De Stichting Monument Kloosterkerk is geregistreerd als een Cultureel algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn 125%  fiscaal aftrekbaar. Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens.

Naam:
Stichting Monument Kloosterkerk

Fiscaal nummer:
816173163

Contactgegevens:
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
tel 070 3461576

Bestuurssamenstelling:
Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter; André Suurmond, Irma Neleman, Wim Deetman, Maarten Grasveld

Beleidsplan:
Voor het meer-jaren-onderhoudsplan klik hier.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling:
Onderhoud van monument Lange Voorhout 2-4

Financiën:
Voor de jaarrekening van 2020 klik hier: jaaroverzicht 2020