Je gaat trouwen. Het zou kunnen dat er een verlangen in je schuilt om je verwondering over je liefde te vieren. Misschien vermoed je in je relatie wel een geheim en zoek je een vorm om daar uitdrukking aan te geven.

De christelijke traditie kent oeroude rituelen waarin de hoogten en diepten van het menselijk leven worden verbonden met de Eeuwige. De Kloosterkerk deelt in deze traditie.

De predikanten van de Kloosterkerk zijn beschikbaar om hier met je over te praten. In gesprek met hen kun je orde scheppen in de verschillende gevoelens en gedachten die er spelen rond de viering van je huwelijk. In de Kloosterkerk is ruimte voor mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. Ook homoseksuele paren zijn welkom.

In de Kloosterkerk kun je je huwelijk op drie manieren vieren:

  • In een dienst op zondagmorgen. Aan zo’n huwelijksviering zijn geen kosten verbonden.
  • Op een door jouzelf te bepalen moment. Het is dan goed om tijdig contact op te nemen met het kerkelijk bureau van de Kloosterkerk en de predikant voor het vaststellen van de huwelijksdatum. Ook wanneer je ervoor kiest je huwelijk in een ander kerkgebouw te laten inzegenen, zijn de predikanten van de Kloosterkerk beschikbaar. Aan een huwelijksdienst in deze vorm zijn kosten verbonden.
  • Het is ook mogelijk in de Kloosterkerk een huwelijksdienst te laten plaatsvinden zonder betrokkenheid van de predikanten ter plaatse. In dat geval huur je alleen de kerk.

Voorbereiding:

Kies je ervoor je huwelijksdienst te laten leiden door één van de predikanten van de Kloosterkerk, dan wordt er een drietal gesprekken gehouden. Daarin komen levensloop, de relatie met elkaar, met de Eeuwige en de eventuele geloofstraditie waar je je mee verbonden voelt aan de orde. In het verlengde daarvan ligt de vormgeving van de dienst.

Deel

Rituelen

Doop

(voor de volwassen doop: zie Levensloop en zin) De komst van een kind in je leven is mooi en ingrijpend. Het roept zowel gevoelens van dankbaarheid op als besef van
Lees verder

Avondmaal, ook thuis

In de Kloosterkerk vieren we meestal op de tweede zondag van de maand avondmaal. Alle mensen die in de kerk zijn worden dan uitgenodigd om naar voren te komen en
Lees verder

Vergeving

Veel mensen lopen rond met onopgeloste conflicten en onuitgesproken boosheid. Het kan zwaar zijn, verdriet en woede gedurende lange tijd met je mee te dragen. Daarom wordt er in de
Lees verder

Ziekenzalving

Het is een oude christelijke traditie om zieken te troosten met een zalving. Dit gebaar is geen medicinale handeling. Je kunt het zo zien: Zoals de olie de huid doortrekt,
Lees verder

Zegen bij het levenseinde

Wanneer het levenseinde voelbaar nabij komt, zijn er weinig woorden meer nodig. Er is alleen nog de noodzaak van of het verlangen naar overgave. Het kleine maar sprekende ritueel van
Lees verder

Afscheidsdienst

Wanneer er iemand is overleden komt vrijwel direct de vraag op naar het afscheid – Hoe zullen we dit vormgeven? Soms heeft de overledene zelf wensen kenbaar gemaakt. Soms moeten
Lees verder

Gedachtenisdienst

Op 2 november is het ‘Allerzielen’. Het is een oude traditie in de kerk, om op die dag de mensen te herdenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In
Lees verder