Het verhaal van je werk en het verhaal van je leven hebben vaak veel met elkaar te maken. Wat maakte, dat je voor dit vak gekozen hebt? Heeft iemand je ertoe gestimuleerd, of sterker nog: Je een opdracht gegeven? Is er een gebeurtenis in je familie, die bepalend is geweest? Of heb je een talent, dat je op een bepaald spoor heeft gezet?

Vormen het verhaal van je werk en het verhaal van je leven een zinvol en evenwichtig geheel? Of heb je mogelijkheden onbenut gelaten? Neemt één van de twee verhalen relatief te veel ruimte in? Vraagt één van de twee om een nieuw hoofdstuk?

Door de instabiliteit van de economie is het niet vanzelfsprekend meer dat je werk hebt. Misschien heb je je baan verloren, door een reorganisatie. Of is je verzocht, om met vervroegd pensioen te gaan. Dat kan vragen oproepen. Waar heb ik me al die jaren eigenlijk mee bezig gehouden? Wat zou ik nu willen? Hoe kan ik mijn bestaan nieuwe inhoud geven?

Over deze en dergelijke zaken kun je praten met een van de predikanten van de Kloosterkerk. Er kan op verzoek, bij voldoende deelnemers, ook een cursus worden gegeven ‘Je werk en je leven’

Thema’s

Geboorte en doop

(voor de volwassen doop: zie Levensloop en zin) De komst van een kind in je leven is mooi en ingrijpend. Het roept zowel gevoelens van dankbaarheid op als besef van
Lees verder

Liefde en huwelijk

Je gaat trouwen. Het zou kunnen dat er een verlangen in je schuilt om je verwondering over je liefde te vieren. Misschien vermoed je in je relatie wel een geheim
Lees verder

Scheiding

Het is heel gebruikelijk om wanneer je wilt trouwen bij de kerk aan te kloppen. Maar wanneer er iets mis gaat in de relatie en het huwelijk loopt stuk, dan
Lees verder

Ziekte

Wat gebeurt er met je als je ineens ziek wordt? Vaak ga je ziekenhuis in en uit. Je moet wachten op onderzoeken en uitslagen. Het kan dan moeilijk zijn om
Lees verder

Levenseinde en rouw

Het levenseinde is omgeven met veel vragen. Sommige dringen zich direct aan je op, zoals: Hoe bereiden we het afscheid voor? Wie kan ons daarbij begeleiden? Er zijn ook vragen
Lees verder

Levensloop en zin

Op een bepaald moment kun je er behoefte aan krijgen om het verhaal van je leven te vertellen. De aanleiding daarvoor kan verschillend zijn. Misschien bevind je je in een
Lees verder

Ouder worden

In het welvarende Westen van de wereld worden mensen ouder dan ooit. De derde levensfase gaat daardoor meer ruimte innemen en vraagt nadrukkelijk om invulling. Wat kan de betekenis zijn
Lees verder

Geloven

Stel je voor: Je bent met vakantie, en ergens hoog in de bergen heb je een ervaring, zo bijzonder, dat je deze wel met de Eeuwige in verband moet brengen.
Lees verder

Opvoeden met geloven

Wie zelf geraakt is door (onderdelen van) de christelijke traditie, wil hier meestal zelf iets van doorgeven aan de volgende generatie. Maar hoe doe je dit op een manier die
Lees verder

Leven zonder kinderen

Het is een vraag die soms zo gemakkelijk gesteld wordt: Heb je ook kinderen? Het antwoord kan echter een heel verhaal zijn. Niet iedereen kan kinderen krijgen. Misschien ben je
Lees verder