Van het bestuur

Het is verheugend te kunnen melden dat de procedure voor de beroeping van de nieuwe predikant voortgang heeft en wij op korte termijn de mededeling over de beroeping kunnen doen. De eerste mededeling zal plaatsvinden in de vorm van een afkondiging na de dienst op zondag. Daarna zullen we de leden per email en via de website informeren.

Tijdens de bijeenkomst van het Gemeenteplatform eind 2019 spraken we over de (technische) wijzigingen in de statuten van de Stichting Kloosterkerk en de daaraan gelieerde stichtingen. Recent heeft de Algemene Kerkenraad van Protestantse Kerk te Den Haag een goedkeurend advies gegeven over de wijzigingen. Daarmee is de procedure, die tot de wijzigingen moet leiden bijna ten einde.

Ondertussen gaat het leven in de Kloosterkerk verder met alle groepen, kringen, lezingen, muziek en andere dingen. Lief en leed worden gedeeld. Op 27 februari zal in de hal van onze kerk weer de slag om de Javazee herdacht worden, in bijzijn van de laatste twee nog levende overlevenden. Bijzonder wat er toch allemaal onder ons eeuwenoude dak gebeurt.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter

voorzitter@kloosterkerk.nl

Van de kerkrentmeesters

Een ‘nieuwe’ vleugel in het koor

Het zal vorig jaar rond Pasen en de uitvoering door Karin Kuijper van Haydn’s Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze zijn geweest, dat de vleugel waarop zij speelde, een Grotrian Steinweg uit de jaren ’20 (van de vorige eeuw), in negatieve zin qua klank en balans opviel. Die vleugel was, hoe charmant, in 2009 (bijna geheel) uit de opbrengst van de najaarsverkoping betaald.

Na beraad besloten we de vleugel op de mogelijkheid van restauratie te laten onderzoeken. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat herstel van het instrument bepaald kostbaar zou zijn, terwijl van tevoren niet bekend is, hoe de klank na restauratie zou bevallen. Daartoe gemachtigd door het Algemeen Bestuur besloten we op jacht te gaan naar een nieuwe vleugel (een occasion). Als ‘vleugeljagers’ traden op: Karin Kuijper en haar quatremains-partner Janine de Leeuw, onze organist Geerten van de Wetering en André Meijster, onze ouderling-kerkmuziek. Met elkaar dus acht bekwame muziekoren.

Wij begonnen onze zoektocht op internet en gingen vervolgens naar bedrijven ter plaatse. Bij één van die bedrijven, Clavis in Amsterdam, vonden we een Yamaha C7 uit 1985 waar wij allen onmiddellijk heel enthousiast over waren.

Karin en Janine formuleerden hun lofzang aldus:

Vanaf de eerste akkoorden van Schubert’s Fantasie voor piano quatre-mains waren wij gegrepen door de expressieve en warme klank van de Yamaha C7 vleugel bij de firma Clavis in Amsterdam. De betovering was meteen zo pakkend; als vanzelfsprekend speelden we het lange stuk zonder enige onderbreking van begin tot eind. Van het kleinste pianissimo tot het meest robuuste fortissimo bleef het instrument zingen, prachtig in balans van bas tot discant. Ongeacht of Bach, Haydn of Rachmaninoff ten gehore gebracht werd, iedere stijl kon kleurrijk en met verbluffend speelgemak vertolkt worden. …..

Wij waren eensgezind, ook over de tooncapaciteit; met een lengte van 227 cm zal dit instrument de ruimte van de Kloosterkerk gemakkelijk vullen.

Twee weken later gingen we nog eens terug, vergezeld van een pianotechnicus, die een bepaald positief oordeel over de staat van het instrument had. Er waren geen beletselen meer om tot aanschaf over te gaan. Dankzij heel plezierig en constructief overleg met de directeur van Clavis is de vleugel inmiddels voor een proefperiode ter acclimatisatie geplaatst, en wel tot en met de uitvoering op 8 maart a.s. door dezelfde pianiste van datzelfde stuk van Haydn, waarmee dit verslag begon. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Yamaha dan heel goed zal bevallen.

Komt dus en luistert mee: 8 maart a.s. om 17:00 uur in de kerk!! (entree € 5,–)

Oude vleugel zoekt nieuwe eigenaar

Er staan derhalve nu twee vleugels in het koor, leuk om een concert voor twee piano’s op te geven. Maar vanzelfsprekend is de oude vleugel gewoon een sta in de weg. Na ampel beraad, waarbij we ook de (voor de verkopers) slechte markt voor hoogbejaarde tweedehandsvleugels als de Grotrian Steinweg betrokken, hebben we bedacht de vleugel aan te bieden aan de leden van onze Kloosterkerkgemeenschap. Een beetje in de lijn van de nieuwe rubriek “Van en voor leden van de Kloosterkerk”.

U wordt dus uitgenodigd om, in overleg met onze kosters, op een geschikt moment deze vleugel te bekijken en te bespelen en te overwegen of u plaats hebt voor een twee meter lang instrument. Indien u daarop positief antwoordt, kunt u aangeven welke financiële bijdrage u aan de Kloosterkerk wilt geven bij overname van de vleugel. Bedenk daarbij wel dat de (niet-onaanzienlijke) kosten van transport van de vleugel voor uw rekening zijn.

Wij hopen dat velen van u een bod op de vleugel willen uitbrengen.

Yorick Aler