Het is een oude christelijke traditie om zieken te troosten met een zalving. Dit gebaar is geen medicinale handeling. Je kunt het zo zien: Zoals de olie de huid doortrekt, zo nabij wil de Eeuwige bij mensen zijn. Dat goede geldt de hele mens, naar lijf en ziel.

De ziekenzalving is een ritueel dat zich in familiale kring afspeelt. Er klinkt een bijbeltekst, een gebed en de hand wordt opgelegd bij wijze van zegening.. Aansluitend vindt de zalving plaats.

Je hoeft geen lid te zijn van de Kloosterkerk om een afspraak te maken met de predikanten of aan een ritueel deel te nemen. Wel wordt het gewaardeerd als je er aan denkt een gift uit dankbaarheid over te maken.

Deel

Rituelen

Doop

(voor de volwassen doop: zie Levensloop en zin) De komst van een kind in je leven is mooi en ingrijpend. Het roept zowel gevoelens van dankbaarheid op als besef van
Lees verder

Avondmaal, ook thuis

In de Kloosterkerk vieren we meestal op de tweede zondag van de maand avondmaal. Alle mensen die in de kerk zijn worden dan uitgenodigd om naar voren te komen en
Lees verder

Huwelijk

Je gaat trouwen. Het zou kunnen dat er een verlangen in je schuilt om je verwondering over je liefde te vieren. Misschien vermoed je in je relatie wel een geheim
Lees verder

Vergeving

Veel mensen lopen rond met onopgeloste conflicten en onuitgesproken boosheid. Het kan zwaar zijn, verdriet en woede gedurende lange tijd met je mee te dragen. Daarom wordt er in de
Lees verder

Zegen bij het levenseinde

Wanneer het levenseinde voelbaar nabij komt, zijn er weinig woorden meer nodig. Er is alleen nog de noodzaak van of het verlangen naar overgave. Het kleine maar sprekende ritueel van
Lees verder

Afscheidsdienst

Wanneer er iemand is overleden komt vrijwel direct de vraag op naar het afscheid – Hoe zullen we dit vormgeven? Soms heeft de overledene zelf wensen kenbaar gemaakt. Soms moeten
Lees verder

Gedachtenisdienst

Op 2 november is het ‘Allerzielen’. Het is een oude traditie in de kerk, om op die dag de mensen te herdenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In
Lees verder