“Naar verwachting zal ds. Marja Flipse op 24 mei met haar werkzaamheden in de Kloosterkerk beginnen”, zo deelde ik begin maart mede. We wisten toen nog niet wat ons allemaal te wachten zou staan. Maar inderdaad begon ds. Marja Flipse op 24 mei haar werkzaamheden in de Kloosterkerk. Helaas konden we dat nog niet met haar en de gemeente vieren in de kerk. Zij zit nog vast in Wales. Het is nog niet bekend wanneer de verhuizing naar de pastorie in Den Haag, waarvan we sinds afgelopen week de sleutel hebben, kan plaatsvinden. Het is naar voor haar gemeente in Wales dat er niet op een normale manier afscheid kan worden genomen van Reverend Marja. Zij had dat natuurlijk graag en met aandacht willen doen, net zoals ze hier met volle energie had willen beginnen. Het heeft niet zo mogen zijn, maar eens komt die mooie dag, waarop we weer bijeen zullen zijn. Het is verheugend dat de Kloosterkerk weer twee predikanten heeft. Diep respect hebben we voor ds. Rienk Lanooy, die sinds het vertrek van ds. Margreet Klokke de kar heeft moeten trekken. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. In overleg met ds. Marja Flipse zal het bestuur bekijken hoe zij, gegeven de omstandigheden, met haar werk hier kan beginnen en met de leden van de Kloosterkerk kan kennismaken. U hoort daarover van ons. Ook vanaf hier willen wij ds. Flipse en haar echtgenoot van harte welkom heten in de Kloosterkerk!

De afgelopen weken is door een enthousiaste groep vrijwilligers gewerkt aan het mogelijk maken van live uitzendingen van de diensten. Het is verheugend te kunnen melden dat op 1e Pinksterdag voor het eerst de dienst rechtstreeks te zien zal zijn via het Kloosterkerk kanaal op YouTube. Elders in deze Nieuwsbrief meer daar over. Veel dank aan André Suurmond, Andries Feijen, Gerhard van Roon, Jos Beuman, Michel de Vos en Wim Goris, die dit samen met Hans Kramer en Ilja de Weerd gerealiseerd hebben. Geweldig bovendien hoeveel donaties wij ontvingen ten behoeve van dit bijzondere project. Als u opmerkingen of suggesties hebt over de uitzendingen, dan verneem ik die graag. De komende tijd zal er best nog wel wat te verbeteren zijn, vriendelijke feedback is daarbij behulpzaam.

Langzamerhand ontstaat weer wat meer ruimte in de samenleving. Het bestuur is aan het nadenken over wat er allemaal wel en niet kan. De maatregelen van de regering, het RIVM en voorbeelden van de PKN zijn leidend, alsmede de gezondheid van onze medewerkers en bezoekers. Net als u waarschijnlijk, zouden we graag willen dat het sneller gaat. Maar voorzichtigheid is geboden. Elders in deze Nieuwsbrief leest u welke maatregelen het bestuur genomen heeft voor de komende tijd.

Er is een hoop te bedenken en te regelen. Het bestuur besloot zelfs om tijdelijk om de week in plaats van een keer per maand te vergaderen. Belangrijker is echter dat we elkaar niet uit het oog verliezen. Ik hoor van de contactpersonen en andere mensen dat er goed door de leden van de Kloosterkerk naar elkaar wordt omgezien. Dat is fijn en belangrijk, daar zijn we gemeente voor. Van harte wens ik u namens het bestuur alle goeds!

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Adverteerders in De Klooster?

De redactie is al weer volop bezig met de volgende editie van ‘De Klooster’. We kunnen dit mooie magazine gratis verspreiden door de financiële bijdrage van adverteerders. Zo blijven we steeds binnen het budget. Door de crisis zijn een aantal adverteerders nu niet in staat mee te doen. Het Zuiderstrand Theater heeft zelfs geen programma uitgebracht omdat onzeker is wanneer voorstellingen weer kunnen worden gegeven. Prins Wijn levert ook aan de horeca, die omzet is weggevallen en rekeningen blijven onbetaald. De Kloosterkerk zelf moet door het wegvallen van onder andere de opbrengst uit verhuur en de verkoping ook de uitgaven beperken. Om onze adverteerders te steunen èn ‘De Klooster’ uit te kunnen geven, vragen we uw hulp. Doneer voor deze advertenties, dan ligt ’De Klooster’ eind augustus weer bij u in de bus èn helpen we onze adverteerders door deze moeilijke tijd. Stort op rekening NL29 0000 0585 71 t.n.v. Stichting Kloosterkerk o.v.v. ‘De Klooster’. De redactie is u voor gegaan. Een advertentie van uw eigen organisatie kan ook. Neem dan contact op met Lorenzo@dorigo.nl

