Het zijn wonderlijke tijden. Ook het bestuur van de Kloosterkerk vergadert via Zoom. Sterker nog, recent besloten we vaker dan normaal te gaan vergaderen. We zien elkaar deze dagen natuurlijk minder en er is veel te bespreken. In de afgelopen vergadering bespraken we onder andere de volgende zaken:

– De samenzang tijdens het ochtendgebed was slecht te horen via de Kerkomroep. Het bestuur besloot tot een aantal maatregelen waardoor dit hopelijk zal verbeteren.
– We gaan middelen aanschaffen om diensten op video vast te leggen. Dat is niet alleen in de huidige omstandigheden nuttig voor het uitzenden van diensten maar we zien ook in de toekomst allerlei mogelijk toepassingen voor het gebruik.
– Op Hemelvaartsdag zal er een speciale podcast van ds. Rienk Lanooy en Geerten van de Wetering komen. Er is die dag geen ochtendgebed.
– Een commissie uit het bestuur gaat de komst van ds. Marja Flipse verder voorbereiden. Daarover later meer. Het bestuur besloot tot de aankoop van een pastorie voor ds. Flipse in Den Haag, dus er is in ieder geval onderdak voor haar en haar echtgenoot.
– Een andere commissie gaat samen met het Kerkelijk Bureau en de kosters nadenken over de kerkdiensten en andere activiteiten in de kerk, als de zogenaamde 1,5m samenleving gaat functioneren. Ook worden de ideeën, die de PKN daaromtrent ontwikkelt, gevolgd.
– De jaarrekening over 2019 is vastgesteld. Deze zal op de website gepubliceerd worden.

Een hoop zakelijke / feitelijke dingen, die wel allemaal geregeld moeten worden. Belangrijker is natuurlijk hoe het met de mensen van de Kloosterkerk gaat. Onze indruk is dat iedereen goed naar elkaar omziet; daarbij vervullen de contactpersonen ook een belangrijke rol. Laten we dat blijven doen, vanuit het vertrouwen dat we met elkaar deze crisis zullen doorstaan. Samen kunnen we corona aan!

Van harte wens ik u mede namens het bestuur alle goeds,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl