(voor de volwassen doop: zie Levensloop en zin)

De komst van een kind in je leven is mooi en ingrijpend. Het roept zowel gevoelens van dankbaarheid op als besef van verantwoordelijkheid. Nu zou het zomaar kunnen dat je in de kerk wilt stilstaan bij alles wat dit aan je toevertrouwde leven bij je oproept.

De christelijke traditie kent oeroude rituelen waarin de hoogten en diepten van het menselijk leven worden verbonden met de Eeuwige. Aan het begin van het leven is er het ritueel van de doop.

Alle ouders die hun kind ten doop willen houden zijn met deze wens welkom in de Kloosterkerk. Het maakt daarbij niet uit of je van huis uit protestants bent of rooms katholiek, of je allebei een christelijke achtergrond hebt of alleen één van de twee, of je gedoopt bent of niet, of je je kind in je eentje groot brengt of samen. Iedereen kan met deze wens contact opnemen met een van de predikanten van de Kloosterkerk.

In de Kloosterkerk kan de doop op twee manieren gevierd worden:

  • In de zondagse eredienst. In de Kloosterkerk wordt vier keer per jaar een doopdienst gehouden, o.a. in de Kerkdiensten. Aan zo’n doop op zondagmorgen zijn geen kosten verbonden. Een overzicht van de eerstvolgende doopdiensten die worden gehouden, vindt u in de agenda.
  • In een doopdienst in kleine kring, op een door jouzelf te bepalen tijdstip. Aanleidingen hiervoor kunnen zijn: Verblijf in het buitenland, een Rooms Katholieke achtergrond of een beperkte vertrouwdheid met de zondagse diensten. Voor een doop in kleine kring wordt een vergoeding in de onkosten gevraagd.

De voorbereiding verloopt als volgt:

  • Je wordt eerst uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek
  • Daarna wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd waarin de doop – vaak met andere doopouders – wordt voorbereid.

Follow-up:

Thema’s

Liefde en huwelijk

Je gaat trouwen. Het zou kunnen dat er een verlangen in je schuilt om je verwondering over je liefde te vieren. Misschien vermoed je in je relatie wel een geheim
Lees verder

Scheiding

Het is heel gebruikelijk om wanneer je wilt trouwen bij de kerk aan te kloppen. Maar wanneer er iets mis gaat in de relatie en het huwelijk loopt stuk, dan
Lees verder

Werk en leven

Het verhaal van je werk en het verhaal van je leven hebben vaak veel met elkaar te maken. Wat maakte, dat je voor dit vak gekozen hebt? Heeft iemand je
Lees verder

Ziekte

Wat gebeurt er met je als je ineens ziek wordt? Vaak ga je ziekenhuis in en uit. Je moet wachten op onderzoeken en uitslagen. Het kan dan moeilijk zijn om
Lees verder

Levenseinde en rouw

Het levenseinde is omgeven met veel vragen. Sommige dringen zich direct aan je op, zoals: Hoe bereiden we het afscheid voor? Wie kan ons daarbij begeleiden? Er zijn ook vragen
Lees verder

Levensloop en zin

Op een bepaald moment kun je er behoefte aan krijgen om het verhaal van je leven te vertellen. De aanleiding daarvoor kan verschillend zijn. Misschien bevind je je in een
Lees verder

Ouder worden

In het welvarende Westen van de wereld worden mensen ouder dan ooit. De derde levensfase gaat daardoor meer ruimte innemen en vraagt nadrukkelijk om invulling. Wat kan de betekenis zijn
Lees verder

Geloven

Stel je voor: Je bent met vakantie, en ergens hoog in de bergen heb je een ervaring, zo bijzonder, dat je deze wel met de Eeuwige in verband moet brengen.
Lees verder

Opvoeden met geloven

Wie zelf geraakt is door (onderdelen van) de christelijke traditie, wil hier meestal zelf iets van doorgeven aan de volgende generatie. Maar hoe doe je dit op een manier die
Lees verder

Leven zonder kinderen

Het is een vraag die soms zo gemakkelijk gesteld wordt: Heb je ook kinderen? Het antwoord kan echter een heel verhaal zijn. Niet iedereen kan kinderen krijgen. Misschien ben je
Lees verder