De Kloosterkerk is een monument en een gebouw met een verhaal, uniek gelegen op de hoek van de Lange Voorhout en de Parkstraat in het centrum van Den Haag, op loopafstand van het Binnenhof. De kerk, oorspronkelijk een 15e eeuwse kloosterkapel, is volop in gebruik door de Kloosterkerkgemeente. De Stichting Kloosterkerk beheert de kerk als historisch monument en heeft geen winstoogmerk.

Het in stand houden van een dergelijk monumentaal pand kost veel geld. Wij stellen mede daarom de kerk tegen een vergoeding beschikbaar aan instellingen en particulieren voor activiteiten, die passen bij het karakter en functie van het historische gebouw. We denken hierbij niet alleen aan plechtigheden ter gelegenheid van een huwelijk, doop en uitvaart, maar ook aan culturele evenementen zoals concerten en exposities, aan recepties, conferenties, lezingen en vergaderingen.

De hoogte van de vergoedingen varieert en berekenen we op basis van de werkelijk gemaakte kosten en de onderhoudskosten. Ze zijn afhankelijk van het seizoen (denk aan stookkosten) en van de gewenste inrichting (denk aan podium, tafels, stoelen en personeelskosten). Om een indicatie te geven: de vergoeding in 2023 voor het gebruik van de kerk (grote zaal met wandelruimte en Apostelkapel) is, afhankelijk van het seizoen €1250-€1550 euro per dagdeel (vier uur). Ook andere ruimtes in het gebouw zijn beschikbaar, zo huurt u al een mooie ruimte vanaf € 190 per dag. Zie de plattegrond en het capaciteitenoverzicht voor de afmetingen van de kerk en de verschillende ruimtes.

Wij denken met plezier mee over de mogelijkheden om uw activiteit optimaal onderdak te bieden. U kunt Ilja de Weerd telefonisch bereiken (070-3461576 op di t/m vrij tussen 10:00-12:00) of via email (kerk.bureau@kloosterkerk.nl / i.deweerd@kloosterkerk.nl) voor meer informatie of een afspraak.

Hieronder treft u het capaciteitenoverzicht aan met specifieke informatie per evenement:

Huwelijk

Doop

Uitvaart

Concerten

Exposities

Conferenties, lezingen en vergaderingen

Recepties en diners

Huwelijk

Huwelijk

Wie tot uitdrukking willen brengen dat zij hun huwelijk als een verbintenis voor het leven zien, kiezen voor de eeuwenoude Kloosterkerk. Al in 1625 gaf onder Gods zegen prins Frederik Hendrik van Oranje hier zijn ja-woord aan Amalia van Solms.

Voor een groot gezelschap kan de plechtigheid in de kerk zelf plaatsvinden. Deze heeft een grote zaal met een ruim wandelgedeelte. In de kerkbanken is plaats voor maximaal 750 gasten. De kerk beschikt over een uitstekende geluidsinstallatie met ringleiding.

Voor een kleiner gezelschap is de Koorruimte of de Apostelkapel meer geschikt. Beide ruimtes staan in open verbinding met de grote zaal van de kerk. In de Koorruimte is plaats voor 100 personen. Er staan een klein kistorgel en een professionele concertvleugel. De Apostelkapel heeft een besloten karakter. Zij is bekend om haar prachtige mozaïek en biedt plaats aan 50 personen.

U bent uiteraard vrij zelf uw voorganger te kiezen, maar u kunt ook een beroep doen op één van de predikanten van de Gemeente van de Kloosterkerk. Zie hiervoor: boek de dominee

Doop

Doop

Kinderen worden gedoopt in een kerk. U kunt gebruik maken van de sfeervolle Kloosterkerk voor de door u gewenste doopplechtigheid . De dopeling staat dan centraal in een door uzelf bepaald doopritueel. Het doopregister van de Kloosterkerk kent inmiddels vele bekende dopelingen, onder wie prinses Ariane, jongste dochter van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. Zij werd op 20 oktober 2007 hier gedoopt.

Voor een groot gezelschap kan de plechtigheid in de kerk zelf plaatsvinden. Deze heeft een grote zaal met een ruim wandelgedeelte. In de kerkbanken is plaats voor maximaal 750 gasten. De kerk beschikt over een uitstekende geluidsinstallatie met ringleiding.

