De Kloosterkerk in Den Haag zoekt een predikant (maximaal 24 uur)

De Kloosterkerk is een zogenaamde sympathiekerk (geen wijkkerk) uit de oecumenisch-protestantse traditie. Mensen komen om diverse redenen vanuit de wijde omgeving naar deze kerk. De gemeente zoekt een tweede predikant die met de huidige predikant, ds. Rienk Lanooy, het predikantenteam vormt.

Het afgelopen jaar hebben wij, als gemeente, nagedacht over de toekomst van de Kloosterkerk. We willen het goede behouden en tegelijkertijd vernieuwende stappen zetten. In het beleidsplan 2023-2026 ‘verbinden, verbreden, verdiepen’, leest u ‘wie we zijn en waar we voor staan’ en wat onze doelstellingen zijn voor de komende jaren.

We zoeken een predikant (m/v) die zichzelf vindt passen bij de kenmerken van onze gemeente. Wij denken dat een aantal specifieke competenties voor het predikantenteam erg belangrijk zijn. De kenmerken van gemeente en competenties voor het predikantenteam zijn hier te lezen.

Voor nadere informatie en het kenbaar maken van uw belangstelling kunt u zich tot 5 januari 2024 wenden tot de secretaris van de beroepingscommissie, mevrouw Ellen van der Sar: beroepingswerk@kloosterkerk.nl