Wanneer er iemand is overleden komt vrijwel direct de vraag op naar het afscheid – Hoe zullen we dit vormgeven? Soms heeft de overledene zelf wensen kenbaar gemaakt. Soms moeten de nabestaanden raden wat hij of zij zou willen.

De predikanten van de Kloosterkerk hebben veel ervaring met het begeleiden van families en vrienden die zoeken naar een passende vorm van afscheid van een dierbare. Wanneer je wilt kunnen zij ook voorgaan in de afscheidsdienst. Zij doen dit op een bescheiden manier. Zij geven veel ruimte, zowel aan sprekers als aan voorkeuren m.b.t. muziek.

Het kan wel eens gebeuren, dat de predikanten al zoveel andere verplichtingen hebben dat het niet mogelijk is de agenda op zo korte termijn vrij te maken. Het is goed om daar rekening mee te houden.

Je hoeft geen lid te zijn van de Kloosterkerk, om een beroep te kunnen doen op de predikanten voor een afscheidsdienst. Wel kan er naar vermogen een bijdrage van je worden gevraagd.

Deel

Rituelen

Doop

(voor de volwassen doop: zie Levensloop en zin) De komst van een kind in je leven is mooi en ingrijpend. Het roept zowel gevoelens van dankbaarheid op als besef van
Lees verder

Avondmaal, ook thuis

In de Kloosterkerk vieren we meestal op de tweede zondag van de maand avondmaal. Alle mensen die in de kerk zijn worden dan uitgenodigd om naar voren te komen en
Lees verder

Huwelijk

Je gaat trouwen. Het zou kunnen dat er een verlangen in je schuilt om je verwondering over je liefde te vieren. Misschien vermoed je in je relatie wel een geheim
Lees verder

Vergeving

Veel mensen lopen rond met onopgeloste conflicten en onuitgesproken boosheid. Het kan zwaar zijn, verdriet en woede gedurende lange tijd met je mee te dragen. Daarom wordt er in de
Lees verder

Ziekenzalving

Het is een oude christelijke traditie om zieken te troosten met een zalving. Dit gebaar is geen medicinale handeling. Je kunt het zo zien: Zoals de olie de huid doortrekt,
Lees verder

Zegen bij het levenseinde

Wanneer het levenseinde voelbaar nabij komt, zijn er weinig woorden meer nodig. Er is alleen nog de noodzaak van of het verlangen naar overgave. Het kleine maar sprekende ritueel van
Lees verder

Gedachtenisdienst

Op 2 november is het ‘Allerzielen’. Het is een oude traditie in de kerk, om op die dag de mensen te herdenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In
Lees verder