(voor de volwassen doop: zie Levensloop en zin)

De komst van een kind in je leven is mooi en ingrijpend. Het roept zowel gevoelens van dankbaarheid op als besef van verantwoordelijkheid. Nu zou het zomaar kunnen dat je in de kerk wilt stilstaan bij alles wat dit aan je toevertrouwde leven bij je oproept.

De christelijke traditie kent oeroude rituelen waarin de hoogten en diepten van het menselijk leven worden verbonden met de Eeuwige. Aan het begin van het leven is er het ritueel van de doop.

Alle ouders die hun kind ten doop willen houden zijn met deze wens welkom in de Kloosterkerk. Het maakt daarbij niet uit of je van huis uit protestants bent of rooms katholiek, of je allebei een christelijke achtergrond hebt of alleen één van de twee, of je gedoopt bent of niet, of je je kind in je eentje groot brengt of samen. Iedereen kan met deze wens contact opnemen met een van de predikanten van de Kloosterkerk.

In de Kloosterkerk kan de doop op twee manieren gevierd worden:

  • In de zondagse eredienst. In de Kloosterkerk wordt vier keer per jaar een doopdienst gehouden, o.a. in de Kerkdiensten. Aan zo’n doop op zondagmorgen zijn geen kosten verbonden. Voor de data van de doopdiensten in dit jaar verwijzen wij u naar de agenda.
  • In een doopdienst in kleine kring, op een door jouzelf te bepalen tijdstip. Aanleidingen hiervoor kunnen zijn: Verblijf in het buitenland, een Rooms Katholieke achtergrond of een beperkte vertrouwdheid met de zondagse diensten. Voor een doop in kleine kring wordt een vergoeding in de onkosten gevraagd.

De voorbereiding verloopt als volgt:

  • Je wordt eerst uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
  • Daarna wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd waarin de doop – vaak met andere doopouders – wordt voorbereid.

Follow-up:

  • Gedurende een aantal jaren na de doop van je kind word je uitgenodigd voor de avond ‘Gedoopt en hoe nu verder?’, die in de Kloosterkerk gegeven wordt.
Deel

Rituelen

Avondmaal, ook thuis

In de Kloosterkerk vieren we meestal op de tweede zondag van de maand avondmaal. Alle mensen die in de kerk zijn worden dan uitgenodigd om naar voren te komen en
Lees verder

Huwelijk

Je gaat trouwen. Het zou kunnen dat er een verlangen in je schuilt om je verwondering over je liefde te vieren. Misschien vermoed je in je relatie wel een geheim
Lees verder

Vergeving

Veel mensen lopen rond met onopgeloste conflicten en onuitgesproken boosheid. Het kan zwaar zijn, verdriet en woede gedurende lange tijd met je mee te dragen. Daarom wordt er in de
Lees verder

Ziekenzalving

Het is een oude christelijke traditie om zieken te troosten met een zalving. Dit gebaar is geen medicinale handeling. Je kunt het zo zien: Zoals de olie de huid doortrekt,
Lees verder

Zegen bij het levenseinde

Wanneer het levenseinde voelbaar nabij komt, zijn er weinig woorden meer nodig. Er is alleen nog de noodzaak van of het verlangen naar overgave. Het kleine maar sprekende ritueel van
Lees verder

Afscheidsdienst

Wanneer er iemand is overleden komt vrijwel direct de vraag op naar het afscheid – Hoe zullen we dit vormgeven? Soms heeft de overledene zelf wensen kenbaar gemaakt. Soms moeten
Lees verder

Gedachtenisdienst

Op 2 november is het ‘Allerzielen’. Het is een oude traditie in de kerk, om op die dag de mensen te herdenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In
Lees verder