Wie je bent en wat voor werk je doet, heeft vaak veel met elkaar te maken. Wat heeft ervoor gezorgd dat je voor je vak koos? Was er iemand die je stimuleerde, of sterker nog: ertoe aanzette? Soms is één gebeurtenis bepalend. Een jongetje dat zijn been brak bij het voetballen, besloot in het ziekenhuis dat hij later ‘benendokter’ wilde worden – en hij werd het.  Talent en aanleg, maar ook financiële omstandigheden doen er natuurlijk toe. Soms heb je een ander vak moeten kiezen dan je wilde.

Hoe staat het er nu voor met deze twee: Het werk dat je doet en je leven daarnaast. Is er een ‘daarnaast’ of valt je leven samen met je werk? Is er een goed evenwicht tussen de twee of neemt één van de twee teveel ruimte in? En vind je dat zelf of zijn het vooral anderen die daarop wijzen?

Op dit moment is het bovendien niet vanzelfsprekend dat je werk hebt. Je baan kan zijn wegbezuinigd. Je was ‘boventallig’, te oud, te jong, te duur, te hoog of te laag opgeleid. Zo’n ervaring kan grote vragen oproepen. Hoe verder te gaan? Wat is een zinvol bestaan?

Het kan helpen om deze vragen tegen het licht te houden van ervaringen van anderen en het grote verhaal van God en mensen. Het kan helder worden welke koers je zelf wilt houden.

De cursus ‘Je werk en je leven’ is bedoeld voor jong en oud, mensen met en zonder baan.

Wanneer je een groep van minimaal vijf en maximaal tien deelnemers bij elkaar kunt brengen, kun je contact opnemen met de predikant van de Kloosterkerk, Rienk Lanooy. Samen kunnen jullie dan data en plaats van ontmoeting afspreken.

Kosten: Aan niet-leden van de Kloosterkerk wordt een gift gevraagd. Voor leden is de cursus gratis.

Deel

Groepen

Gedoopt en hoe nu verder?

Als je je kind in de Kloosterkerk laat dopen beloof je als ouder(s) dat je je kind zult opvoeden ‘in de geest van het evangelie’. Maar hoe doe je dat? Als je zelf met...
Lees verder

Ziek zijn en God

Een griepje, een flinke verkoudheid: lastig maar gelukkig meestal overkomelijk. Maar wat als je lijf of je geest het voor langere tijd, misschien wel voor altijd, laat afweten. Een aantal jaren geleden werd het...
Lees verder

Rouw op je dak

Het gemis van een levenspartner kan nog zo uitgebreid in boeken beschreven staan, als je ermee te maken krijgt moet je toch je eigen weg zien te vinden. Er was een tijd dat die...
Lees verder