Het nieuwe jaar is nu al iets meer dan een maand onderweg. Toch wil ik nog even terugblikken op het vorige jaar en met name de laatste maanden. Toen bekend werd dat we elkaar vanwege de verregaande Coronamaatregelen niet meer in de Kloosterkerk mochten ontmoeten, vonden we dat heel erg teleurstellend. We zijn toen niet bij de pakken neer gaan zitten maar hebben snel geschakeld en ons programma omgezet en Coronabestendig gemaakt. Dit alles onder de bezielende leiding van onze predikant Marja Flipse en in nauwe samenwerking met veel van onze vrijwilligers. De digitale adventskalender, de digitale kinderkerstdienst en de aandacht voor de kinderen en het kunstwerk tijdens de dienst op eerste kerstdag zijn daar allemaal vruchten van. De flexibiliteit die iedereen getoond heeft is bewonderenswaardig. Nogmaals dank aan iedereen die hierbij betrokken is geweest!

We hebben ook afscheid genomen van Marchien Holtrop als jeugdouderling. Langs deze weg willen ik namens het jeugdwerk Marchien hartelijk bedanken voor haar inzet die vaak ook ‘beyond the call of duty’ ging. Om het maar even in goed Nederlands te zeggen.

We verwelkomen Astrid Poot als nieuwe jeugdouderling. Zij is al heel lang actief als vrijwilliger in de Kloosterkerk en we zijn erg blij dat zij deze taak op zich heeft willen nemen. Namens het jeugdwerk wil ik ook Irma bedanken voor al die jaren dat zij zich heeft ingezet voor het jeugdwerk (ook toen ze al lang afscheid had genomen). Maar nu is het echt zover. Irma bedankt!!

De komende maand zullen we binnen het jeugdwerk hard gaan nadenken over activiteiten en manieren om ouders en kinderen weer met de Kloosterkerk en met elkaar in verbinding te brengen. Als jullie daar ook ideeën over hebben, horen wij dat natuurlijk graag. Je kunt contact opnemen door een email te sturen naar jeugdwerk@kloosterkerk.nl.

Namens het jeugdwerk,

Gilbert Laurens, jeugdouderling