Het is allemaal wat rustiger voor het jeugdwerk in deze periode, dat is zoals we het gewend zijn, alle kinderen zijn vrij en de meesten zijn al op vakantie. Voor de thuisblijvers bieden we nog steeds kinderdiensten aan. In deze zomerperiode zullen we verhalen over Salomo vertellen en twee bijzondere verhalen over Jezus uit het evangelie naar Mattheus. We willen nog even kort terugblikken op de intrededienst van dominee Marja Flipse en de rol die de kinderen daarin hebben gespeeld. Misschien was het u niet opgevallen tijdens de dienst maar aan het einde van de dienst brachten de aanwezige kinderen, samen met de leiding kinderdienst, een vlaggenslinger de kerk binnen en hingen die op aan de witte muur. Aan de vlaggenslinger hingen allemaal vaantjes met daarop een versiering of een woord van welkom. Een aantal kinderen had in de week voor de dienst thuis al een vaantje gemaakt. We zijn erg blij dat we dominee Marja Flipse op deze manier hebben kunnen verwelkomen.

In het weekend van 25/26/27 september organiseren we weer het Kloosterkerkkamp voor kinderen in de leeftijd van 7-15 jaar. Dit jaar gaan we weer naar de Kleine Rug in Dordrecht. De kinderen in de leeftijd van 12-15 zullen op vrijdagvond starten. De kinderen in de leeftijd van 7-12 zullen zaterdagochtend starten met het kamp. Je kunt je opgeven door je naam en leeftijd door te geven via jeugdwerk@kloosterkerk.nl. Doe dit uiterlijk voor 15 september. Je krijgt dan een bevestiging en een aanmeldformulier toegestuurd. Uiteraard zullen wij gedurende het kamp de regels van het RIVM in acht nemen. Voor nadere informatie over het kamp kun je ook contact opnemen via jeugdwerk@kloosterkerk.nl.

Wil je ook op kamp maar ben je ouder dan 15? We zijn nog op zoek naar enthousiaste kampleiding. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via jeugdwerk@kloosterkerk.nl.

Tot ziens in de kerk!

Gilbert en Marchien