De afgelopen drie weken hebben we geluisterd naar de verhalen van Tamer, Rachab en Ruth en hebben we al een groot deel van de stamboom met de oermoeder gemaakt. Op vierde advent horen we het verhaal van Batseba en maken we de stamboom af. Dan mist alleen nog de kers op de taart, of te wel de piek op de boom. Wie zou dat zijn? Dat houden we nog even geheim, maar misschien kun je het wel raden!


In de boom hangen al heel veel ballen maar er kunnen er nog wel een paar bij? Heb je thuis een bal gemaakt voor in de stamboom? Dan mag je die ook in de brievenbus van de kosterij stoppen of opsturen (Lange Voorhout 4) en dan plakken we die in de boom.
We hopen veel van jullie zondag tijdens het kinderkerstfeest te zien. Meer informatie hierover staat elders in deze nieuwsbrief.