Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting met God gezocht en gevierd. Heel het leven klinkt mee, met al z’n vragen en twijfels, angsten en verlangens. Het wordt in gesprek gebracht met wat ons wordt aangereikt in en door de verhalen uit de bijbel, de sacramenten, de gebeden, muziek en stilte.

Voor de diensten geldt:
• De diensten op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur, met uitzondering van de cantatediensten.
• Eens per maand wordt in de dienst avondmaal gevierd, doorgaans op de tweede zondag.
• Ten minste vier keer per jaar wordt er in een dienst gedoopt.
• Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Geerten van de Wetering.
• Een keer per maand (altijd op hoogtijdagen) verleent het Kloosterkerkkoor onder leiding van Daniël Rouwkema medewerking aan de dienst.
• Iedere laatste zondag van de maand (met uitzondering van de maand juli) wordt tijdens de dienst een cantate van J.S. Bach uitgevoerd, onder leiding van Jos Vermunt. Deze diensten beginnen om 10.30 uur.

Een overzicht van de eerstvolgende diensten kun je vinden onder de agenda. Diensten teruglezen, terugkijken of beluisteren kan via deze pagina.

Deel

Inspiratie

Inhoud van de kerkdiensten

Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting met God gezocht en gevierd. Het verhaal van ieders leven,
Lees verder

Zin op zondagmiddag

Veel mensen hebben behoefte aan een moment van bezinning voor de werkweek begint. Maar naar de kerk gaan op zondagmorgen past niet bij hen. Het tijdstip is te vroeg, de
Lees verder