Inmiddels hebben wij bijna een jaar met de verschillende coronamaatregelen te maken. Graag zouden we allemaal weer wat meer kunnen doen. Een aantal maatregelen is door de overheid iets versoepeld. Ook de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft recent laten weten van mening te zijn dat het binnen de basisregels van de overheid verantwoord is het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. Er komt ruimte voor maatwerk, dat is verheugend. Het bestuur van de Kloosterkerk besloot daarom – conform de richtlijnen van de PKN – tot de volgende maatregelen:
• Met ingang van de zondag van 14 maart kunnen alle kerkdiensten worden bijgewoond door maximaal 30 gemeenteleden (inclusief kinderen). Dit geldt ook voor alle diensten in de Stille Week. Het systeem van reserveren, bijhouden van lijsten, plaatsen toewijzen en controleren bij de ingang wordt weer opgestart. Nadrukkelijk vragen wij uw aandacht voor de algemene hygiëne- en andere voorschriften. Als u staat of loopt in de kerk verzoeken wij u een mondkapje te dragen. Wij verzoeken u om op uw plaats te blijven zitten. Volgt u verder alstublieft de aanwijzingen van de aanwezige functionarissen.
• Voor het reserveren onderzoeken we het werken met een nieuw systeem als alternatief voor het loten. Gebruik van dit systeem zou voor het eerst voor zondag 14 maart kunnen. Nader bericht volgt. Houdt u ook de website in de gaten.
• A.s. zondag, 7 maart zal in de dienst de bevestiging tot ambtsdrager van Irma Neleman, Hijme Stoffels en George Melse alsmede de herbevestiging van Astrid Poot plaatsvinden. Het is niet mogelijk om voor deze dienst te reserveren.
• Als daar behoefte aan is, kan een doopdienst gehouden worden.
• Op 18 april is er weer een dienst waar jonge gezinnen voorrang krijgen bij het reserveren.
• Er zal weer een zondagskind zijn. De kinderdiensten worden weer opgestart.
• Per dienst maximaal vier zangers.
• In verband met hoge besmettingsrisico’s zal de predikant niet bij de deur staan bij het uitgaan van de kerk. Dit om groepsvorming te voorkomen.

De overige maatregelen blijven van kracht. Dat wil zeggen geen kringen, repetities, groepen en vergaderingen in de kerk. Eventuele concerten vinden plaats zonder publiek. Uitvaarten kunnen met maximaal 50 aanwezigen plaatsvinden.

Ons streamteam zorgt dat ook de mensen die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, de diensten kunnen meevieren. De groep vrijwilligers van het streamteam levert al geruime tijd een fantastische prestatie die door velen hogelijk wordt gewaardeerd, en terecht!

De afgelopen weken zijn nieuwe en andere vormen van online ontmoetingen opgestart. Zelf was ik aanwezig bij “koffie drinken” na de dienst en een online bijeenkomst met enkele nieuwe leden. Het was fijn om leden van de Kloosterkerk op deze manier te spreken en te ontmoeten. Ik kan me enige terughoudendheid om aan dit soort online ontmoetingen deel te nemen, voorstellen, maar ik kan u van harte aanbevelen om eens mee te doen!

Van harte wensen wij u alle goeds in deze veertigdagentijd, waarin we uitzien naar het feest van Pasen.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl