De bijbel biedt een grote rijkdom aan verhalen. Verhalen om te onderzoeken, te bevragen, je over te  verwonderen, om mee te spelen. In de Kloosterkerk kun je als jong mens je op allerlei manieren laten inspireren door deze verhalen. Deze verhalen vertellen je over God, over ons als mensen en over de wereld om je heen en ze kunnen je helpen om je ervaring met God onder woorden te brengen.

Het jeugdwerk van de Kloosterkerk omvat alle activiteiten die er zijn voor kinderen, tieners en jongeren. Ook zijn er activiteiten speciaal voor ouders. Wij beperken ons hier tot die activiteiten die voor kinderen en tieners op zondag plaatsvinden.

Overige informatie over het jeugd- en jongerenwerk vind je hier.

 

Op zondag zijn er tijdens de kerkdienst de volgende activiteiten:

kinderen van 0 – 4 jaar oppascrèche De Kloosterkerkcrèche is in de Ministerie-kamer. De ouders kunnen hun kinderen hier voor aanvang van de dienst brengen. Aan het einde van de dienst halen de ouders hun kinderen weer op. Zij kunnen hun kinderen ook bij het slotlied ophalen, zodat zij erbij zijn als de zegen wordt gegeven.
kinderen van groep 1 t/m groep 4 kinderdiensten De kinderen maken het begin van de kerkdienst mee en gaan op het in de liturgie aangegeven moment met hun begeleiders mee naar een aparte ruimte (Godly Play ruimte).

Elke week staat er een thema centraal, dat waar mogelijk aansluit bij het thema van de dienst. Het thema wordt toegelicht in het liturgieboekje. Door gesprek, spel en creatieve verwerking gaan de kinderen met de verhalen aan de slag.

Tegen het einde van de dienst komen zij weer in de kerk terug en als er avondmaal wordt gevierd worden ze tijdig opgehaald om daaraan mee te doen.

kinderen van groep 5 t/m groep 8 kinderdiensten De eerste zondag van de maand hebben de kinderen van groep 5 t/m groep 8 een eigen kinderdienst. De overige kinderdiensten zijn gezamenlijk met de kinderen uit groep 1 t/m 4.
middelbare school (12 – 15 jr) jeugdkapel Iedere eerste zondag van de maand komen de jongeren van de jeugdkapel bijeen in de Crypt. Aan de hand van een thema gaan ze met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen, waarbij een verband wordt gelegd met verhalen in de bijbel. Naast een gesprek is er een creatieve verwerking.

 

Bijzonderheden

—Mini-kerkdiensten voor kinderen van 0-4 (en hun (groot)ouders)

Ook heel kleine kinderen hebben al een antenne voor het heilige. Daarom laten we hen af en toe iets van een kerkdienst meemaken. Deze ‘minikerkdiensten’ worden tweemaal per jaar gehouden vóórafgaand aan een cantatedienst in de Ministeriekamer. Ouders en grootouders zijn welkom met hun (klein)kinderen in een dienstje van ongeveer een half uur. Er wordt een kaars aangestoken, er wordt gebeden, gezongen, een Bijbelverhaal verteld met een vertaling erbij naar het heden.

De kinderen van 0 tot 4 jaar worden er actief bij betrokken. Ook oudere kinderen zijn welkom. De jeugdouderling of predikant gaat voor. Naderhand is er wat lekkers. Aansluitend kunnen de volwassenen naar de kerkdienst en is er voor de kinderen crèche (of een kinderdienst voor de oudere kinderen). Voor de data van de minikerkdienst verwijzen we naar de agenda.

Cantate met kinderen

Een keer per jaar is er voor de kinderen speciale aandacht voor de cantate. Tijdens de kinderdienst vertelt iemand vanuit het koor iets over Bach en over de cantate die op die zondag uitgevoerd wordt in de kerkdienst. De kinderen kunnen vragen stellen over het hoe en waarom. Vaak krijgen ze ook een kijk- en luisteropdracht mee. Als de cantate begint mogen ze op de eerste rijen zitten om alles goed te kunnen zien en horen. Voor de data van dit moment voor de kinderen verwijzen we naar de agenda.

—Godly Play

In de kinderdiensten wordt er soms gebruik gemaakt van de vertelmethode Godly Play. Hier staat de verwondering centraal. Kinderen duiken in een verhaal dat wordt uitgebeeld aan de hand van houten figuren, vilten doeken, zand, mysterieuze houten dozen en andere symbolen. Ze krijgen de vrijheid om zich af te vragen wat dit verhaal bij hen teweegbrengt en met hun begeleiders zoeken zij naar het geheim erachter. Er is ruimte om over het verhaal te praten en het spelenderwijs te verwerken. Begeleiders zijn getraind in het werken met deze vertelmethode.

—Overstap van groep 8 naar Jeugdkapel: Over de rivier 

De overstap van groep 8 basisschool naar de middelbare school is een flinke stap. Ineens ben je weer de jongste en worden er andere dingen van je verwacht. Ook in de Kloosterkerk kan de overstap van de wekelijkse kinderdiensten naar de maandelijkse bijeenkomsten van de Jeugdkapel een grote verandering zijn. Deze stap wordt in de Kloosterkerk in september gemarkeerd door het ritueel ‘over de rivier’, in de kerk tijdens de dienst op zondag.

Zie voor de datum de agenda.

Overige jeugdwerkactiviteiten vind je hier.

 

Deel

Zondag

Inhoud van de kerkdiensten

Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting met God gezocht en gevierd. Het verhaal van ieders leven,
Lees verder

Zin op zondagmiddag

Veel mensen hebben behoefte aan een moment van bezinning voor de werkweek begint. Maar naar de kerk gaan op zondagmorgen past niet bij hen. Het tijdstip is te vroeg, de
Lees verder