Voor een kleiner gezelschap is de Koorruimte of de Apostelkapel meer geschikt. Beide ruimtes staan in open verbinding met de grote zaal van de kerk. In de Koorruimte is plaats voor 100 personen. Er staan een klein kistorgel en een professionele concertvleugel. De Apostelkapel heeft een besloten karakter. Zij is bekend om haar prachtige mozaïek en biedt plaats aan 50 personen.

U bent uiteraard vrij zelf uw voorganger te kiezen, maar u kunt ook een beroep doen op één van de predikanten van de Gemeente van de Kloosterkerk. Zie hiervoor: boek de dominee

Overigens kunt u uw kind ook laten dopen in een doopdienst tijdens een zondagochtend. Dergelijke diensten vinden een aantal keren per jaar plaats.

Uitvaart

Uitvaart

Als de dood toeslaat, moeten onder hoge druk beslissingen worden genomen. Tegelijk wil iedereen alles in het werk stellen om op een respectvolle wijze de dierbare de laatste eer te bewijzen. U kunt daarvoor in de Kloosterkerk terecht. Ook voor een niet religieuze bijeenkomst, is het gebouw van de Kloosterkerk zeer geschikt. Tijdens de Coronacrisis golden speciale voorwaarden: voorwaarden ivm Coronacrisis.

Voor een groot gezelschap kan de plechtigheid in de kerk zelf plaatsvinden. Deze heeft een grote zaal met een ruim wandelgedeelte. In de kerkbanken is plaats voor maximaal 750 gasten. De kerk beschikt over een uitstekende moderne geluidsinstallatie met ringleiding.

Voor een kleiner gezelschap is de Koorruimte of de Apostelkapel meer geschikt. Beide ruimtes staan in open verbinding met de grote zaal van de kerk. In de Koorruimte is plaats voor 100 personen. Er staan een klein kistorgel en een professionele concertvleugel. De Apostelkapel heeft een besloten karakter. Zij is bekend om haar prachtige mozaïek en biedt plaats aan 50 personen.

U bent uiteraard vrij zelf uw voorganger te kiezen, maar u kunt ook een beroep doen op één van de predikanten van de Gemeente van de Kloosterkerk. Zie hiervoor: Rouw en Boek de dominee.

Concerten

Concerten

De Kloosterkerk is al vele jaren een gewaardeerd podium voor concerten en andere kunstvormen. Er is een speciale Kunstcommissie, die het tot haar taak rekent muziek en beeldende kunst in de ruime zin van het woord binnen de kerk en de liturgie een plaats te geven. Gedurende het gehele jaar worden in de Kloosterkerk pauzeconcerten gehouden. De organisatie van deze concerten berust bij de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk.

Maar u kunt ook zelf op dit sfeervolle podium uw concert organiseren. Voor een groot gezelschap kan het concert in de kerk zelf plaatsvinden. Deze heeft een grote zaal met een ruim wandelgedeelte. In de kerkbanken is plaats voor maximaal 750 gasten. De kerk beschikt over een uitstekende moderne geluidsinstallatie met ringleiding.

Voor een kleiner gezelschap is de Koorruimte geschikt. Deze staat in open verbinding met de grote zaal van de kerk. In de Koorruimte is plaats voor 100 personen. Er staan een klein kistorgel en een professionele concertvleugel.

Exposities

Exposities

De Kloosterkerk is al vele jaren een gewaardeerd podium voor concerten en andere kunstvormen. Er is een speciale Kunstcommissie, die het tot haar taak rekent muziek en beeldende kunst in de ruime zin van het woord binnen de kerk en de liturgie een plaats te geven. Deze kunstcommissie zorgt ervoor dat de Kloosterkerk deelneemt aan de jaarlijkse tentoonstelling Den Haag Sculptuur.

Maar u kunt ook zelf de kerk huren voor een eigen expositie. U kunt kiezen voor een kort durende presentatie aan een gezelschap genodigden. U kunt ook gedurende een langere periode exposeren, zodat toevallige passanten uw werk kunnen bezichtigen; de Kloosterkerk is in de zomermaanden dagelijks open voor publiek van 12 tot 16 uur. Er kan worden geëxposeerd in verschillende ruimtes, zoals de wandelruimte van de kerk of de crypt.

