Het was weer een fijn weerzien op zondag de 18e. Rienk had een gesprek op het rode kleed met de kinderen. En daar na werd er hard geknutseld om het kunstwerk van Loes Groothuis te evenaren met prachtig creatief resultaat! Ook de Jeugdkapellers waren weer samen in de Crypt. Net als de Emmaüsgangers gingen zij in tweetallen wandelen over het Voorhout en werd er gesproken over je eigen talenten en hoe je die kan inzetten om te werken aan de kerk en de wereld. De komende weken wandelen de kinderen verder naar Pinksteren toe samen met Hagar, Abraham en de Koningin van Sheba. De verhalen zijn nu ook terug te vinden op de website onder het kopje ‘Diensten’.

 

Wij proberen elke maand speciaal voor de gezinnen een dienst te organiseren om te zorgen dat de kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Het is daarom belangrijk dat de gezinnen zich aanmelden op Kerktijd.nl. Op die manier lukt het ons om alle gezinnen te benaderen bij speciale gelegenheden.

Op 23 mei is er een Pinkstergezinsdienst om 12 uur! U kunt zich hiervoor aanmelden op reserveren@kloosterkerk.nl. Graag wel vermelden met hoeveel personen u komt inclusief de kinderen. Wij willen er een mooi feest van maken voor alle kinderen jong en wat ouder! 

Als er veel belangstelling voor is, zal er wel geloot worden, afhankelijk van het aantal bezoekers dat dan is toegestaan.

Namens de Jeugdouderlingen Astrid Poot en Gilbert Laurens

Met vriendelijke groet,

Astrid Poot