Deze week een gewone Nieuwsbrief met gewoon een “Van het bestuur”. Maar wat is gewoon deze dagen? Het bestuur zoekt samen met ds. Rienk Lanooy, de medewerkers en vele vrijwilligers naar vormen waarin we deze tijd met elkaar kerk kunnen zijn, gemeente kunnen zijn. De betrokkenheid van veel mensen is groot, de aandacht voor elkaar geweldig. Het is indrukwekkend om te zien hoe de Kloosterkerk in deze tijd voor zover mogelijk “gewoon” doorgaat. Elders in deze Nieuwsbrief leest u over de verschillende maatregelen die het bestuur heeft moeten nemen.

We bereiden ons ondanks alles voor op het Paasfeest. Dat gaat zoals ieder jaar gewoon door. Misschien is de boodschap van Pasen dit jaar wel van extra betekenis. We mogen er op vertrouwen dat na alle zorgen en verdriet van de coronacrisis betere tijden zullen aanbreken. De diensten in de Stille Week en met Pasen zullen gegeven de omstandigheden anders zijn dan normaal. Elders in deze Nieuwsbrief daarover meer.

In deze coronacrisis dreigen we bijna te vergeten dat de gewone dingen ook doorgaan. Mensen hebben andere ziektes en komen daardoor soms te overlijden, kinderen worden geboren, verjaardagen en jubilea dienen zich aan, de natuur ontluikt. Laten we ook voor die dingen – bij elkaar  – aandacht houden.

Van harte wens ik u en uw dierbaren namens het bestuur alle goeds!

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

OVER DE COMMUNICATIE

Ongevraagde mail

Voor deze Nieuwsbrieven gebruiken we alle mailadressen van de Kloosterkerk. Dat doen we – in deze speciale omstandigheden – ongevraagd. Van harte hopen we dat u ons schrijven op prijs stelt. Mocht dat niet zo zijn, dan bij voorbaat onze excuses voor het ongemak. Zodra onze deuren weer open mogen en het ‘gewone’ leven weer zijn gang mag gaan, zal er een einde komen aan deze mails.

Geen nieuwsbrief in de Stille Week

Volgende week – in de Stille Week – verschijnt er geen Nieuwsbrief. U ontvangt wel de liturgieën bij de gebeden en vesper per e-mail.

Laat het ons weten!

We weten dat er heel veel gebeurt op dit moment in onze gemeente. Maakte u iets moois mee deze week? Wilt u vertellen hoe het op dit moment met u gaat, wat uw geloof op dit moment voor u betekent of hoe u samen naar het ochtendgebed luisterde? Laat het ons weten, dan delen we in onze Nieuwsbrief liefdevolle verhalen. Redactie@kloosterkerk.nl We weten ook dat er mensen zijn met goede ideeën of initiatieven. U kunt ons hier bereiken: Kerk.bureau@kloosterkerk.nl