Jaarlijks nodigt de Diaconie organisaties uit Den Haag in de Kloosterkerk om zich voor te stellen en te vertellen over het werk dat zij in de stad doen of willen gaan doen. Deze keer gaat het om drie organisaties:

  • RespijtHuis HouseMartin
  • 2GO Maatjesproject
  • Straatconsulaat

RespijtHuis HouseMartin

Stichting HouseMartin wilt met RespijtHuis HouseMartin (in oprichting) een “veilig nest” bouwen waar de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, zonder zorgvraag op het terrein van verslaving of geestelijke gezondheidszorg (GGZ), even kunnen verblijven om te herstellen van een griep, om te revalideren na een operatie of om even bij te komen van het zware leven op straat. Eventueel tot en met de laatste levensfase. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een huiselijk logeerhuis, waar men na verwijzing door een arts of maatschappelijk werker korte tijd kan verblijven, naast een huiskamer – de PleisterPlaats – waar men na herstel verder op krachten kan komen en waar men voorlichting en preventieve zorg aangeboden krijgt.

2GO Maatjesproject

2GO Maatjesproject zet zich in voor mensen, die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem/haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. Begin 2012 startte het maatjesproject voor slachtoffers van mensenhandel. Het project werd opgezet vanuit een samenwerking tussen Stek en VluchtelingenWerk, die nog steeds actueel is. Vanuit VluchtelingenWerk ondersteunen juridische maatjes slachtoffers in de strafzaak tegen mensenhandelaren en eventueel bij het verkrijgen van een geldige verblijfsvergunning. Stek koppelt sociale maatjes aan de slachtoffers. Eind 2015 is vanuit Stek het maatjesproject voor slachtoffers van huiselijk geweld van start gegaan. Hoewel de doelgroepen verschillen, is het doel van de koppeling nagenoeg gelijk: mensen ondersteunen om uit een sociaal isolement te komen, activiteiten ondernemen en hen in contact brengen met andere mensen. Deze projecten gaan daarom samen door als ‘2GO maatjesprojecten’.

Straat Consulaat

Mensen zoals jij en ik, zo heet de tentoonstelling, die het Straat Consulaat samen met fotograaf Ellen Houtman binnenkort organiseert in het Atrium van het Haagse stadhuis. Levensgrote portretten van mensen, met op de achtergrond de stad. Gewone, mooie mensen, met allemaal een bijzonderheid: ze zijn dakloos… al zie je het niet.

Dit is een belangenorganisatie voor dak- en thuislozen en verslaafden in Den Haag. Bij Straat Consulaat geldt dat mensen gelijkwaardig zijn. Krachten in onze maatschappij maken het soms lastig om zo te denken. Mede daarom is positieve beeldvorming rondom daklozen een van de doelen van Straat Consulaat. Zolang het idee leeft dat daklozen vooral verslaafde oude mannen zijn, die hun deplorabele toestand aan zichzelf te danken hebben, mogen zij niet meepraten of meebeslissen over beleid wat hen aangaat. En wie wil hen dan helpen? Terwijl de huidige daklozen vaak jongeren zijn die weer opduiken als zij “hun netwerk hebben opgebruikt”. Of economische daklozen: baan kwijt, partner kwijt, huis kwijt en daar sta je dan. Jongeren doen meestal geen beroep op de overheid. Economische daklozen hebben zelfs geen recht op opvang, zij zijn “zelfredzaam” en moeten hun problemen zelf maar oplossen. Mensen, die je wel in de noodopvang ziet, zijn de zwakkeren in onze samenleving. Vaak met psychiatrische aandoeningen, verstandelijke beperking, laaggeletterd of hoge schulden. Of een combinatie van deze factoren.

Na de dienst op zondag 22 maart kunt u in de Wandelruimte kennismaken met deze organisaties.

Hans Steenbrink