Den Haag-Loosduinen en Soest. In die tijd deed ze vervolgopleidingen in familiepastoraat en het gesprek tussen kerk, kunst en theologie. Sinds augustus 2000 is zij als predikant voor bijzondere werkzaamheden aan de Kloosterkerk verbonden. In 2009-10 volgde zij de training ‘Klinisch Pastorale Vorming’, van 2012-14 deed zij de opleiding tot Supervisor. Zij is ook als zodanig werkzaam bij de verplichte nascholing van kerkelijk werkers van de PKN.

Zij is gehuwd en heeft een volwassen zoon.

Ds. Rienk Lanooy

Lanooy_MG_5002Ds. Rienk Lanooy (Oud-Beijerland, 20 mei 1964) studeerde, na zijn de middelbare school in Rotterdam-Zuid te hebben doorlopen, theologie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Oude Testament, Kerkgeschiedenis/Oecumene en Judaica. Na zijn doctoraalexamen (1988) studeerde hij een semester aan het Ecumenical Institute Bossey (Graduate School of Ecumenical Studies) van de Wereldraad van Kerken in Geneve, waarna hij de predikantsopleiding in Leiden volgde en afrondde. Na een aanstelling als Assistent in Opleiding aan het IIMO (Centrum voor Interculturele Theologie, Interreligieuze Dialoog, Missiologie en Oecumenica) in Utrecht, was hij van 1997-2004 predikant in Parijs (Eglise Réformée Néerlandaise) voor de Nederlandstalige gemeenschap en van 2005-2009 in Chaam voor de Protestantse gemeente te Chaam c.a.
Vanaf 20 september 2009 is hij als predikant voor bijzondere werkzaamheden aan de Kloosterkerk verbonden. In 2013 promoveerde hij aan de VU op een proefschrift over oecumene getiteld: Ecumenism and Salvation: A Critical Appraisal of the Concept of Salvation in Bilateral Ecumenical Dialogues (1970-2000).

Ds Lanooy is gehuwd en heeft drie kinderen