Het bestuur hoopt dat het goed met u en uw dierbaren gaat. Hopelijk lukt het om op verschillende manieren onderling contact te houden en naar elkaar om te zien. Deze week had het bestuur weer de maandelijkse vergadering, ook die doen wij online.

De regels voor het beperkte aantal mensen dat tijdens de diensten aanwezig mag zijn, maken dat het bestuur soms nog aanvullende maatregelen moet nemen. Wij proberen u daarover zo goed mogelijk te informeren. Voor de komende periode gaat het om het volgende:
• Tijdens de gedachtenisdienst van 1 november zingt het Residentie Kamerkoor delen uit het Requiem van Gabriel Fauré. Iedereen die dat wil, kan deze bijzondere dienst thuis via de livestream meevieren. Het is helaas niet mogelijk om een plaats in de kerk te reserveren. Na de ochtenddienst zullen familieleden die hun overledenen willen gedenken in kleine kring in de kerk bijeen komen. De volgende dag is de kerk ook open, zie hier onder.
• Ook voor de kinderen en jongeren is het belangrijk dat zij onderling contact houden en met de kerk verbonden blijven. Elkaar in de kerk ontmoeten is daarvoor essentieel. Daarom zullen voor de dienst van 15 november gezinnen met kinderen voorrang krijgen bij het loten voor plaatsen in de kerk.
• Bij cantatediensten zijn relatief veel musici en zangers nodig. Daarom is besloten dat bij een cantatedienst wat minder mensen in de kerk kunnen zitten. Gelukkig is de dienst via de livestream te volgen en dat gebeurt in groten getale. Denkt u ook aan een duit in het zakje voor de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk? De inkomsten zijn hard nodig om de cantatediensten voortgang te kunnen laten vinden.

Na de novembermaand volgen Advent en Kerst. Het bestuur en de predikanten beraden zich op de wijze waarop de diensten in deze feestelijke maand gevierd kunnen worden. Aangezien de regelgeving nog regelmatig verandert, kunnen we hier verder nu nog niets met zekerheid over zeggen. Nader bericht volgt.

Helaas zijn er ook activiteiten die niet door kunnen gaan. Zo is er deze maand geen Verkoping en is ook Preek van de Leek geannuleerd.

Gelukkig gaat er heel veel ook wel door. Het blijft bovendien fantastisch dat we dankzij de geweldige inzet van het stream-team de diensten op zondag zo goed en mooi kunnen volgen vanuit huis.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Open kerk
Het lijkt allemaal op waar we mee begonnen op 8 maart van dit jaar. Toch is het nu anders. We hebben veel geleerd van de afgelopen maanden. En onze recente ervaringen spelen zeker een rol bij de manier waarop we nu omgaan met alles wat anders en bijna gewoon is geworden. De winst van nu is dat we weten wat we vooral niet, maar ook wat we wel mogen en kunnen doen.
We hebben ontdekt waar we goed in zijn en waar onze zwakke punten liggen. Aan dat laatste kunnen we werken en van dat eerste hebben we geleerd dat er toch vrijheid mag zijn binnen de grenzen van wat verantwoord is.

Binnen het werk van het open kerk zijn hebben we ervaren hoe fijn het is als er een plek in de stad is, waar mensen zo maar even naar binnen kunnen lopen. We zijn niet de enige kerk waar dat kan en mag binnen de richtlijnen. Maar we zijn wel één van de weinige binnenstadkerken waar het ook echt kan! Op 6 oktober waren we er voor degenen die getroffen zijn door Covid-19 op allerlei manieren. Die in hun leven ingrijpende gebeurtenissen meemaakten met een daarop volgende nasleep, die alles te maken had met de gevolgen van het virus.
Het was die dag heel slecht weer en dat had invloed op het aantal mensen dat de Kloosterkerk ‘aandeed’. Present willen zijn op zo’n dag is toch belangrijk en dat waren we!
Dat willen we ook zijn na de gedachtenisdienst(en) op 1 november. De volgende dag, maandag 2 november (Allerzielen) is de kerk van 11 tot 15 uur open voor iedereen die een kaarsje wil branden voor een overleden dierbare of wil stilstaan bij een andere ingrijpende gebeurtenis in haar of zijn leven. Er is ruimte en als men wil aandacht voor iedereen die dat even nodig heeft.

En maakt u zich er vooral geen zorgen over of het wel mag. We zijn een zogenaamde doorstroomlocatie waar mensen even kunnen ‘zijn’. En we zorgen voor een veilige omgeving!

Een hartelijke groet,

Yna Visser, ouderling open kerk

Oproep
Heel graag zou ik in de wintermaanden van dinsdag t/m zaterdag van 12-14 uur de deur van de Kloosterkerk letterlijk op een kier vanwege de koude, maar figuurlijk wijd open en warm willen openen voor die mensen die er voor een moment behoefte aan hebben. Voor informatie en opgave van mogelijkheden: y.visser@kloosterkerk.nl  Tel.nr. 06 11 59 83 99.

Een hartelijke groet,

Yna Visser, ouderling open kerk