Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting met God gezocht en gevierd. Heel het leven klinkt mee, met al z’n vragen en twijfels, angsten en verlangens. Het wordt in gesprek gebracht met wat ons wordt aangereikt in en door de verhalen uit de bijbel, de sacramenten, de gebeden, muziek en stilte.

Voor de diensten geldt:
• De diensten op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur, met uitzondering van de cantatediensten.
• Eens per maand wordt in de dienst avondmaal gevierd, doorgaans op de tweede zondag.
• Ten minste vier keer per jaar wordt er in een dienst gedoopt.
• Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Geerten van de Wetering.
• Een keer per maand (altijd op hoogtijdagen) verleent het Kloosterkerkkoor onder leiding van Daniël Rouwkema medewerking aan de dienst.
• Iedere laatste zondag van de maand (met uitzondering van de maand juli) wordt tijdens de dienst een cantate van J.S. Bach uitgevoerd, onder leiding van Jos Vermunt. Deze diensten beginnen om 10.30 uur.

Een overzicht van de eerstvolgende diensten kun je vinden onder kerkdiensten. Diensten teruglezen of beluisteren kan via deze pagina.

Deel

Inspiratie

Zin op zondagmiddag

Op zondagmiddag is er geregeld een liturgisch moment, in een andere vorm dan de kerkdienst op zondagmorgen. In het seizoen 2017-2018 stonden de volgende ‘Zin op zondagmiddagen’ op het programma: alle zondagen in november: Preek van...
Lees verder

Preek van de Leek

Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is overgenomen door schrijvers, columnisten, cabaretiers, journalisten, politici en wetenschappers. Er zijn er die zich met lef en visie in het publieke debat mengen. Hoe het zou zijn...
Lees verder