In de Kloosterkerk is er iedere maand een cantatedienst. Bachs religieuze meesterwerken zijn dan te horen in de eredienst. Gebed, gemeentezang, schriftlezing en preek komen samen met de prachtige muziek van Bach. In de eerste uitgave van De Klooster van dit seizoen kwam de dirigent, Jos Vermunt, aan het woord. In de tweede uitgave is de beurt aan Hilje van der Vliet, één van de leden van het Residentie Bachorkest.

Hilje van der Vliet: “Voor de hobo zijn de Bach Cantates een Walhalla: het instrument krijgt de mooiste aria’s en sinfonia’s te spelen. Binnen de kerkdienst ontstaat een zinvolle wisselwerking tussen woord en muziek. Het is niet zomaar een kunstje op een podium, maar een samenspel van uitvoerende musici, predikant en kerkbezoekers. Ik merk het zelf heel goed. Als ik de preek heb beluisterd, en een bepaalde zin heeft me geraakt of een bepaald woord is blijven hangen, dan zijn de tempi tijdens de dienst vaak net even anders dan bij de repetitie. Het valt dan pas op z’n plek.”

“In de cantate vervult de hobo twee rollen. In de ene rol voeg ik me naar de kleur van de strijkers. Samen bepalen wij wat er gebeurt. Er is dan echt interactie. In de  andere rol ben ik de tegenstem van de zanger, vaak de alt of de sopraan. Dan ga ik de dans aan met de solist; wij tweeën worden dan even partners. Als ik me te dienend opstel, heeft de zanger te weinig fundament. Dat is best een uitdaging. Pas tijdens de repetitie op zaterdagmiddag tref je elkaar. Soms is de klik er in één keer en soms duurt het even. Het is belangrijk elkaar de ruimte te geven. Daar let Jos goed op. Hij is de spil. Hij staat boven de partijen. Hij schept het klimaat waarin je elkaar vindt. Door de cantate een plek te geven in de eredienst, houdt de Kloosterkerk een buitengewoon waardevolle traditie in stand. Dat vind ik mooi!”

Meer weten over Hilje van der Vliet: www.muziekbeleven.com

Foto – Jenny Audring

Lees de gehele tweede uitgave van De Klooster  https://www.kloosterkerk.nl/de-klooster-rituelen/