In de Kloosterkerk wordt veel muziek gemaakt. Er wordt muziek gemaakt door bevlogen mensen, met veel inzet en liefde. Dat voelt de luisteraar. Velen houden dan ook van de muziek in de Kloosterkerk. Zelfs nu, terwijl alles anders is, klinkt er nog muziek in de kerk. Organist Geerten van de Wetering omlijst de vieringen met zijn spel. Hij componeerde zelfs een drieluik voor deze bijzondere tijd.

Maar voor alle andere musici viel half maart het doek. De muziek viel stil.

Wie het nieuws volgt, hoort wat dit economisch betekent voor de kunstenaars. Ook onder de professionals in onze kerk – solisten, dirigenten en leden van het Residentie Bach Orkest – is dat het geval. Deze mensen zijn gewend in de Paastijd heel wat Passieconcerten te geven. Naast de financiële zorgen, die het wegvallen van zoveel inkomsten met zich meebrengt, is er het gemis van de beleving.

Margreet Blaauw, lid van het Residentie Kamerkoor, zegt het heel stellig: ‘We voeren vaak de Johannes Passion op, zoals volgend jaar, of een andere bijzondere cantate. Doordat alles werd stilgelegd, viel voor mij de hele betekenis van Pasen weg.’ Ze noemt zichzelf niet gelovig, maar het uitvoeren van de Johannes Passie in de Kloosterkerk in de setting van een eredienst bezorgt haar intense momenten. ‘Je laadt je op naar het moment van de uitvoering en toen ineens viel alles stil. Het is onwerkelijk’.

Dirigent Jos Vermunt is dirigent van de cantatediensten. Daarin geeft hij leiding aan de twee koren, die afwisselend ieder een cantatedienst verzorgen (het kamerkoor waar Margreet in zingt en het Residentie Bachkoor) en aan het Residentie Bach Orkest. Hij voelt zich ontheemd nu de diensten en repetities er niet zijn. ‘Al jaren maakt dit deel uit van je leven. Mensen repeteren, de koren komen wekelijks bij elkaar en dat is voor veel mensen een avond ontspanning waar ze naar uitkijken.

Voor ons allemaal is de uitvoering van de cantates binnen de context van de dienst, zoals Bach ze bedoeld heeft, iets bijzonders, waar we aan gehecht zijn. Dat kan je niet vervangen. Het is een groot gemis.’ Hij klinkt verdrietig. ‘In de vakantietijd ’s zomers weet je voor hoe lang je stopt met de uitvoeringen. Nu is alles ongewis. Dat is een onzekerheid waar ik me toe moet verhouden’, zegt hij. Toch is er nog wel activiteit. ‘We zijn volop bezig met de planning van het komend seizoen’, vertelt productieleider van de drie Bach Ensembles en lid van het Residentie Kamerkoor, André Meijster. Hij noemt het hele schema van voorbereidingen. Dat het nu allemaal gaande is, terwijl niet duidelijk is wanneer er weer cantatediensten gehouden kunnen worden, is ook voor hem onwerkelijk. Hij doet verslag van de manier waarop het Kamerkoor via Zoom repeteert. Eerst is er een kwartiertje om bij te praten met elkaar, daarna zet iedereen zijn microfoon uit, behalve Jos. Die dirigeert en geeft aanwijzingen. De koorleden staan thuis voor het beeldscherm te zingen, terwijl ze elkaar niet kunnen horen. ‘Anders gaat het niet’, zegt André Meijster. ’Zoom is niet gemaakt voor koorrepetities.’ Hij vertelt van orkestleden, die zich erg betrokken voelen bij de kerkdiensten en verwijst daarbij naar het lid van het orkest, Barbara van Aalst, die een brief schreef naar minister Van Engelshoven hierover. De brief staat ook op haar Facebookpagina…

De uitvoerenden missen ook het publiek. ‘De aanwezigheid van de luisteraar en voor de kerkganger de aanwezigheid van mensen, die ter plaatse uitvoeren, dat geeft de speciale interactie’, weet Jos Vermunt. Margreet Blaauw heeft overdag werk buiten de muziek. Juist nu is het er erg druk. ‘Gewoonlijk is het zingen dan een uitlaatklep’, zegt ze. ‘Dat valt nu weg. Maar je weet: de hele wereld zit hier mee en gezondheid gaat voor.’

