Adventstijd
De Adventstijd is begonnen. Hoopvol gaan we op naar het feest van Kerstmis. Door corona zal veel anders zijn dan anders. Hoewel…. vooral de vorm is anders, maar de inhoud – en daar gaat het om – is niet anders en die is mooi en goed. Naast de ochtenddiensten is er elke Adventszondag een activiteit. Op 6 december is er een vesper met “lessons and carols’ om 17 uur. Reserveren is ook voor de vesper nodig, dat moet via kerk.bureau@kloosterkerk.nl. Op 13 december is er om 17.00 en 19.00 uur een concert. Zie www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl, ook voor reserveren. Op 20 december is het Kinderkerstfeest, waarover elders in deze nieuwsbrief meer. Voor kleine en voor grote mensen is de digitale adventskalender gemaakt. Zeer de moeite waard om te bekijken! De viering van Kerstmis zelf zal anders zijn, het bestuur wacht de mededelingen van de regering over de kersttijd af. Daarna zullen we bekend maken hoe de kerstdiensten in de Kloosterkerk zullen verlopen.

Vrijwilligers
Jaarlijks worden tijdens Nationale Vrijwilligersdag op 7 december vrijwilligers in het zonnetje gezet. Ook dit jaar. De inzet van vrijwilligers in de Kloosterkerk is echt fantastisch. Het is ongelofelijk hoeveel mensen zich inzetten voor de kerk, ook nu in de corona-tijd. Heel veel dank aan iedereen.

Begroting 2021
Het bestuur heeft de begroting voor 2021 vastgesteld. Gezien de verwachtingen rond de corona-crisis voelde het bestuur zich genoodzaakt om – bij uitzondering – een negatief resultaat te begroten. Met name de vooruitzichten voor de inkomsten uit de verhuur van de kerk zijn somber. Graag zou het bestuur met het gemeenteplatform bijeenkomen om de begroting en andere zaken te bespreken. We willen dat graag fysiek doen, niet op een digitale manier dus. Nu kan dat echter niet. We hopen dat er in het voorjaar weer mogelijkheden zijn om met het gemeenteplatform bijeen te komen.

Samenstelling bestuur
Op de vacature die ontstaat doordat Astrid Poot aan het eind van haar zittingstermijn als secretaris is gekomen, kwamen twee reacties. Dat is verheugend. Het bestuur wilde beide kandidaten een functie geven. Daarom draagt het bestuur George Melse voor als secretaris van het algemeen bestuur en het moderamen. George zal daarnaast enkele specifieke projecten op zich nemen. Hij gaat niet deel uitmaken van een van de secties in het bestuur. Hijme Stoffels wordt ouderling Open Kerk en lid van het consistorie. Yna Visser die die tot nu toe in het consistorie verantwoordelijk was voor Open Kerk gaat zich nu meer richten op het pastoraat. In ‘de Klooster’ hebt u al kunnen lezen over de ideeën van Hijme; we zien er naar uit hem in ons midden te hebben. Al geruime tijd is er een vacature voor jeugdouderling. We zijn blij dat Astrid Poot deze functie op zich wil nemen. Aan het einde van dit jaar verlaat zij formeel het bestuur om direct aan het begin van volgend jaar weer terug te keren. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte, reden voor dankbaarheid. Mocht u bezwaar hebben tegen de procedures die hebben geleid tot deze voordrachten, dan kunt u dat binnen twee weken na het verschijnen van de Kloosterkerk Nieuwsbrief aan mij kenbaar maken. Als er geen bezwaren komen dan zijn deze benoemingen een feit.

Van harte wens ik u namens het bestuur een goede Adventstijd.

Met hartelijke groet,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk