De zomervakantie is tot een einde gekomen. Een zomer die we niet snel zullen vergeten. Helaas kunnen we niet zoals gebruikelijk zeggen “het normale leven gaat weer beginnen”. Maar gelukkig kunnen de kinderen wel weer naar school en kunnen allerlei activiteiten met de nodige restricties wel doorgaan.

Zingen tijdens de diensten
Het bestuur van de Kloosterkerk volgt alle corona ontwikkelingen op de voet. We doen wat we kunnen om de kerk zo normaal mogelijk te laten functioneren. Maar de gezondheid van onze medewerkers en bezoekers staat voorop. De regels van de regering en het RIVM zijn en blijven leidend. We volgen ook de adviezen van de PKN.

Graag zouden we met elkaar weer willen zingen tijdens de dienst. Dat kan echter nog niet. Wel heeft het bestuur besloten dat met ingang van 1 september de gemeente weer het zogenaamde ordinarium kan zingen. Het ordinarium zijn de vaste gezongen onderdelen van de dienst, zoals de bemoediging, de gebedsgroet en het amen. Daarnaast zullen steeds enkele zangers – soms ondersteund met extra muziek – blijven zorgen voor de zang van psalmen en liederen.

Reserveren
Het blijft nodig om te reserveren voor aanwezigheid tijdens de dienst. Tijdens de dienst staat de gezondheid van bezoekers voorop; waardoor het aantal mensen dat veilig in de kerk kan zijn, beperkt is. Wij zijn verplicht om een reserveringslijst bij te houden voor het geval dat er contactonderzoek voor de GGD nodig blijkt te zijn. Het is alleen mogelijk om te reserveren voor de komende zondag. U kan dus niet vooruit reserveren. Het is ook alleen mogelijk om via reserveren@kloosterkerk.nl te reserveren. U krijgt alleen bericht als er geen plaats is. Als u kunt komen, hoort u niets. Over het algemeen verloopt het reserveren overigens prima. Dank voor uw begrip en medewerking.

De online diensten worden door zeer veel mensen bekeken en beluisterd. Het bestuur ontvangt veel positieve reacties en ook tips en suggesties, waarvoor dank. Het is fantastisch hoe het team van vrijwilligers in een korte tijd de kwaliteit van de opnames zo hoog heeft kunnen krijgen. Zij verdienen een groot woord van dank.

Activiteiten
Dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers komt een prachtig exemplaar van ‘de Klooster’ uit. Het is weer een zeer lezenswaardig magazine geworden met een – ondanks corona maatregelen – indrukwekkende agenda met vele boeiende activiteiten. Laat ‘de Klooster’ ook eens aan uw familie en vrienden zien, misschien inspireert het hen!

Traditioneel doet de Kloosterkerk begin september mee aan het UIT Festival en de Open Monumentendagen. Deze vinden dit jaar in sterk aangepast vorm plaats. Dankzij de inzet van o.a. de Kerkwacht kan de Kloosterkerk ook weer meedoen.

In het weekend van 19 en 20 september wordt stilgestaan bij het 100 jarig bestaan van de Kloosterkerkgemeente door middel van een aantal getijdenvieringen. Een aantal jubileum-activiteiten heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Maar dit weekend wordt zeer de moeite waard, elders leest u er meer over. Hulde voor de jubileumcommissie die dit jaar ook anders voor zich zag, maar die toch nog deze getijdenvieringen voor ons heeft weten te organiseren.

Nieuwe penningmeester
Het bestuur is verheugd Irma Neleman te kunnen voordragen als penningmeester. Zij zal Dirk Dotinga opvolgen. Mocht u bezwaar hebben tegen de procedure die geleid heeft tot deze voordracht dan kan u dat binnen twee weken na het verschijnen van deze Kloosterkerk Nieuwsbrief aan ondergetekende bekend maken. Als het bestuur geen bezwaren ontvangt dan zal Irma benoemd worden waarna haar bevestiging tot ambtsdrager later dit jaar zal plaatsvinden.

Het bestuur zoekt ook nog een secretaris. De huidige secretaris, Astrid Poot, doe hieronder nog een keer een oproep.

Veel praktische informatie voor u. Hopelijk gaat het u goed, dat is veel belangrijker.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur van de Kloosterkerk,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Wie neemt het stokje over van de secretaris?
Na 8 inspirerende jaren zit mijn termijn als secretaris Algemeen Bestuur erop in december van dit jaar. In het voorjaar is al een oproep gedaan voor mijn opvolging maar doordat de gemeente weken niet meer samen mocht zijn, hebben wij niet meer actief kunnen werven.

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en het rondsturen van stukken. Ik heb veel contact met diverse bestuursleden en andere vrijwilligers in de Kloosterkerk.
Als secretaris heb je natuurlijk een aantal basis taken te doen maar er is voldoende ruimte om je eigen invulling er aan te geven. De taak belasting is ongeveer 1 uur per week met 2x per maand een vergadering.

Naast een actieve rol in het bestuur biedt de functie van secretaris de mogelijkheid om alle ins en outs van de Kloosterkerk te leren kennen en is het Bestuur ook een hechte groep mensen waarin zorg voor elkaar en voor de Kloosterkerk centraal staat.

Wil je meer weten over de functie laat het weten!

Astrid Poot
a.poot@kloosterkerk.nl