Rituelen kunnen helpen gevoelens te kanaliseren. Ze kunnen mensen rond geluk en verdriet met elkaar verbinden. En ze kunnen iets zichtbaar maken van de nabijheid van de Eeuwige in de hoogten en diepten van het leven.

Levensvragen

Doop

(voor de volwassen doop: zie Levensloop en zin) De komst van een kind in je leven is mooi en ingrijpend. Het roept zowel gevoelens van dankbaarheid op als besef van verantwoordelijkheid. Nu zou het...
Lees verder

Avondmaal, ook thuis

In de Kloosterkerk vieren we meestal op de tweede zondag van de maand avondmaal. Alle mensen die in de kerk zijn worden dan uitgenodigd om naar voren te komen en brood en wijn te...
Lees verder

Huwelijk

Je gaat trouwen. Het zou kunnen dat er een verlangen in je schuilt om je verwondering over je liefde te vieren. Misschien vermoed je in je relatie wel een geheim en zoek je een...
Lees verder

Verbintenis met de christelijke traditie

Er zijn verschillende aanleidingen denkbaar, waarom je de behoefte kunt voelen om je met de christelijke traditie te verbinden. Je wordt geraakt door een gebeurtenis waar je een geheim in bespeurt. Je verlangt ernaar,...
Lees verder

Vergeving

Veel mensen lopen rond met onopgeloste conflicten en onuitgesproken boosheid. Het kan zwaar zijn, verdriet en woede gedurende lange tijd met je mee te dragen. Daarom wordt er in de Kloosterkerk één keer per...
Lees verder

Ziekenzalving

Het is een oude christelijke traditie om zieken te troosten met een zalving. Dit gebaar is geen medicinale handeling. Je kunt het zo zien: Zoals de olie de huid doortrekt, zo nabij wil de...
Lees verder

Zegen bij het levenseinde

Wanneer het levenseinde voelbaar nabij komt, zijn er weinig woorden meer nodig. Er is alleen nog de noodzaak van of het verlangen naar overgave. Het kleine maar sprekende ritueel van de zegen kan daartoe...
Lees verder

Afscheidsdienst

Wanneer er iemand is overleden komt vrijwel direct de vraag op naar het afscheid – Hoe zullen we dit vormgeven? Soms heeft de overledene zelf wensen kenbaar gemaakt. Soms moeten de nabestaanden raden wat...
Lees verder

Gedachtenisdienst

Op 2 november is het ‘Allerzielen’. Het is een oude traditie in de kerk, om op die dag de mensen te herdenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In de Kloosterkerk gebeurt dat...
Lees verder