Je gaat trouwen. Het zou kunnen dat er een verlangen in je schuilt om je verwondering over je liefde te vieren. Misschien vermoed je in je relatie wel een geheim en zoek je een vorm om daar uitdrukking aan te geven.

De christelijke traditie kent oeroude rituelen waarin de hoogten en diepten van het menselijk leven worden verbonden met de Eeuwige. De Kloosterkerk deelt in deze traditie.

De predikanten van de Kloosterkerk zijn beschikbaar om hier met je over te praten. In gesprek met hen kun je orde scheppen in de verschillende gevoelens en gedachten die er spelen rond de viering van je huwelijk. In de Kloosterkerk is ruimte voor mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. Ook homoseksuele paren zijn welkom.

In de Kloosterkerk kun je je huwelijk op drie manieren vieren:

  • In een dienst op zondagmorgen. Aan zo’n huwelijksviering zijn geen kosten verbonden.
  • Op een door jouzelf te bepalen moment. Het is dan goed om tijdig contact op te nemen met het kerkelijk bureau van de Kloosterkerk en de predikant voor het vaststellen van de huwelijksdatum. Ook wanneer je ervoor kiest je huwelijk in een ander kerkgebouw te laten inzegenen, zijn de predikanten van de Kloosterkerk beschikbaar. Aan een huwelijksdienst in deze vorm zijn kosten verbonden.
  • Het is ook mogelijk in de Kloosterkerk een huwelijksdienst te laten plaatsvinden zonder betrokkenheid van de predikanten ter plaatse. In dat geval huur je alleen de kerk.

Voorbereiding:

Kies je ervoor je huwelijksdienst te laten leiden door één van de predikanten van de Kloosterkerk, dan wordt er een drietal gesprekken gehouden. Daarin komen levensloop, de relatie met elkaar, met de Eeuwige en de eventuele geloofstraditie waar je je mee verbonden voelt aan de orde. In het verlengde daarvan ligt de vormgeving van de dienst.

Thema’s

Geboorte en doop

(voor de volwassen doop: zie Levensloop en zin) De komst van een kind in je leven is mooi en ingrijpend. Het roept zowel gevoelens van dankbaarheid op als besef van
Lees verder

Scheiding

Het is heel gebruikelijk om wanneer je wilt trouwen bij de kerk aan te kloppen. Maar wanneer er iets mis gaat in de relatie en het huwelijk loopt stuk, dan
Lees verder

Werk en leven

Het verhaal van je werk en het verhaal van je leven hebben vaak veel met elkaar te maken. Wat maakte, dat je voor dit vak gekozen hebt? Heeft iemand je
Lees verder

Ziekte

Wat gebeurt er met je als je ineens ziek wordt? Vaak ga je ziekenhuis in en uit. Je moet wachten op onderzoeken en uitslagen. Het kan dan moeilijk zijn om
Lees verder

Levenseinde en rouw

Het levenseinde is omgeven met veel vragen. Sommige dringen zich direct aan je op, zoals: Hoe bereiden we het afscheid voor? Wie kan ons daarbij begeleiden? Er zijn ook vragen
Lees verder

Levensloop en zin

Op een bepaald moment kun je er behoefte aan krijgen om het verhaal van je leven te vertellen. De aanleiding daarvoor kan verschillend zijn. Misschien bevind je je in een
Lees verder

Ouder worden

In het welvarende Westen van de wereld worden mensen ouder dan ooit. De derde levensfase gaat daardoor meer ruimte innemen en vraagt nadrukkelijk om invulling. Wat kan de betekenis zijn
Lees verder

Geloven

Stel je voor: Je bent met vakantie, en ergens hoog in de bergen heb je een ervaring, zo bijzonder, dat je deze wel met de Eeuwige in verband moet brengen.
Lees verder

Opvoeden met geloven

Wie zelf geraakt is door (onderdelen van) de christelijke traditie, wil hier meestal zelf iets van doorgeven aan de volgende generatie. Maar hoe doe je dit op een manier die
Lees verder

Leven zonder kinderen

Het is een vraag die soms zo gemakkelijk gesteld wordt: Heb je ook kinderen? Het antwoord kan echter een heel verhaal zijn. Niet iedereen kan kinderen krijgen. Misschien ben je
Lees verder