Karin de Leeuw

 

Financiën in tijden van Corona

Verbinding en Kerk

Dierbare gemeenteleden,

Ook het kerkelijk leven wordt wezenlijk door de corona crisis beïnvloed. Enerzijds mooie initiatieven en intensivering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe vormen van verbondenheid. Anderzijds geen gezamenlijke kerkdiensten. Dat is een enorm gemis.

Tekort

De crisis raakt ons financieel flink. Een “grijs” scenario voor 2020 wijst op een mogelijk tekort van €100.000. De inkomsten van verhuur (20% van de begroting) vallen substantieel terug. De verhuur tot en met maart bracht ca. €11.000 op. Dit is €19.000 (60%) lager dan begroot en €5.000 (33%) lager dan vorig jaar. De voorjaarsverkoping (vorig jaar goed voor €7.000) kon ook niet doorgaan. Veel minder inkomsten terwijl het grootste deel van de kosten nauwelijks of niet beïnvloedbaar is. Denk hierbij aan de personeelskosten en het onderhoud. Wij letten uiteraard op de kosten, maar investeren nu wel in de mogelijkheid van videostreaming, de beelduitzending van onze kerkdiensten via YouTube, waarnaar velen uwer uitzien. Hierover hieronder meer !

Collectes

De reguliere kerkdiensten zijn nu helaas vervangen zijn door online diensten. We missen daardoor de collecte opbrengsten.  Gelukkig zijn er ook digitale bijdragen. Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheid om bancair bij te dragen.

Abonnement Papieren Nieuwsbrief 2020

Bent u één van degenen, die de papieren Nieuwsbrief thuis ontvangen? Graag zien wij uw contributie ad €32,50 z.s.m. tegemoet op rekening NL90 INGB 0005 7364 35 t.n.v. St. Kloosterkerk o.v.v. “Nieuwsbrief 2020”. Vooraankondiging: het abonnementsbedrag zal in 2021 (na vele jaren) verhoogd worden naar €35. Veel leesplezier !

Help met een centje voor de videostreaming

De videostreaming is voor nu heel belangrijk maar biedt juist ook allerlei mogelijkheden voor de toekomst. Dat willen we met goed materiaal, maar daar zijn behoorlijke kosten aan verbonden. En dat in een tijd dat onze inkomsten zo teruglopen. Dat betekent dat we uw hulp nodig hebben. Wij hebben alles voorbereid en uitgezocht. Draagt u bij aan de kosten? Dan gaan we direct aan de slag met de camera in de kerk! Stichting Kloosterkerk NL29 INGB 0000 0585 71 met vermelding “Bijdrage Project Videostreaming.”

Bankrekeningen:

Stichting Kloosterkerk                                               NL29 INGB 0000 0585 71*
Stichting Kloosterkerk Monument – onderhoud   NL41 ABNA 0519 8730 68

Stichting Kloosterkerk – papieren nieuwsbrief     NL90 INGB 0005 7364 35

Stichting Diaconie Kloosterkerk                               NL89 INGB 0002 8471 14

Stichting Kloosterkerk Wereldwijd -diaconie         NL37 INGB 0000 1951 00

Stichting Cantatediensten Kloosterkerk                 NL60 INGB 0001 9913 20

*Graag bestemming aangeven. Bijvoorbeeld het project videostreaming, vrijwillige bijdrage, collecte, …

Uw bijdrage, naar vermogen, geeft continuïteit aan de kerk !

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter

Dirk Dotinga, kerkrentmeester penningmeester

 

Kennismaken met Ds. Marja Flipse

Na de tijden van corona onthalen we onze nieuwe predikant met een gezamenlijke dienst. Daar kijken we naar uit. Tot die tijd maken we digitaal kennis met haar.

In de volgende Nieuwsbrief willen we uw vragen aan haar voorleggen. De redactie benadert hiervoor gemeenteleden. Maar mocht u nu een brandende nieuwsgierigheid voelen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Mail naar Redactie@kloosterkerk.nl