In de 40-dagentijd luisteren we in de kinderdiensten naar gelijkenissen, die Jezus vertelde om de mensen aan het denken te zetten. De verhalen zijn niet echt gebeurd, maar elk verhaal lijkt op iets in het echt. Ook gaan de kinderen tijdens de 40-dagentijd met kunstenares Loes Groothuis (van wie ook kunst in de kerk te zien zal zijn) een kunstwerk maken. Op zondag 19 april a.s. zullen de kinderen hun kunstwerk na de dienst presenteren en toelichten.

Zaterdag 14 maart is het weer Museumnacht Kids Den Haag 2020.

Het thema van dit jaar is ‘ Op expeditie’.
De Kloosterkerk, Lutherse Kerk en de Doopsgezinde Kerk doen daar dit jaar, onder de naam Binnenstadskerken, ook weer aan mee.

Durf jij krekels te eten? Of iets te voelen dat je niet kunt zien? Je kunt ook je eigen verrekijker of een landkaart maken of je weg vinden uit de escape room. En je kunt luisteren naar het oude verhaal van Sint Patrick, die op reis ging. Op verschillende tijden wordt op het orgel gespeeld, dan kun je even tot rust komen. Ook kun je een pannenkoek versieren en daarna opeten.

Kom dus allemaal naar de Kloosterkerk om de Museumnacht Kids 2020 niet te missen!
Locatie: Kloosterkerk
Tijdstip: 17:00 – 22:00 uur.

Serious Quest

Afgelopen maand hebben we met de Jeugdkapel weer de Serious Quest gedaan. Deze activiteit werd, verspreid over drie achtereenvolgende zondagen, aangeboden in de Kloosterkerk parallel aan de zondagsdienst. De bijeenkomsten van de Serious Quest bieden verdieping en een aanvulling op de maandelijkse bijeenkomsten van de Jeugdkapel en worden georganiseerd in nauwe samenwerking met onze predikant Rienk Lanooy.

Het thema van deze Serious Quest was: ”Waar vind ik God?”. Die vraag kwam voort uit het idee om van deze Serious Quest ook echt een Quest te maken. In drie bijeenkomsten wilden we samen een antwoord vinden op bovenstaande vraag. We realiseerden ons dat dit weliswaar een heel grote vraag was, en misschien wel veel te groot om in drie bijeenkomsten Serious Quest te beantwoorden, maar we gingen toch de uitdaging aan.

Om de vraag “Waar vind ik God?” te kunnen beantwoorden, hadden we op voorhand bedacht dat het belangrijk is eerst te ontdekken waar je naar op zoek bent. Want als je niet weet wat je zoekt, zul je het ook niet kunnen vinden.

In de eerste bijeenkomst stond het woord centraal. De tieners werden uitgedaagd om na te denken over hun eigen godsbeeld en daar woorden aan te geven in de trant van “God is voor mij………”. Onze ervaring is dat de huidige groep tieners inmiddels best ervaren is in het beantwoorden van vragen over het geloof in het algemeen en wat zij geloven in het bijzonder. Het is leuk om te zien dat zij daar ook openhartig over durven spreken. Deze eerste bijeenkomst werd begeleid door onze predikant Rienk Lanooy.

In de tweede bijeenkomst stond het beeld centraal. De tieners hadden in de eerste bijeenkomst woorden gegeven aan hun godsbeeld. In deze bijeenkomst werden zij uitgedaagd deze woorden op een creatieve manier om te zetten in beeld. Denk bijvoorbeeld aan een schildering, een film, een foto of een collage. We vroegen ons als gedachte-experiment ook af welke personen uit ons huidige tijdvak een rol zouden kunnen spelen in het geval er een nieuw hoofdstuk aan de Bijbel zou worden toegevoegd. Het leverde een aantal verrassende resultaten op.

In de derde bijeenkomst stond het gevoel centraal. We gingen naar buiten en bezochten op de fiets een aantal plekken in de stad. De tieners werden uitgedaagd om te ervaren welk gevoel deze plekken bij hen opriep en of dit gevoel paste bij de woorden en beelden die zij eerder hadden bedacht. Zij bezochten eerst het Mauritshuis om daar een aantal schilderijen met een Bijbels thema te ‘ervaren’. De tweede stop was bij de Kloosterbrouwerij Haagsche Broeder waar we een rondleiding kregen, de kapel bezochten en kennismaakten met de levenswijze en levenswijsheid van de broeders. Op deze plek konden de tieners verstilling ervaren. De derde stop was het Centraal Station. Een groter contrast was niet denkbaar. Zou je God ook in de hectiek van komende en gaande reizigers kunnen ervaren? De laatste plek konden we vanwege de harde regen en wind helaas niet meer bezoeken. We beëindigden de Serious Quest daarom eerder dan gepland maar wel na een goed gesprek tijdens een welverdiende lunch.

Godly Play

We hebben mooie nieuwe Godly Play verhalen, zo breiden we onze collectie en ons repertoire gestaag uit.

Met Driekoningen zijn we begonnen met een serie over het leven van Jezus. Hoe hij in de tempel in de armen van Simeon werd gelegd en daarna over zijn doop in de Jordaan en zijn tocht door de woestijn.

In februari volgde een serie verhalen over de werken van Jezus. Bij ieder verhaal gingen we in gesprek met de kinderen, waarin we een verbinding probeerden te leggen tussen het verhaal en hun eigen leven: “Kom jij ook ergens in dit verhaal voor?”

Bij het verhaal over de leerlingen, die Jezus volgden, maakten de kinderen prachtige bootjes in ons atelier. Het verhaal van Zacheus, die in de boom klimt, vonden de kinderen erg leuk, net als de Godly Play poppetjes van de kinderen. We besloten de serie met het verhaal van Bartimeus.

Aankondiging: Gedoopt en hoe nu verder?

Als je je kind laat dopen, beloof je het op te voeden ‘in de geest van het evangelie’. Maar hoe doe je dat? In de praktijk is dat nog niet zo eenvoudig. De vormen, waarin je eigen ouders geloof op je overdroegen, passen misschien niet meer. Zijn er nieuwe vormen?

Graag nodigen we de doopouders van de kinderen die in 2017, 2018, 2019 en 2020 in de Kloosterkerk zijn gedoopt uit voor de avond ‘Gedoopt en hoe nu verder?’ Op deze avond bieden we jullie ideeën aan voor het inwijden van je kind(eren) in de christelijke traditie.

De avond wordt gehouden op dinsdag 10 maart van 20:15 tot 21:45 uur in de Kloosterkerk.

 

Marchien Holtrop, Gilbert Laurens en Inge van Rijn