Jubileum

Een jaar geleden begonnen we het feest van de Kloosterkerk. We zouden op allerlei manieren gaan vieren dat de gemeente van de Kloosterkerk 100 jaar bestaat. De jubileumcommissie, bestaande uit Judith van der Flier, Carola Berger, Peter van Goch, Corinne Elias, Désirée Siemerink en onder het enthousiaste voorzitterschap van Ellen van der Sar, had al vele voorbereidingen getroffen en mooie plannen in voorbereiding. Toen kwam het corona virus. Plannen werden bijgesteld, uitgesteld en helaas geannuleerd. Het weekend van 19 en 20 september sloten we met drie prachtige en bijzondere getijdenvieringen het jubileumjaar af.
Heel veel dank aan de jubileumcommissie en alle andere betrokkenen voor hun inzet. Het is niet makkelijk geweest om elke keer de plannen te moeten bijstellen, om het feest op halve kracht te vieren. Maar binnen de kaders die er waren, hebben we toch goed stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van de gemeente van de Kloosterkerk.

Van Theo Hettema, de voorzitter van de Protestantse Kerk Den Haag ontving ik een hartelijke felicitatie die ik u graag wil doorgeven. Hij schreef:

…“Dit weekend viert de gemeenschap van de Kloosterkerk dat ze honderd jaar bestaat, eerst als gemeente van de Duinoordkerk en nu van de Kloosterkerk. Namens de PGG wil ik in jou de Kloosterkerk graag feliciteren met dit jubileum.

Wat is er veel gebeurd in deze honderd jaar! Het is een rijke tijd om op terug te kijken. Als kraamkamer van de Liturgische Beweging, als hoeder van cultureel erfgoed, als drager van een traditie van kerkmuziek, als plek waar schoonheid zuivert; op zoveel manieren heeft de Kloosterkerk iets betekend voor de stad en voor de PGG.

We zijn blij voor jullie dat jullie dit jubileum kunnen vieren, nu ook weer met twee predikanten die voorgaan in lof, leiding en zorg. We zijn blij met jullie, in het gezamenlijke zoeken hoe we als kerk present kunnen zijn in onze stad. Dat er nog talloze jaren van een bruisende geloofsgemeenschap mogen worden toegevoegd aan de sporen die er nu liggen.”…

Reserveren

Inmiddels beginnen we eraan gewend te raken dat er gereserveerd moet worden voor het bijwonen van de diensten op zondag. Dat loopt goed! Reserveren kan tot vrijdag 17.00 uur, later niet meer. Het is belangrijk dat wij een correcte lijst hebben met de namen van de mensen die gereserveerd hebben. Het is daarom niet mogelijk dat u onderling gereserveerde plaatsen ruilt. Als u wijzigingen in uw reservering hebt, geeft u dat dan ook door via reserveren@kloosterkerk.nl. Als u gereserveerd hebt, houdt u dan op zaterdag uw e-mail in de gaten. Als er onverhoopt geen plaats voor u is, ontvangt u daarover dan een bericht.

Het bestuur van de Kloosterkerk volgt alle corona ontwikkelingen op de voet. We doen wat we kunnen om de kerk zo normaal mogelijk te laten functioneren. Maar de gezondheid van onze medewerkers en bezoekers staat voorop. De regels van de regering en het RIVM zijn en blijven leidend. We volgen ook de adviezen van de PKN.

Het bestuur besloot dat ook in oktober geen viering van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden. Ook is al gesproken over de wijze waarop we het Kerstfeest gaan vieren. Daarover later meer.

Penningmeester

Tegen de procedure die geleid heeft tot de voordracht van Irma Neleman als penningmeester, zijn geen bezwaren ingediend. Daarmee is Irma benoemd als lid van het bestuur en als penningmeester. De bevestiging tot ambtsdrager zal later dit jaar plaatsvinden.

Hiermee is een einde gekomen aan het penningmeesterschap van Dirk Dotinga. Wij zijn zeer dankbaar voor de wijze waarop Dirk deze functie heeft uitgevoerd. Streng zoals een penningmeester hoort te zijn maar met gevoel voor wat nodig is in de kerk. Dirk heeft een hoop zaken verbeterd en strak georganiseerd. De financiële situatie van de Kloosterkerk is redelijk gezond te noemen.

Het blijven rare tijden. Laten we naar elkaar om blijven zien, daar zijn we een gemeente voor, al meer dan 100 jaar. Van harte wens ik u namens het bestuur alle goeds!

Met hartelijke groet,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Oproep: website zoekt Webmaster

De website van de Kloosterkerk is het visitekaartje van de Kloosterkerk! We vinden het daarom belangrijk dat alle informatie actueel is en alle belangrijke evenementen op de website staan. Bent u -jong/oud; man/vrouw/webbeest- die zorgt dat de website die visitekaart blijft van de Kloosterkerk? En hebt u affiniteit met de activiteiten in de Kloosterkerk? Als webmaster hebt u regelmatig contact met de predikanten en de medewerkers van het Kerkelijk Bureau. U kunt deels vanuit huis werken en deels op het kerkelijk bureau. De tijdsbelasting is wisselend maar niet meer dan ca. 1,5 uur per week, verspreid over de week. Wilt u meer weten over deze uitdagende taak, dan kunt u contact op nemen met Michel de Vos, M 0612087359 , voorzitter van de communicatiecommissie.