Pinksterdienst LIVE op YouTube vanuit de Kloosterkerk

Een kleine maand is een club enthousiastelingen nu bezig om de wekelijkse dienst in de Kloosterkerk voortaan ook via YouTube te kunnen uitzenden. Na twee “try-outs” op de afgelopen zondagen is het met Pinksteren zover. Dan kunt u vanaf 10.30 uur via het youtubekanaal van de Kloosterkerk het ochtendgebed volgen! Na het instellen van het ochtendgebed vanwege corona opperden veel gemeenteleden het plan om de dienst ook live op beeld te kunnen volgen. Na ruimhartige donaties, waarvoor grote dank aan allen die geschonken hebben, heeft het bestuur een degelijke en loepzuivere camera aangeschaft. Daarmee en met een tweede camera zijn André Suurmond, Andries Feijen, Gerhard van Roon, Jos Beuman, Michel de Vos en Wim Goris flink aan het experimenteren geslagen. Hoe werkt het computerprogramma dat de camera’s bestuurt? Waar staan de camera’s het best? Hoe zorgen we voor mooi geluid? Hoe benaderen we het echte Kloosterkerk gevoel? Deze hobbels hebben zij inmiddels genomen. Na de registratie van 24 mei met ds. Ranfar Kouwijzer waarbij de lipsynchronisatie nu ook getackeld is, hebben de enthousiastelingen besloten dat de Kloosterkerk “live” kan. Mooi is het dat in relatief korte tijd deze infrastructuur is aangelegd. Hiervoor ook dank aan Hans Kramer en Ilja de Weerd. Het is best toepasselijk dat de Kloosterkerk vanaf Pinksteren haar diensten gaat uitzenden via het wereldwijde web. Dit symboliseert het begin van de Kerk dat Pinksteren in zich draagt. Dat betekent tegelijkertijd dat de uitzendingen niet meteen perfect zullen zijn. André Suurmond: “We verwachten dat we nu goede basiskwaliteit hebben en dat we langzamerhand zullen verbeteren in routine. Dat doen we stap voor stap. En dan kan er binnen niet al te lange tijd zelfs nog wel een camera bij. De organist willen we bijvoorbeeld ook beter kunnen uitlichten”. Naast een vlekkeloze uitzending met Pinksteren hebben de heren nog een wens. Zij willen als club, die zorg gaat dragen voor de wekelijkse uitzendingen graag meer vrijwilligers. Juist ook de dames dagen zij uit zich hier bijvoorbeeld een keertje per maand voor in te zetten. Moeilijk is het niet want de handleiding is al geschreven en je verzorgt de uitzending in tweetallen. Belangstelling? Meld je bij André Suurmond via a.suurmond@kloosterkerk.nl

Help met een centje voor de videostreaming

Zondag a.s. – met Pinksteren – is het zover; dan zult u de ochtendgebeden live mee kunnen beleven. We verheugen ons erop. Nog steeds is uw bijdrage aan dit kostbare project meer dan welkom.

Stichting Kloosterkerk NL29 INGB 0000 0585 71 met vermelding “Bijdrage Project Videostreaming.”

Bachcantate BWV 172 met Pinksteren

Wat missen we onze maandelijkse cantatediensten! We zijn dan ook heel blij dat er inmiddels creatieve oplossingen zijn bedacht om Bach toch te laten klinken! Zo hoort en ziet u met Pinksteren tenor Jan-Willem Schaafsma en concertmeester Tjamke Roelofs uit het Residentie Bachorkest en zingt een kwartet uit het Residentie Kamerkoor het vierstemmige slotkoraal uit de cantate van deze maand ‘Erschallet, ihr Lieder’ (BWV 172). Nog meer redenen om zondag te kijken dus. Helpt u mee de onkosten te dragen? Stichting Cantatediensten Kloosterkerk NL60 INGB 0001 9913 20.

Regelingen openstelling kerk

Net als velen merken ook wij dat we balanceren tussen twee wensen. Om te beginnen: we willen uitermate voorzichtig zijn. Steeds weer duiken er berichten op over een corona uitbraak in een kerk of een enorme besmetting in een koor. We zijn graag zuinig op onze medewerkers, op alle vrijwilligers, op alle leden, alle bezoekers en hun omgeving. Anderzijds: het (openbare) leven wordt weer op gang gebracht. Winkels en terrassen zijn straks open. Dan willen we ook dat onze kerk, waar velen van u zo naar verlangen, weer een plaats van rust, bezinning en openbare viering kan zijn.

Zoekend naar deze balans hebben we de volgende afspraken gemaakt:

Vanaf 1 juni a.s.

  1. We hebben nog wat voorbereidingstijd nodig. Via de website laten we u weten wanneer het mogelijk zal zijn de kerk te bezoeken. Zie elders in deze Nieuwsbrief over de Open Kerk.
  2. Vanaf 1 juni kunnen commissies hun vergadering in de kerk plannen via de agenda van het kerkelijk bureau. Andere groepen en kringen volgen in een later stadium.
  3. Eind juni zal er geoefend worden met diensten van 30 personen om ons voor te bereiden op uw komst in juli.
  4. Vanzelfsprekend houden we ons daarbij aan de gangbare afspraken van dit moment, waarvan de belangrijkste zijn:

–     Wie zich niet gezond voelt, blijft thuis

  • We houden 1,5 meter afstand
  • Zorg voor desinfectie van de handen, thuis of in de kerk

Vanaf 1 juli a.s.

  1. We verdelen de gemeente in groepen die om de beurt uitgenodigd worden om op zondagmorgen bij de dienst aanwezig te zijn. Reservering is daarbij noodzakelijk. U bent dus eens in de zoveel weken ‘aan de beurt’.
  2. Alle diensten zijn via kerkomroep en video-streaming te volgen.
  3. Het protocol wordt t.z.t. op de website geplaatst, zodat de gang van zaken voor ieder inzichtelijk is.
  4. Concrete informatie over afspraken, indeling groepen en uitnodigingen per groep kunt u vanaf eind juni verwachten.