Conferenties, vergaderingen en lezingen

Nederland, Rotterdam, november 2014 Roeiers van de Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht (KRVE) aan het werk in de haven van Rotterdam. foto: Gerhard van Roon/Hollandse Hoogte

De Kloosterkerk is een goede locatie voor het houden van een conferentie, lezing of vergadering. Afhankelijk van het aantal personen en de gewenste opstelling van tafels en stoelen zijn er verschillende ruimtes beschikbaar. Zie hiervoor het capaciteitenoverzicht.

Voor een groot gezelschap kan een conferentie of lezing in de kerk zelf plaatsvinden. Deze heeft een grote zaal met een ruim wandelgedeelte. In de kerkbanken is plaats voor maximaal 750 personen. De kerk beschikt over een uitstekende moderne geluidsinstallatie met ringleiding. De crypt biedt plaats aan 40 personen (cabaretopstelling) en heeft moderne audio-visuele middelen ter ondersteuning van een conferentie of lezing. Voor lezingen en vergaderingen zijn de Koorzaal (40 personen in carré opstelling) en de Apostelkapel beschikbaar (60 personen). De Ministeriekamer heeft een grote tafel,waaraan 20 personen kunnen zitten. Er zijn diverse kleinere zaaltjes als syndicaatruimtes beschikbaar.

Recepties en diners

Receptie&Diners

De Kloosterkerk biedt een sfeervolle ambiance voor een ontvangst van genodigden. Deze kan voor of na een plechtigheid (zoals huwelijk, doop en uitvaart) of een cultureel evenement (concert, expositie, conferentie, lezing). Afhankelijk van het aantal gasten en de gewenste opstelling zijn er diverse ruimtes beschikbaar. Zie hiervoor het capaciteitenoverzicht. De wandelruimte van de kerkzaal biedt plaats voor 400 gasten voor een staande receptie. Voor een diner is plaats voor 100 gasten. De crypt biedt plaats aan 70 gasten voor een receptie en aan 40 gasten voor een diner. De Apostelkapel biedt plaats aan 60 gasten voor een receptie en aan 30 gasten voor een diner. De Ministeriekamer biedt plaats aan 30 gasten voor een receptie en aan 20 gasten voor een diner. In de keuken zijn adequate faciliteiten voor cateraars. Wij hebben goede ervaringen met verschillende professionele cateraars die bekend zijn met uiteenlopende activiteiten in de Kloosterkerk. Wij kunnen u desgewenst nader informeren en adviseren. Voor koffie en broodjes is een cateraar niet nodig, omdat wij die ook kunnen verzorgen. Alles zelf regelen mag ook.

De Kloosterkerk beschikt over goede sanitaire voorzieningen, ook voor gehandicapten.

 

Capaciteitenoverzicht KLOOSTERKERK

Capaciteitsoverzicht

ruimte Oppervlakte m2 max. aantal concert, lezing, conferentie, etc. max. aantal receptie max. aantal vergadering max. aantal diner
Grote Kerkzaal 950 500-750 400 nvt 100
Wandelruimte 200 150 400 150 100
Koor 120 100 nvt nvt nvt
Apostelkapel 90 50 60 nvt 30
Crypt 120 40 70 40 40
Koorzaal 120 60 nvt 40 nvt
Ministeriekamer 40 20 30 20 20

Overige faciliteiten:

        

  • videostreaming of videoopname van het evenement
  • geluidsinstallatie (draadloze clipmicrofoon indien gewenst)
  • extra syndicaat ruimtes (predikantenkamer, gerfkamer, jeugdkapel, opkamer)
  • podium voor koor/orkest
  • kroonluchter met kaarsen
  • vleugel, piano, kerkorgel, koororgel
  • pantry voor cateraar/professioneel gebruik
  • keuken voor cateraar/professioneel gebruik
  • organiseren catering (in principe vrije keuze diverse externe cateraars)
  • uitgebreide sanitaire voorzieningen