Corona-maatregelen
Onze regering gaat de teugels weer aanhalen met betrekking tot de corona-maatregelen. Op het moment van schrijven van dit bericht zijn de details nog niet bekend en heeft het bestuur nog niet besloten welke wijzigingen er voor de Kloosterkerk komen. Via de email die wordt verzonden met de liturgie voor de komende zondag zullen wij de nadere maatregelen bekend maken.

Verkenning
De afgelopen weken is er een aantal bijeenkomsten geweest waar de rapportage werd besproken van de verkenning die Gerda Hoekstra heeft uitgevoerd. Alle deelnemers danken wij voor het meedenken! Het bestuur gaat – mede op basis van alle reacties – eind november langer de tijd nemen om te bepalen hoe we verder zullen gaan. Het wordt dan erg kort dag om de eerder geplande gemeentebijeenkomst op 12 december goed voor te bereiden. Deze bijeenkomst stellen we daarom uit naar begin 2022. Veel dank aan Gerda en alle mensen die hebben meegewerkt aan haar verkenning. Een belangrijke basis voor het nadenken over de toekomst van onze Kloosterkerk!

Vacatures Diaconie

Het is verheugend dat er voor de twee vacatures die eind 2021 in de Diaconie ontstaan, mensen bereid te gevonden zijn de functies op zich te nemen. Het zijn Leo Schurink en Jan van Sloten. Mocht u bezwaar hebben tegen de procedure die geleid heeft tot hun kandidatuur, dan kunt u dat binnen twee weken aan mij bekend maken. Als er geen bezwaar is, zullen Leo en Jan benoemd worden en binnenkort in een dienst bevestigd worden als diaken.

Vacature kerkrentmeester personeel
De inzet van Gerda Hoekstra-Vermunt voor de verkenning van het Huis van bezinning bracht mee dat zij terugtreedt als kerkrentmeester personeel. Over die functie kort het navolgende.

Aan de Kloosterkerk zijn twee predikanten verbonden; naast zijn vele vrijwilligers heeft de kerk een aantal betaalde medewerkers. Dat zijn de organist en cantor, de twee kosters en de coördinator van het Kerkelijk Bureau. De bedoelde HR-functie brengt mee dat hij of zij (mede)verantwoordelijk is voor de werving en selectie van de bedoelde medewerkers ingeval er vacatures ontstaan en de regelmatige personeelszorg (ontwikkel- en beoordelingsgesprekken en overleg) voor hen. Daarnaast schenkt deze kerkrentmeester (met anderen) aandacht aan het welzijn en de band met de vrijwilligers en zorgt zij/hij voor de bezetting en het functioneren van het kerkelijk bureau.

Betrokkene maakt allereerst deel uit van het College van (vijf) kerkrentmeesters dat – kort samengevat – eerstverantwoordelijk is voor het zakelijk reilen en zeilen van de Kloosterkerk. Daaronder vallen o.a. de medewerkers, de financiën, de ICT en het gebouw. Daarnaast is hij/zij lid van het Algemeen bestuur van de Stichting Kloosterkerk. College en bestuur vergaderen beide 10 keer per jaar; met de vervulling van de functie is een tijdsbeslag van een halve dag per week gemoeid.

Naast het algemene profiel van bestuurslid van de Kloosterkerk als in de christelijke traditie gewortelde stichting denken we bij deze functie aan de navolgende kwaliteiten:

• is betrokken bij de Kloosterkerk en heeft motivatie om de toekomstige ontwikkelingen vorm te geven;
• heeft ervaring in personeelswerk of aansturen van teams;
• beschikt over goede sociale vaardigheden en gesprekstechnieken, ook in lastige situaties;
• is teamspeler.

Het streven is erop gericht de functie op korte termijn te vervullen. Nadere inlichtingen geeft de voorzitter van het College, André Suurmond, graag. Contact kan met hem worden opgenomen via
a.suurmond@kloosterkerk.nl. Aan hem en/of de voorzitter van het Algemeen Bestuur, Sanne ten Bokkel Huinink voorzitter@kloosterkerk.nl, kunt u uw belangstelling voor de functie kenbaar maken.

Terugblik
Het waren weer drukke weken in de Kloosterkerk. Naast de diensten op zondag trokken de Museumnacht, het Carnaval des Animaux dat onze organist Geerten van de Wetering organiseerde, een bijeenkomst van het Museumkwartier en het Allerzielenconcert heel veel mensen naar de Kloosterkerk. Fijn om al die mensen te ontvangen, fantastisch dat dit allemaal georganiseerd werd. Ook de komende weken staat er weer veel te gebeuren. In de Klooster en op de website kunt u de agenda vinden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl