De komende tijd…
Het einde van de veertigdagentijd nadert, Pasen dient zich aan. Hoopvol zien we daar naar uit. Wij zijn verheugd dat we binnen de regels van overheid en de PKN, de verschillende diensten van de Stille Week en Pasen kunnen vieren met maximaal 30 mensen in de kerk. Alle andere mensen kunnen gelukkig de meeste diensten meevieren via de livestream op het Youtube-kanaal, danwel via Kerkomroep.

Het rooster voor alle diensten vindt u elders in deze Kloosterkerk Nieuwsbrief. Het registeren voor de diensten via Kerktijd.nl loopt naar tevredenheid (elders vindt u de link als u nog wilt registeren). De algemene basisregels voor o.a. hygiëne en afstand houden blijven van het grootste belang, laten we ons er met elkaar goed aan houden, ook in de kerk. Op de website van de Kloosterkerk staan specifieke aanwijzingen voor uw bezoek aan de kerk.

Het CIO (= Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, de PKN maakt daar ook deel van uit) heeft recent een corona-routekaart uitgebracht. Het bestuur zal deze routekaart de komende maanden gebruiken als leidraad om te bepalen welke maatregelen eventueel aangepast kunnen / moeten worden gegeven de omstandigheden. Hoopvol en vol vertrouwen zien we uit naar de zomer die komen gaat!

Beleidsplan en gemeenteplatform
Het bestuur is begonnen aan de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw beleidsplan. Wij zijn voornemens om op 27 mei een bijeenkomst van het gemeenteplatform te houden om hier met u over te praten. Dan zullen we ook het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 bespreken. We hopen dat we deze bijeenkomst fysiek bij elkaar kunnen komen, mocht dat dan nog niet kunnen dan zullen we een online bijeenkomst organiseren.

Lid van het bestuur
Diaken Hans Steenbrink heeft zich aan het einde van zijn eerste termijn als lid van het bestuur beschikbaar gesteld voor een tweede termijn. Het bestuur is dankbaar dat hij bereid is zich nog een termijn in te zetten voor de Diaconie en de Kloosterkerk. De herbenoeming heeft plaatsgevonden.

Van harte wenst het bestuur u gezegende Paasdagen en alle goeds!

met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl