Langzaamaan wordt het herfst. Een nieuw seizoen is van start gegaan en wat is er al veel gebeurd in korte tijd: een staartje kunst in de kerk, de cursus ABC van de christelijke traditie is weer begonnen, het Uitfestival en de Open Monumentendagen hebben weer veel mensen de Kloosterkerk binnengebracht en de eerste Evensong door het Kloosterkerkkoor heeft geklonken. Ondertussen is de mijlpaal zestig jaar diensten met cantate gevierd, staat de Verkoping na twee jaar coronastilstand op stapel (1 oktober) en is er op 6 oktober weer een maaltijd waarbij u van harte welkom bent. Ik zal nu vast niet alles genoemd hebben… maar het is fijn te merken dat er weer van alles gaande is en er heel veel helpende handen zijn om alles mogelijk te maken.

Bij de diensten

In oktober vervolgen we de serie ‘In den beginne’ n.a.v. het boek van Meïr Shalev, met als ondertitel ‘Eerste keren in de Bijbel’. Met name Abraham en Sara zijn de hoofdpersonen, ook de komende weken. Op 2 oktober gaat ds. Marja Flipse voor en de zondag erna wordt het Avondmaal gevierd als ds. Jan Tom Schneider de dienst leidt. Het Kloosterkerkkoor verleent medewerking aan deze dienst. De week erna is een dienst waarin gedoopt kan worden. Er zijn nog geen aanmeldingen maar het is daarvoor nog niet te laat. Meldt u bij lanooy@kloosterkerk.nl. Op 23 oktober is Ranfar Kouwijzer te gast als voorganger. Hij is predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam (www.pauluskerkrotterdam.nl). Op 30 oktober, de zondag het dichtst bij 1 en 2 november (en einde zomertijd), worden de overledenen herdacht in een dienst met cantate ‘Was Gott tut das ist wohlgetan’ (BWV 98). In deze gedachtenisdienst worden de namen genoemd van diegenen van de Kloosterkerk die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Naaste betrokkenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Wie het fijn vindt dat daarnaast de naam van een andere overleden dierbare genoemd wordt, kan dat aan mij (RL) doorgeven. Eveneens op zondag 30 oktober, maar dan in de middag om 16.00u, wordt in de Kloosterkerk het traditionele Allerzielenconcert gegeven. Het Residentie Kamerkoor, Residentie Bachorkest en solisten brengen werken van Tavener en Duruflé (het bekende Requiem) ten gehore en er zijn verbindende teksten. Kaarten zijn te bestellen via www.bachensembles.nl.

Gewoon bijbellezen: Exodus

Als er een kernwoord op Exodus, het tweede boek van de bijbel, is te plakken, dan wel het woord bevrijding. Het is het grote verhaal van het kleine volk dat onder leiding van Mozes uit Egypte wegtrekt op weg naar het land van de vrijheid. De overgang tussen uittocht en intocht is evenwel geen naadloze. Ze kent een lange doortocht, door zee en door woestijn, waar geduld, veerkracht en vertrouwen, zowel van het volk, van Mozes als van de Eeuwige zelf op de proef worden gesteld. Of het goed afloopt vertelt Exodus niet want het boek eindigt bij de berg Sinaï waar het volk de Tien Woorden en de andere leefregels voor onderweg meekrijgt. Tijdens de cursus van vier avonden wordt nader ingegaan op de opbouw, de betekenis, de thematiek van het boek Exodus. Uw ‘reisgidsen’ onderweg zijn ds. Rienk Lanooy (lanooy@kloosterkerk.nl) en ds. Jan Tom Schneider (schneider@kloosterkerk.nl). U kunt zich bij ons aanmelden, zodat we een indruk hebben van het aantal deelnemers, maar als u op het laatste moment besluit om mee te doen, bent u ook van harte welkom.

Data en tijdstip: dinsdag 4, 11, 18 en 25 oktober steeds van 20.15-22.00 uur

Cursus ‘Hedendaagse filosofie’

In de afgelopen jaren heeft Rico Sneller in de Kloosterkerk meerdere korte cursussen gegeven met een thema uit de filosofie als leidraad (‘Wie is de mens?’; ‘de ziel’).

Dit jaar pakt hij het anders aan en is er een uitgebreidere (en betaalde) cursus over de hedendaagse filosofie. In een reeks van tien bijeenkomsten wordt kennis gemaakt met de filosofie van onze eigen tijd. ‘Onze eigen tijd’ begint in de 19e eeuw. Toen werd de basis gelegd voor de grote denkstromingen die vooral de 20e eeuw beheersten. De hedendaagse filosofie kenmerkt zich doordat ze goeddeels geen grote systemen meer aanvaardt. Daarvoor is de crisis die het menselijk zelfbesef trof te groot. In plaats daarvan vallen woorden als ‘drift’, ‘instinct’, ‘macht’, ‘fenomeen’, ‘zelf’, ‘existentie’, ‘keuze’ of ‘beslissing’. Meer nog dan de hele voorgaande filosofiegeschiedenis reikt de hedendaagse filosofie instrumenten aan om met zingevingsvragen om te gaan.

Deze reeks is niet per se ‘representatief’: veel denkers kunnen niet aan bod komen. Gekozen is voor enkele grote geesten die ons nog steeds kunnen verbijsteren – en bezielen.

Data, plaats en tijdstip: Kloosterkerk, woensdagavonden van oktober 2022 tot januari 2023, 20.00-22.00u door dr. Rico Sneller. In de vorm van een hoorcollege met voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Kosten: € 250,- voor 10 bijeenkomsten – aanmelding en informatie: h.w.sneller@gmail.com. Voor alle data en thema’s zie https://rico-sneller.blogspot.com/2022/06/cursus-hedendaagse-filosofie-den-haag.html

Stilte-uur

Naast alle (fijne!) drukte is er in oktober ook weer het stilte-uur op de dinsdagmorgen van 8u30 tot om en nabij 9u15. Doe eens mee om te ervaren hoe weldadig het is om omringd door het licht in het koor onder het blauwe dak van de kerk stil te worden.

Kloosterweekend

Voor wie wil deelnemen aan het kloosterweekend van 25 t/m 27 november in de Abdijhoeve Betlehem, onderdeel van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem (abdijhoeve.willibrordsabdij.nl): er is nog plaats! Meer informatie en opgave via flipse@kloosterkerk.nl.

Tenslotte

Tenslotte wijs ik graag op het kinderconcert tijdens festival de Betovering met het verhaal over Babar het olifantje verteld door Tobias Wenting met muziek van Francis Poulenc uitgevoerd door het New European Ensemble en Geerten van de Wetering. Kaarten via www.podium21.nl! En voor wie het interesseert: Esther van Bijsterveld begint een schrijfcursus. Voor meer info: e.vanbijsterveld@protonmail.com.

Van 26-29 oktober is ds. Jan Tom Schneider afwezig i.v.m. vakantie en de week erna van 1 t/m 6 november geldt dat voor ondergetekende. We vervangen elkaar waar nodig.

Mede namens ds. Marja Flipse en ds. Jan Tom Schneider een goede herfsttijd gewenst.

ds. Rienk Lanooy