EINDELOOS…dit is de titel van het afgebeelde kunstwerk dat met een aantal andere de Kloosterkerk opnieuw als partnerlocatie van het Bijbels Museum van 1 juli t/m 19 september zal sieren. Het thema van de komende zomerexpositie is ‘Tijd en Eeuwigheid’. De bezoeker zal hierbij twee kunstvormen ervaren: de papierkunst van Annita Smit en poëzie van vijf eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacia, Babs Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou. Alle kunstenaars is de vraag gesteld zich voor hun nieuwe werken in woord en beeld te laten inspireren door het thema ‘Tijd en Eeuwigheid’.

Het is de bedoeling dat de bezoeker als het ware even kan vertragen. De objecten en de gedichten in de combinatie met de architectuur van de Kloosterkerk zullen hem of haar uitnodigen voor een moment naar binnen te keren en zichzelf de vraag te stellen: ‘Wat maakt de kunst in mij wakker?’ Het gaat in deze tentoonstelling niet om intellectuele kennis maar vooral om de directe relatie tussen de kunst en de kijker. Deelnemers die verdere verdieping zoeken of het thema na het tentoonstellingsbezoek verder willen laten doorwerken, kunnen beschikken over een ultradunne publicatie met een inleiding op het thema van de tentoonstelling, een essay van Joke Hermsen en de vijf gedichten. Beeldend kunstenaar Annita Smit maakt haar prachtige objecten heel dikwijls van dundruk bijbelpapier, waarin soms nog flarden van bijbelteksten doorschemeren. Omdat dit papier is ‘gered’ uit de papierbak van de drukker – het gaat om misdrukken en overdrukken – werkt het als ‘upcycling’ van een bijzondere grondstof: ultra dun papier, waarop eeuwenoude religieuze teksten zijn gedrukt. Het werk ‘Eindeloos’ is gemaakt van bewerkt bijbelpapier en heeft een afmeting van 145x140x10 cm.  De kunstvormen beeldende kunst en poëzie benutten papier als medium en ieder van de werken heeft zeggingskracht als zelfstandig kunstwerk. Gelijktijdig gaan de objecten van papier en de gedichten ‘met elkaar in gesprek’ vanwege het thema en de fysieke ruimte die ze delen.

In de tentoonstellingen die het Bijbels Museum organiseert, is steeds een link met de bijbel aanwezig, al wordt deze ook altijd verbreed naar andere stromingen of religies dan de christelijke. In ‘Tijd en Eeuwigheid’ is die verbreding zeer zeker het geval. Het thema neemt in alle wereldgodsdiensten een belangrijke plaats in en is daarmee universeel te noemen. In de westerse samenleving nemen steeds meer mensen kennis van meerdere godsdiensten en wijsheids-stromingen tegelijk, zij vergelijken de systemen van ‘oost’ en ‘west’ en ervaren bij het doorgronden daarvan de grote overeenkomsten in oorsprong, thematiek en richting.

De Nederlandse filosoof Joke Hermsen onderzoekt al sinds jaren het thema ’tijd’ in haar werk en publiceerde daarover vier essaybundels, waaronder het recent verschenen ‘Ogenblik en Eeuwigheid’. Op zaterdag 11 september a.s. zal zij daarover spreken. Hierover volgt later nadere informatie.

Tegelijk met de tentoonstelling in de Kloosterkerk exposeert Annita Smit in de balzaal van Museum Escher ook een aantal kleinere werken. Het is raadzaam – in verband met Coronamaatregelen – om voor informatie over openingstijden de websites van de Kloosterkerk en het Museum Escher te raadplegen.

Bezoek expositie “Tijd en Eeuwigheid”.

De Kunstcommissie hoopt met deze tentoonstelling, die het mogelijk maakt na een moeilijke tijd de kunst opnieuw in woord en beeld te ontdekken, heel veel mensen een plezier te kunnen doen.

Marjolijn van Delft (Kunstcommissie)

De tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Mondriaan Fonds,  Doopsgezind Predikfonds, Iona Stichting, Vrijzinnige Fondsen, uitgeverij Royal Jongbloed en onze presentatiepartners.