Er zijn verschillende aanleidingen denkbaar, waarom je de behoefte kunt voelen om je met de christelijke traditie te verbinden. Je wordt geraakt door een gebeurtenis waar je een geheim in bespeurt. Je verlangt ernaar, om ergens bij te horen en je aan te sluiten bij een groter verband. Je wenst je kind(eren) iets mee te geven.

In de Kloosterkerk is er op twee momenten per jaar gelegenheid je te verbinden met de christelijke traditie en belijdenis te doen: In de Paasnacht en op of rond Pinksteren. Wie nog niet gedoopt is ontvangt op zijn/haar belijdenis tevens de doop. Voorafgaand aan dit ritueel nemen veel mensen deel aan de cursus ABC van de christelijke traditie.

Wanneer je denkt over je verbinden met de christelijke traditie kun je een gesprek aanvragen met een van de predikanten van de Kloosterkerk.

Je hoeft geen lid te zijn van de Kloosterkerk om een afspraak te maken met de predikanten of aan een ritueel deel te nemen. Wel kan er dan naar vermogen een bijdrage van je worden gevraagd.

Deel

Rituelen

Doop

(voor de volwassen doop: zie Levensloop en zin) De komst van een kind in je leven is mooi en ingrijpend. Het roept zowel gevoelens van dankbaarheid op als besef van
Lees verder

Avondmaal, ook thuis

In de Kloosterkerk vieren we meestal op de tweede zondag van de maand avondmaal. Alle mensen die in de kerk zijn worden dan uitgenodigd om naar voren te komen en
Lees verder

Huwelijk

Je gaat trouwen. Het zou kunnen dat er een verlangen in je schuilt om je verwondering over je liefde te vieren. Misschien vermoed je in je relatie wel een geheim
Lees verder

Vergeving

Veel mensen lopen rond met onopgeloste conflicten en onuitgesproken boosheid. Het kan zwaar zijn, verdriet en woede gedurende lange tijd met je mee te dragen. Daarom wordt er in de
Lees verder

Ziekenzalving

Het is een oude christelijke traditie om zieken te troosten met een zalving. Dit gebaar is geen medicinale handeling. Je kunt het zo zien: Zoals de olie de huid doortrekt,
Lees verder

Zegen bij het levenseinde

Wanneer het levenseinde voelbaar nabij komt, zijn er weinig woorden meer nodig. Er is alleen nog de noodzaak van of het verlangen naar overgave. Het kleine maar sprekende ritueel van
Lees verder

Afscheidsdienst

Wanneer er iemand is overleden komt vrijwel direct de vraag op naar het afscheid – Hoe zullen we dit vormgeven? Soms heeft de overledene zelf wensen kenbaar gemaakt. Soms moeten
Lees verder

Gedachtenisdienst

Op 2 november is het ‘Allerzielen’. Het is een oude traditie in de kerk, om op die dag de mensen te herdenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In
Lees verder