Gezien de laatste ontwikkelingen en de oproep van de overheid en van de kerken om zoveel als mogelijk is thuis te blijven en kerkdiensten digitaal te volgen, zien we ons genoodzaakt om alle diensten voorlopig uitsluitend digitaal toegankelijk te maken. Er is dus helaas geen mogelijkheid om de diensten in de kerk zelf bij te wonen. Reserveren kan niet en er wordt niet geloot.

De live stream van de diensten is via YouTube HIER te volgen (beeld en geluid) en voor Kerkomroep (alleen audio) kunt u HIER terecht.

 

 

Onderstaande procedure van reserveren is tot nader order NIET meer van kracht. 

– Aanmelden voor de dienst van de eerstkomende zondag kan vanaf zondagmiddag 12 uur, voor de eerstvolgende zondag d.m.v. een e-mail naar reserveren@kloosterkerk.nl. Dit kan tot vrijdag 17:00 uur.  Op woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u bellen naar het kerkelijk bureau (070-3461576) Wilt u laten weten met hoeveel personen u wilt komen en of u met kinderen komt ( geeft u daarbij hun leeftijd op).

– Op basis van onafhankelijke loting wordt bepaald welke 30 mensen naar de kerk kunnen komen.

– Iedereen ontvangt uiterlijk op zaterdag bericht. De mensen die mogen komen èn de mensen voor wie helaas geen plaats is.

– U kunt niet reserveren voor andere zondagen dan de eerstvolgende.

– Uw reservering is niet vrijblijvend. Wij gaan ervan uit dat u komt als u ingeloot bent. (behoudens onvoorziene omstandigheden). Het zou jammer zijn als er plekken leeg blijven.

– In tegenstelling tot de eerdere werkwijze, komt u niet meer automatisch op de lijst voor de volgende week als u bent uitgeloot. Volgende week moet u opnieuw reserveren en doet u weer mee met de loting.

– Alle kerkdiensten zijn via Kerkomroep  en video-streaming  te volgen.

 

Gang van zaken op zondagmorgen

– U zorgt buiten zelf voor genoeg afstand.

– U volgt de looproute in de kerk.

– U krijgt een plaats toegewezen door de ambtsdagers.

– De predikant zal u voorlopig na de dienst nog niet te woord staan, om opstopping te voorkomen.

– We drinken thuis koffie.

– U neemt uw jas mee de kerk in.

– We luisteren naar muziek (en zingen niet).

– Uw bijdrage voor de collecte kunt u overmaken per telefoon, QRcode of contant bij de uitgang.

– Liever geen toiletbezoek.

 

Diensten Kloosterkerk in 1,5 meter-tijden

– Hebt u verkoudheidsklachten, blijf dan – samen met uw huisgenoten – thuis.

– We groeten elkaar zonder handen te schudden.

– We houden 1,5 meter afstand. We zorgen voor goede handhygiëne.

– Dispensers zijn in de kerk aanwezig.

Het is een lange lijst van organisatorische zaken. Er is veel dat moet of niet mag, maar het belangrijkste is dat we weer samen de eredienst vieren in de Kloosterkerk.

We verheugen ons erop!