Van het bestuur, Kloosterkerk

Gastvrije ontvangst in de zomer
De prachtige tentoonstelling in de kerk trok weer veel bezoekers deze zomer. Ik ontving een email van een toeristische bezoeker de geraakt was door de gastvrije, hartelijke en informatieve ontvangst in de Kloosterkerk. Een pluim voor onze kerkwachters! Wat mij betreft een voorbeeld van hoe we een open kerk zouden moeten zijn. Gastvrij, hartelijk en geïnteresseerd in de mensen die binnen komen, of het nu bij een dienst, de tentoonstelling of voor wat anders is.

De Klooster
U ontving als het goed is de nieuwe versie van De Klooster thuis. Zes keer per jaar zult u De Klooster ontvangen. In de tussenliggende tijd ontvangt u deze digitale nieuwsbrief. Er is door de redactie hard gewerkt aan deze nieuwe De Klooster, met een fantastisch resultaat naar mijn mening.

Corona-maatregelen

De huidige maatregelen in verband met corona blijven nog van kracht. Gelukkig is er wel meer ruimte om bijeen te komen. Zo is bijvoorbeeld ook de Open Tafel weer begonnen, dat is fijn. Het blijft nodig om voor de diensten te registreren bij ‘kerktijd.nl. Na registratie kunt u regelmatig een uitnodiging verwachten om bij een dienst aanwezig te zijn. Wanneer u aanwezig wilt zijn, moet u de uitnodiging accepteren. Deze werkwijze is van belang om het maximaal toegestane aantal mensen in de kerk goed te regelen. Uiteraard geldt dit systeem van registreren ook voor de cantatediensten!

Activiteiten
De komende weken staat er weer van alles te gebeuren in de kerk. De kinderen brengen een avond en nacht door in de kerk, er is het UIT Festival, Open Monumentendag, kringen gaan van start en de tentoonstelling is er nog even. Genoeg te doen dus. Fantastisch wat onze vrijwilligers allemaal mogelijk maken. Als u mee wilt helpen.. extra handen zijn altijd welkom.

De zomer komt tot een einde, de scholen zijn weer begonnen, hopelijk gaan we een enigszins normaal najaar tegemoet. Ik groet u hartelijk namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

 

Dromen over de toekomst van de Kloosterkerk, deel 4

Over de verkenningsopdracht

Goede leden van de Kloosterkerk,

Afgelopen week viel ook bij u De Klooster nieuwe stijl op de mat. Een prachtig voorbeeld van wat de Kloosterkerk allemaal voor moois te bieden heeft. Als u dit leest hebben we bovendien de prachtige cantate van augustus al achter de rug. Kortom, het nieuwe seizoen is begonnen. Dat betekent ook dat het moment nadert waarop ik mijn bevindingen met u zal delen. In deze Nieuwsbrief de één na laatste tussenstand.

De afgelopen weken werkte ik in alle rust en stilte aan de opzet van een rapport. In de opdracht van het bestuur werd gevraagd om een ‘kort en bondig’ verslag. Dat zal helaas niet lukken. Er zijn te veel mensen met mooie ideeën, er is te veel om over na te denken. In september staan er bovendien nog ongeveer 10-15 gesprekken op de rol. Wat een weelde, zo veel betrokkenheid. In zo’n 20 – 25 pagina’s zal ik vertellen wat mijn bevindingen zijn. Om degenen die niet zo van lezen houden tegemoet te komen, zal ik tegen die tijd ook een presentatie maken die u als een filmpje kunt afdraaien. Uiteraard volgen er ook live presentaties en besprekingen. Dat past ook precies bij één van de adviezen: wat er wel en niet gebeurt in de Kloosterkerk mag en moet van de gemeente, het bestuur en de medewerkers zijn, niet van iemand die een project komt doen of een aantal activiteiten komt organiseren. Laten we dus verder praten over discussiepunten, plannen, ideeën. Er zijn genoeg mogelijkheden om dat te regelen. Tijdens de zeer interessante bijeenkomst met leden in de kerk sprak een aantal van u over vroegere bijeenkomsten in Woudschoten, waarin zoveel goede en waardevolle gesprekken werden gevoerd en vroeg of dat niet voor herhaling vatbaar zou zijn. Waarom niet, zou ik zeggen, als er mensen zijn die dat graag willen en het zouden willen organiseren? Praten lijkt me overigens niet het enige. In het verslag zult u dit citaat tegenkomen:

‘Dit is óók typisch Kloosterkerk’, noteerde ik tijdens één van de gesprekken. ‘Dat je het eerst uitgebreid moet onderzoeken, alles in woorden moet vatten, dan nog eens heel lang praten. En dan is het de vraag of er ook nog wat gaat gebeuren. Begin gewoon. Doe iets.’

Dat lijkt me de spijker op zijn kop. Hopelijk kunnen we dus ook aan de slag gaan. Tot zover de stand van zaken. En uiteraard op persoonlijke titel. Het is aan u en het bestuur om begin oktober te beslissen hoe dit proces verder mag gaan. Ik ben heel benieuwd!

Hartelijks,

Gerda Hoekstra-Vermunt

g.hoekstra@kloosterkerk.nl

06-145.04.715