Lockdown in de Kloosterkerk
De harde lockdown heeft ook gevolgen voor de Kloosterkerk en de kerkdiensten. Zoals elke keer volgen wij de aanwijzingen van de regering en de PKN. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de Kloosterkerk volgt wat er in de gehele samenleving nodig is en gebeuren moet.

Helaas hebben we de volgende verstrekkende besluiten moeten nemen voor de periode van heden tot 19 januari 2021:

• Alle diensten, inclusief de Kerstvieringen vieren we zonder aanwezigheid van gemeenteleden. Alleen de predikant, noodzakelijk medewerkers en enkele musici zullen aanwezig zijn. Als vertegenwoordiging van de gemeente zal een ambtsdager aan de viering deelnemen.
• Het Kinderkerstfeest op zondag 20 december wordt gevierd zonder aanwezigheid van kinderen en gemeenteleden. Om 17.00 uur zal het Kinderkerstfeest via het Youtube kanaal van de kerk te volgen zijn.
• In de kerk vinden geen kringen, repetities, groepen en vergaderingen plaats.
• Eventuele concerten vinden plaats zonder publiek.
• De kerk blijft door de week gesloten, geen openstelling voor publiek.

Gelukkig kunnen we dankzij de geweldige inzet van de vrijwilligers van het streamteam en de goede opnameapparatuur die dankzij gulle donaties aangeschaft kon worden, de diensten uitzenden. Heel erg veel mensen vieren op deze manier de diensten mee, het is fijn dat dit in ieder geval nog wel kan. Hopelijk ervaart u op deze wijze ook enige onderlinge verbondenheid.

Nieuwe bestuursleden
Tegen de procedure voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden zijn geen bezwaren ingediend. Daarmee verwelkomen wij George Melse en Hijme Stoffels in ons midden. Astrid Poot gaat de functie van jeugdouderling op zich nemen en Yna Visser gaat zich op het pastoraat richten. Fijn dan dat het alle taken van het bestuur zo uitgevoerd kunnen worden.

Kerstmis 2020
Kerstmis wordt anders dan anders. Toch gaan we vreugdevol op naar Kerstmis, zoals ds. Marja Flipse op de zondag van 3e Advent zei, “met het grotere plaatje voor ogen”.

Van harte wens ik u namens het bestuur alle goeds en gezegende Kerstdagen,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl