Van het Bestuur

Langzaam breekt de zomer aan. Het mooie weer lonkt, we willen naar buiten. Gelukkig kunnen en mogen we langzamerhand weer wat meer. Ook in de kerk! Het bestuur is samen met het kerkelijk bureau en de kosters aan het nadenken hoe we, binnen de geldende regels, weer diensten kunnen houden met meer mensen. Daarbij is en blijft het beschermen van de gezondheid van onze medewerkers en bezoekers het belangrijkste  uitgangspunt. We volgen hierin de regels van het RIVM. . Omdat we niet alles tegelijk kunnen doen, zal er sprake zijn van geleidelijkheid. Er moet een hoop geregeld worden. Dat willen we goed en zorgvuldig doen.
De laatste twee zondagen van juni zullen er bij wijze van proef twee diensten op zondagmorgen zijn met maximaal 30 kerkgangers. Deze kerkgangers worden daarvoor uitgenodigd. De diensten zullen weer gehouden worden op de vertrouwde plek in het schip van de kerk. Via de rechtstreekse uitzending op het Youtube-kanaal van de Kloosterkerk en via kerkomroep kunt u de dienst meevieren.
Vanaf 1 juli mogen er 100 mensen in de kerk aanwezig zijn plus de vaste medewerkers. Per week zullen de leden in een bepaalde wijk(en) uitgenodigd worden om aanwezig te zijn. U zult zich vervolgens moeten aanmelden voor de dienst. Op die manier hopen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om een dienst in de kerk bij te wonen.  (dubbel op:-)In juni kunnen commissies voor vergaderingen in de kerk terecht. Kringen en groepen nog niet, dat heeft met de geleidelijkheid te maken. We hopen dat vanaf 1 juli ook de kringen en groepen weer in de kerk bijeen kunnen komen. Uiteraard dient altijd 1,5 m afstand gehouden te worden.
In deze extra Nieuwsbrief vindt u alle maatregelen meer in detail op een rijtje. Ook ten aanzien van het reserveren voor de diensten en de regels die gelden in de kerk.
Zoals het er nu naar uitziet kan ds. Marja Flipse met haar man eind juni naar Den Haag komen. We zijn blij dat op 12 juli in  in de Kloosterkerk haar bevestiging zal plaatsvinden als predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Tegelijkertijd doet zij haar intrede  als predikant verbonden aan de Kloosterkerk. Ook voor deze dienst geldt helaas het maximum van 100 aanwezigen. Hierbij  zal een vertegenwoordiging van de gemeente van de Kloosterkerk uitgenodigd worden. Door de voorzitters van alle commissie te vragen, denkt het bestuur dat een goede afspiegeling van de gemeente in de kerk aanwezig zal zijn. We realiseren ons dat het een teleurstelling voor velen zal zijn om er niet bij te kunnen zijn maar het is helaas niet anders. Gelukkig kan ook deze dienst – net als alle andere diensten – via het Youtube-kanaal  en via kerkomroep gevolgd worden.
Vanwege corona vallen dit jaar de advertentie-inkomsten voor de Klooster nogal tegen. Daar hebben we  begrip voor maar dat stelt ons wel voor een financieel vraagstuk. Elders in deze Nieuwsbrief vindt u een oproep voor een vrijwilliger financiële bijdrage aan De Klooster.
Er valt een hoop te regelen, dat schreef ik hier boven al. Dat doen we met plezier met en voor elkaar. Belangrijker is het dat het met u en uw dierbaren goed gaat.

Dat wens ik u toe, namens het bestuur,

met vriendelijke groet, Sanne ten Bokkel Huinink, voorzittervoorzitter@kloosterkerk.nl