Namens de Kunstcommissie wil ik iedereen wijzen op de kunst, die van 1 juli tot 17 september te zien zal zijn in de Kloosterkerk. Het Kloosterkerknieuws van juni was gewijd aan de zomertentoonstelling TIJD EN EEUWIGHEID. Hierbij zal de bezoeker twee kunstvormen ervaren: de papierkunst van Annita Smit en de poëzie van vijf eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacia, Babs Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou. Alle kunstenaars is de vraag gesteld zich voor hun nieuwe werken in woord en beeld te laten inspireren door het thema ‘Tijd en Eeuwigheid’. Het is de bedoeling dat de bezoeker als het ware even kan vertragen. De objecten en de gedichten in de combinatie met de architectuur van de Kloosterkerk zullen hem of haar uitnodigen zich voor een moment naar binnen te keren en zichzelf de vraag te stellen: ‘Wat maakt de kunst in mij wakker?’ Het gaat in deze tentoonstelling niet om intellectuele kennis, maar vooral om de directe relatie tussen de kunst en de kijker. Deelnemers, die verdere verdieping zoeken of het thema na het tentoonstellingsbezoek verder willen laten doorwerken, kunnen beschikken over een ultradunne publicatie met een inleiding op het thema van de tentoonstelling, een essay van Joke Hermsen en de vijf gedichten. Beeldend kunstenaar Annita Smit maakt haar prachtige objecten heel dikwijls van dundruk bijbelpapier, waarin soms nog flarden van bijbelteksten doorschemeren. Omdat dit papier is ‘gered’ uit de papierbak van de drukker – het gaat om misdrukken en overdrukken – werkt het als ‘upcyling’ van een bijzondere grondstof: ultra dun papier waarop eeuwenoude religieuze teksten zijn gedrukt. De beide kunstvormen beeldende kunst en poëzie benutten papier als medium en ieder van de werken heeft zeggingskracht als zelfstandig kunstwerk. Gelijktijdig gaan de objecten van papier en de gedichten ‘met elkaar in gesprek’ vanwege het thema en de fysieke ruimte die ze delen.

Gelijktijdig aan de tentoonstelling in de Kloosterkerk exposeert Annita Smit ook een aantal kleinere werken in de balzaal van Museum Escher. Het is raadzaam om in verband met de coronamaatregelen – ondanks de versoepelingen – voor informatie over openingstijden de websites van de Kloosterkerk en het Museum Escher te raadplegen.

De Kunstcommissie hoopt met deze tentoonstelling heel veel mensen een plezier te kunnen doen om zo na een moeilijke tijd de kunst opnieuw in woord en beeld te ontdekken.

Marjolijn van Delft

De tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Mondriaan Fonds,  Doopsgezind Predikfonds, Iona Stichting, Vrijzinnige Fondsen, uitgeverij Royal Jongbloed en onze presentatiepartners.