Bij de diensten

‘In den beginne’ heet het boek van Meïr Shalev, met als ondertitel ‘Eerste keren in de Bijbel’. Het is de – weliswaar losse – inspiratiebron voor het thema van de diensten in de maanden september en oktober. Abraham blijkt de eerste profeet te zijn en de eerste Bijbelse liefde is er een tussen vader en zoon, tussen diezelfde Abraham en zijn zoon Izaak. Abraham en Sara komen trouwens vaker terug als het om eerste keren gaat. Dat zegt iets over dat verhaal van beide aartsouders: zij beginnen iets nieuws, of misschien beter gezegd: in hen gaat iets nieuws beginnen. Daarom beginnen we een nieuw seizoen, met nieuwe bestuursleden, een nieuwe koster, een nieuwe – ambulant – predikant, en vooral met veel nieuw elan, met het altijd nieuwe verhaal van Abraham en zijn eerste keren. Laten we hopen op en werken aan een mooie nieuw jaar zonder coronaperikelen!

Wat betreft de diensten in de maand september. Zondag 4 september gaan ds. Jan Tom Schneider en ondergetekende gezamenlijk voor in de dienst om zo dit nieuwe begin voor de Kloosterkerk te markeren. Ook de nieuwe koster, Bas Pijffers, zal daarin zijn opwachting maken. Maar niet minder belangrijk in deze dienst is dat we ‘Over de rivier’ zullen vieren. Dat is het ritueel waarin kinderen die de overstap maken naar de kinderdiensten of naar de jeugdkapel ‘over de rivier’ springen en zo die overstap markeren, Over ‘nieuw begin’ gesproken.

De week erna zal ds. Marja Flipse voorgaan in een dienst met Avondmaal en op 18 september leidt ds. Jan Tom Schneider de dienst waaraan ook het Kloosterkerkkoor meewerkt. Op 25 september vieren we in een feestelijke dienst met cantate ‘Dem Gerechten muss dass Licht’ (BWV 195) het 60 jarig bestaan van de cantatedienstentraditie in De Kloosterkerk, ook al begon die traditie buiten de Kloosterkerk zelf (wie daarover meer wil weten, kan terecht in het boek ‘Als Bach weer klinkt’ van Ellen van der Sar). De dag ervoor, 24 september is er een extra Bach Binnenstebuiten met daarin o.a. een lezing van Tineke Steenbrink over de cantate (toegang € 10,-). Meer daarover in de Klooster van eind augustus! We mogen ons gelukkig prijzen met deze prachtige traditie.

Jan Tom Schneider

Komende zondag begint ds. Jan Tom Schneider als ambulant predikant in de Kloosterkerk voor 20 uur p/w. Ambulant predikanten zijn invalkrachten die een kerkelijke gemeente tijdelijk bijstaan, m.n. als het gaat om de zorg voor en het gesprek met gemeenteleden (pastoraat, jeugdwerk, cursussen, diensten). In het geval van de Kloosterkerk geeft het ons tijd om na te denken over de toekomst terwijl het werk niet stil komt te liggen. Jan Tom, u heeft het in ‘De Klooster’ kunnen lezen, is geen onbekende in de Kloosterkerk en kan daardoor zijn taak snel oppakken. Hij zal zich vooral richten op de contacten met Kloosterkerkleden in de wijken waarin ds. Marja Flipse werkzaam was. Nu zij zich meer en meer gaat richten op haar toekomst, ligt het pastoraat, zoals dat heet, per 1 september helemaal in handen van Jan Tom Schneider. U kunt bij hem terecht via het e-mailadres schneider@kloosterkerk.nl of bellend via 06 2061 7602. Het is fijn dat hij beschikbaar is!

ABC cursus

Op 21 september 20.15u begint er een nieuwe ABC-cursus o.l.v. Jan Tom Schneider en ondergetekende. Er zijn vast mensen die al jaren rond deze tijd van het jaar tegen zichzelf zeggen: ja, die ABC-cursus zou ik ook nog wel eens willen doen. Ik zou zeggen: dit is het moment om in te stappen en aan te haken. Het is intensief, dat zeker, maar het is het meer dan waard, leert de ervaring, omdat het een prachtige mix is tussen kennis opdoen (hoe lees je de bijbel, wie is God, hoe kun je de opstanding verstaan, wat is bidden, waarom zijn er drie verschillende kerstverhalen?) en anderen leren kennen in hun tocht door de wereld van geloven. Meld je aan (of vraag om nadere informatie) bij lanooy@kloosterkerk.nl of schneider@kloosterkerk.nl. De data voor het gehele jaar staan in De Klooster op pag. 24.

Stilte-uur

Wat blijft in september is het stilte-uur op de dinsdagmorgen van 8u30 tot om en nabij 9u15. Wees welkom om stil te worden, omringd door het licht van het koor onder dat hoge dak van de kerk. Een weldadige manier om de dag te beginnen.

En verder is/zijn er (o.a.)…

  • het Uitfestival op 4 september met veel muziek in de kerk en op het Voorhout
  • de Open Monumentendagen in het weekend erna
  • tot half september de expositie ‘Silentium’ met werk van Jan Pieter Gootjes
  • de Verkoping op 1 oktober
  • De cursus ‘Gewoon Bijbellezen’ waarin op de vier dinsdagen van oktober (vanaf 4 oktober) het boek Exodus wordt gelezen om op zoek te gaan naar de kern van dit boek van de Uittocht

Mede namens ds. Marja Flipse en ds. Jan Tom Schneider alle goeds gewenst

ds. Rienk Lanooy