Op een bepaald moment kun je er behoefte aan krijgen om het verhaal van je leven te vertellen. De aanleiding daarvoor kan verschillend zijn. Misschien bevind je je in een overgangsfase. In een situatie die je levensverhaal helemaal ontregelt. Maar het kan ook zijn dat je eenvoudig verlangt naar verheldering. Hoe is je leven tot nu toe verlopen en welke betekenis kun je geven aan verschillende beslissende momenten? Welke rol speelt je levensbeschouwing hierin, en in hoeverre kun je voor je inspiratie putten uit de christelijke traditie?

Over vragen als deze kun je een persoonlijk gesprek hebben met een van de predikanten van de Kloosterkerk. Deelname aan de cursus ‘ABC van de christelijke traditie‘ behoort tot de mogelijkheden. Deze cursus biedt de ruimte om je een jaar lang met andere deelnemers intensief te verdiepen in de bronnen van de christelijke levensbeschouwing en je af te vragen wat deze voor betekenis hebben voor jouw levensverhaal.

Bij sommigen leidt dat er toe om na een periode van bezinning zich opnieuw of voor het eerst door doop en/of belijdenis te verbinden met deze traditie.

Je hoeft geen lid te zijn van de Kloosterkerk om een gesprek bij de predikanten aan te vragen of deel te nemen aan de cursus ‘ABC van de christelijke traditie’. Wel kan er naar vermogen een bijdrage voor worden gevraagd.

Thema’s

Geboorte en doop

(voor de volwassen doop: zie Levensloop en zin) De komst van een kind in je leven is mooi en ingrijpend. Het roept zowel gevoelens van dankbaarheid op als besef van
Lees verder

Liefde en huwelijk

Je gaat trouwen. Het zou kunnen dat er een verlangen in je schuilt om je verwondering over je liefde te vieren. Misschien vermoed je in je relatie wel een geheim
Lees verder

Scheiding

Het is heel gebruikelijk om wanneer je wilt trouwen bij de kerk aan te kloppen. Maar wanneer er iets mis gaat in de relatie en het huwelijk loopt stuk, dan
Lees verder

Werk en leven

Het verhaal van je werk en het verhaal van je leven hebben vaak veel met elkaar te maken. Wat maakte, dat je voor dit vak gekozen hebt? Heeft iemand je
Lees verder

Ziekte

Wat gebeurt er met je als je ineens ziek wordt? Vaak ga je ziekenhuis in en uit. Je moet wachten op onderzoeken en uitslagen. Het kan dan moeilijk zijn om
Lees verder

Levenseinde en rouw

Het levenseinde is omgeven met veel vragen. Sommige dringen zich direct aan je op, zoals: Hoe bereiden we het afscheid voor? Wie kan ons daarbij begeleiden? Er zijn ook vragen
Lees verder

Ouder worden

In het welvarende Westen van de wereld worden mensen ouder dan ooit. De derde levensfase gaat daardoor meer ruimte innemen en vraagt nadrukkelijk om invulling. Wat kan de betekenis zijn
Lees verder

Geloven

Stel je voor: Je bent met vakantie, en ergens hoog in de bergen heb je een ervaring, zo bijzonder, dat je deze wel met de Eeuwige in verband moet brengen.
Lees verder

Opvoeden met geloven

Wie zelf geraakt is door (onderdelen van) de christelijke traditie, wil hier meestal zelf iets van doorgeven aan de volgende generatie. Maar hoe doe je dit op een manier die
Lees verder

Leven zonder kinderen

Het is een vraag die soms zo gemakkelijk gesteld wordt: Heb je ook kinderen? Het antwoord kan echter een heel verhaal zijn. Niet iedereen kan kinderen krijgen. Misschien ben je
Lees verder